Zdaniem Churcha aktywiści LGBT nie przypadkiem wybrali czerwiec jako miesiąc swej „dumy”, by „maksymalnie obrazić Syna Bożego, a zatem samego Boga”. Angielskie słowo pride w Pride Month (Miesiąc dumy) może oznaczać zarówno „dumę”, jak i „pychę”. Amerykański prezenter myślał o zainicjowaniu „Miesiąca pokory” już w 2016 r., kiedy zapoczątkowano bluźnierczy „miesiąc dumy”. Wówczas także zaczęto domagać się „transpłciowych łazienek”.

Church stwierdził, że z każdym rokiem różne firmy dla zysku dołączają do agendy LGBT i obecnie przybrało to takie rozmiary, że „w 2023 miesiąc dumy przypomina Boże Narodzenie”. „Miesiąc pokory” miałby być odpowiedzią na „celebrację homoseksualizmu, transpłciowości i seksualnej dewiacji, która obecnie dominuje pierwszy miesiąc lata”. Prezenter proponuje zarówno umieszczanie tablic z napisem „Świętuj Miesiąc pokory” przy domach oraz nalepek „Miesiąc pokory” na samochodach, a także odmawianie „Modlitwy pokory” oraz lekturę książki Kajetana de Bergamo Humility of Heart (Pokora serca).

„Life Site News” zwraca uwagę, że właśnie na dzień 16 czerwca, kiedy przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, drużyna baseballowa Los Angeles Dodgers zaprosiła do występu na boisku „otwarcie antykatolicką grupę drag queen”, która nadała sobie nazwę „Siostry Nieustannego Dogadzania Sobie” (Sisters of Perpetual Indulgence).

Mike Church uważa, że paradom „dumy” można przeciwstawić się pokojowym odmawianiem Różańca zadośćuczynienia. „Możemy zacząć traktować [czerwiec] jako królewski miesiąc naszego Pana i Jego społecznego królowania, jakim jest” – stwierdził prezenter. Podkreślił też znaczenie procesji, w szczególności procesji Bożego Ciała. „Należy zadośćuczynić przez cały miesiąc za wszystkie te obrzydliwości” – dodał, zachęcając do nauczenia się i odmawiania Różańca, jak i modlitwy do św. Michała po łacinie, gdyż „diabeł nienawidzi łaciny”.

Wezwał do godnego reprezentowania Chrystusa Króla w sposób pokojowy, pełen szacunku i praktykując „duchową świadomość sytuacyjną” przy „przestrzeganiu złotej reguły”, czyli „działając jak chrześcijanie”.