Autorzy raportu wskazują, że w skali globalnej inflacja osiągnęła szczyt w ub. roku, wydatki konsumpcyjne utrzymują się na stabilnym poziomie, a kryzys energetyczny okazał się mniej dotkliwy, niż przewidywano po napaści Rosji na Ukrainę.

Wedle raportu MFW, w 2023 roku globalny wzrost gospodarczy spadnie do 2,9 proc. (3,4 proc. w 2022 roku) i odbije się do 3,1 proc. w przyszłym roku.

Prognozę podwyższono w porównaniu z szacunkami sprzed trzech miesięcy, ponieważ mniej państw stoi obecnie przed realnym zagrożeniem recesji. Eksperci przewidują, że spośród państw G7, w 2023 roku w recesję popadnie jedynie Wielka Brytania.

Optymizm rodzą też prognozy dot. inflacji. MFW wskazuje, że mogła ona osiągnąć szczyt w ub. roku, a w 2023 roku spadnie do 6,6 proc. W roku następnym ma spaść do 4,3 proc.