Solidarna Polska stanowczo sprzeciwia się polityce klimatycznej Unii Europejskiej, opowiadając się za inwestowaniem w górnictwo. To właśnie węgiel, zdaniem polityków ugrupowania Zbigniewa Ziobry, powinien być w centrum polskiego przemysłu energetycznego. Goszcząc w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja minister Michał Wójcik zwrócił uwagę, że po napaści Rosji na Ukrainę taką postawę przyjmuje coraz więcej europejskich państw. Do węgla powrócić postanowili nawet Niemcy, którzy wcześniej chcieli z niego całkowicie zrezygnować.

- „Natomiast dzisiaj zobaczyli, że są w krytycznej sytuacji ze względu na to, co się dzieje w Europie ze względu na wojnę i że uzależnili się od gazu. Nagle zobaczyli, że dobrym nośnikiem jest węgiel, a oni swoje kopalnie pozamykali”

- zauważył polityk.

Wójcik przypomniał, że obecnie Polska posiada złoża węgla, które starczyłyby nam na dwieście lat. Tymczasem sprowadzamy ten surowiec zza granicy.

- „My tych złóż nie eksploatujemy, ale zamykamy, wygaszamy kopalnie, bo tak chciała UE. Dlatego jako Solidarna Polska mówimy, że nie zgadzamy się z taką polityką Unii Europejskiej”

- podkreślił.