Jednocześnie do chwili publicznego zadośćuczynienia za świętokradztwo biskup zabronił sprawowania Mszy św. w kaplicy, która należy do parafii Matki Bożej z Schoenstatt, z powodu „bardzo poważnej obrazy naszego Pana”. Kanon 1211 Kodeksu prawa kanonicznego przewiduje w takich przypadkach naprawienie zniewagi „przez obrzęd pokutny, zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych.

W swoim oświadczeniu bp González zaznaczył, że zarówno drzwi frontowe kaplicy, jak i tabernakulum zostały otwarte przy użyciu siły. Zwrócił się do duchowieństwa i wiernych w swojej diecezji o większą troskę o zabezpieczenie miejsc świętych, a także o to, by ewentualny znalazca zarówno hostii, jak i cyborium poinformował parafię Matki Bożej z Schoenstatt.

Podobnej świętokradczej kradzieży dokonano wcześniej w Meksyku 14 maja tego roku w diecezji Cuernavaca. Biskup Ramón Castro z tej diecezji wydał wówczas również oświadczenie, w których mówił o „niegodziwych zamiarach” sprawców i możliwym niebezpieczeństwie użycia konsekrowanych hostii do „czarnej mszy”. Wezwał też do podjęcia kroków, by lepiej zabezpieczyć Najświętszy Sakrament.