O przygotowaniach do wojny dyktator mówił w czasie dzisiejszej podróży do Grodna.

- „Nie wierzcie nikomu, że chcemy walczyć. Przygotowujemy się do wojny, mówię szczerze. Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny – nie ja to wymyśliłem, ale to bardzo słuszne stwierdzenie”

- powiedział.

Zapewnił jednocześnie, że Białoruś „nikomu nie zagraża”.

Wedle informacji przekazanych przez białoruski resort obrony, siły zbrojne Białorusi rozpoczęły dziś manewry w regionach graniczących z Polską, Litwą i Ukrainą.