2. W ramach wspomnianego wyżej Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych odbyło się od sierpnia 2021 roku do września 2023 roku aż 9 edycji naboru wniosków, dotyczących budowy infrastruktury technicznej i społecznej w gminach i powiatach (3 edycje), także szczególnego wsparcia na inwestycje w gminach popegierowskich (aż 2 edycje), ale także inwestycje w gminach uzdrowiskowych, wsparcie dla samorządów na tworzenie i rozwój stref przemysłowych (2 edycje), wreszcie wsparcie gmin i ich związków na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Dofinansowanie budżetowe zależnie od rodzaju inwestycji sięgało od 80% do nawet 98% kosztów realizacji inwestycji (to najwyższe dotyczyło gmin popegierowskich), skorzystało z niego 99% wszystkich samorządów w Polsce, a łączna kwota wsparcia wyniosła do tej pory blisko 64 mld zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Rozwoju Dróg wsparto inwestycje samorządów w drogi lokalne kwotą ponad 16 mld zł, rząd wspierał hojnie także inwestycje samorządów w budowę i modernizację szkół oraz placówek ochrony zdrowia. Łączne wsparcie inwestycji samorządowych i to na bardzo dogodnych warunkach znacznie przekraczających 50% kosztów realizacji inwestycji w ostatnich kilku latach przekroczyło kwotę 100 mld zł. Teraz samorządy dowiadują się ,że kolejnej edycji naboru wniosków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych już nie będzie, a rząd w zamian uruchamia tzw. subwencję rozwojową dla samorządów, która rocznie wyniesie 3,2 mld zł, a więc będzie to ponad 10 -krotnie niższe wsparcie dla samorządów niż było podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.

3. Równie przerażająco brzmi informacja wiceministra infrastruktury Pawła Gancarza, że brakuje środków na realizację programu 100 obwodnic, choć jak informuje obecny poseł, a do niedawna wiceminister infrastruktury Rafał Weber , podczas opiniowana tej części budżetu na komisji infrastruktury 28 grudnia poprzedniego roku, przedstawiciele obecnego rządu zapewniali, że pieniądze na realizację „programu obwodnicowego” jak i Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na rok 2024, są zawarte w budżecie państwa na rok 2024. Do tej pory w ramach programu „100 obwodnic” zrealizowano obwodnice 30 miast, kolejnych kilkanaście miało być zrealizowanych w tym roku, a realizacja całego programu miała zakończyć się w 2030 roku. Teraz te wszystkie samorządy, które pomagają GDDKiA w wykupie gruntów i w przygotowaniu dokumentacji technicznej i środowiskowej pod „swoje obwodnice”, będą czekać w niepewności, na które z nich zabraknie pieniędzy.

4. Mija zaledwie 2 miesiące od zaprzysiężenia rządu Tuska, a „Polska lokalna” dowiedziała się, że wsparcia dla inwestycji samorządowych z budżetu państwa w zasadzie nie będzie. Ponieważ obecna ekipa rządowa zaczęła od likwidacji mediów publicznych, zapowiada także likwidację jeszcze kilku innych ważnych instytucji publicznych w dotychczasowym kształcie, to tak się „zapamiętała” w tych procesach likwidacyjnych, że likwiduje także wsparcie dla inwestycji samorządowych.