„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 r. wyniosło 7999,69 zł” – czytamy w komunikacie GUS.

Oznacza to wzrost na poziomi 11,4 proc. rok do roku.

Dane te dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej.