Od dziś kolegium kardynalskie liczy 242 członków. Z tej grupy obecnie prawo głosu przy wyborze papieża ma 137 purpuratów. Aż 99 z nich do godności kardynalskiej wyniósł papież Franciszek. 29 elektorów powołał do kolegium Benedykt XVI, a 9 Jan Paweł II. W ciągu 10-letniego pontyfikatu Franciszek zwołał dziewięć konsystorzy, dokładnie tyle, ile Jan Paweł II przez 26 lat. Oczywistym jest, że w ten sposób Franciszek chce zadbać, by jego następca był również kontynuatorem jego linii.