W przemówieniu na Forum Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Kanadzie Daniłow stwierdził, że wówczas autorytarny reżim w Rosji będzie „scementowany” i Kreml będzie mógł w pełni wykorzystać swój potencjał militarny bez oglądania się na opinię publiczną. W ocenie ukraińskiego polityka, Ukraina i świat mają zaledwie cztery miesiące na przygotowanie się do tego.

Zapewniał, że Rosja nie ma zamiaru rezygnować z planów wchłonięcia Ukrainy. Dodał, że kraj ten dostosował się do wojny i sankcji i obecnie inwestuje fundusze w przemysł zbrojeniowy. Choć w ocenie polityka przyszłość Rosji jest mglista, to w „imperialnej formie” jaką stanowi obecnie, jest zagrożeniem dla jej sąsiadów i porządku światowego.