Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali trzy osoby do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani podjęli działania mające na celu zorganizowanie siatki spółek zajmujących się wystawianiem faktur VAT, nie odzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zatrzymane osoby, w ramach przestępczego procederu realizowanego na terenie województwa śląskiego wyszukiwały podmioty gotowe do nabycia fikcyjnych faktur, a następnie organizowały strukturę podmiotów gospodarczych służącą do zatarcia dowodów przestępstw i stworzenia pozorów legalności transakcji w ramach których doszło do wystawienia faktur na kwotę przekraczającą 25 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, karnoskarbowe oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.