150. rocznica urodzin Urszuli Ledóchowskiej - zdjęcie
17.04.15, 11:27

150. rocznica urodzin Urszuli Ledóchowskiej

0

Święta Urszula (Julia) Ledóchowska urodziła się w Austrii, dokąd jej rodzina trafiła po powstaniu listopadowym. Mając 21 lat, wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. W latach 1907–1914 działała w Rosji, a następnie w Szwecji i Danii, podejmując różnorodną działalność ewangelizacyjną, pedagogiczną i patriotyczną. W 1920 roku wróciła z petersburską wspólnotą urszulanek do Polski i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Pociągała ludzi do Boga żarliwością wiary i miłości, pokorną prostotą, słoneczną dobrocią. Brała aktywny udział w życiu religijnym, kulturalnym i społecznym kraju. Posyłała szare urszulanki do najuboższych i najtrudniejszych środowisk. Zmarła w Rzymie. W 1989 roku jej ciało zostało sprowadzone do Polski i złożone w sanktuarium w Pniewach koło Poznania.

Św. Jan Paweł II, kanonizując ją w 2003 roku, powiedział o niej: „wiedziała, że dla człowieka wierzącego każde, na­wet najmniejsze wydarzenie staje się okazją do realizowania planów Bożych. To, co zwyczajne, czyni­ła nadzwyczajnym, codzienne zmieniała w ponadczasowe; to, co przyziemne, czyniła świętym”. W liturgii wspominana jest 29 maja.

Dziś nadal działa wiele dobra jako mistrzyni życia duchowego, wzór dla pedagogów, mądra, zaangażowana patriotka… Jest patronką kościołów, szkół i przedszkoli, archidiecezji poznańskiej, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, miasta Sieradza, drużyn harcerskich i innych instytucji, organizacji lub grup. Skutecznie wstawia się u Boga w sprawach ludzi, którzy proszą ją o pomoc.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego pracuje obecnie w 14 krajach (Argentynie, Białorusi, Boliwii, Brazylii, Filipinach, Finlandii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rosji, Tanzanii, Ukrainie i we Włoszech), na 5 kontynentach.

Obchody jubileuszowe przewidziane są w najbliższych miesiącach w wielu miastach w Polsce i w innych krajach. Szczegóły znaleźć można na stronie www.urszulanki.pl.

 

MT/episkopat.pl