Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Szymon Hołownia odrzuca Magisterium Kościoła? - zdjęcie
11.02.19, 10:30fot. via maksacjusz tv

Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Szymon Hołownia odrzuca Magisterium Kościoła?

49

Powołanie przez najbardziej obecnie znanego polskiego homoseksualistę ugrupowania "Wiosna" odbiło się szerokim echem w krajowych mass mediach. Parokrotnie swój głos na ów temat zabrał też słynny katolicki publicysta i dziennikarz Szymon Hołownia, który choć ogólnie rzecz biorąc wypowiadał się co prawda dość sceptycznie o nowej inicjatywie pana Roberta Biedronia, jednak mimo tego w jego wywodach na ów temat pojawiły się też bardzo niepokojące stwierdzenia.


W nawiązaniu do zaprezentowanego przez Roberta Biedronia programu "Wiosny" pan Hołownia napisał w dniu 04. 02. 2019 roku na swym oficjalnym facebookowym profilu:

 

"Nie wydaje mi się, bym miał jakieś specjalne wątpliwości co do tego, że jestem katolikiem, ale uważam że można rozmawiać o związkach partnerskich (Kościół to nie państwo, państwo to nie Kościół, w państwie żyją ludzie różnych przekonań i wizji, trudno znaleźć powód dla którego prawo państwowe miałoby zabraniać dwojgu dorosłych ludzi wyciągania konsekwencji prawnych z ich decyzji, oczywiście dopóki nie dochodzimy do terminu „małżeństwo”, bo to otwiera zupełnie nowe pole, granicę dla mnie osobiście nieprzekraczalną)."

Innymi słowy, Szymon Hołownia nie wyklucza, a nawet wręcz widzi mocne przesłanki na rzecz uznania słuszności postulatu prawnej legitymizacji związków sodomitów i lesbijek, o ile takowe związki nie będą przez państwo nazywane "małżeństwem". Cóż, choć powyższe rozróżnienie pomiędzy "związkami partnerskimi" (które na gruncie prawnym mają być do zaakceptowania) a "małżeństwami homoseksualnymi" (których aprobować nie wolno) niestety staje się coraz bardziej popularne w środowiskach katolickich, a nawet pośród kościelnych hierarchów. Warto więc przypomnieć niektóre z wypowiedzi Magisterium Kościoła, które "de iure" lub "de facto" sprzeciwiają się również prawnej legitymizacji związków homoseksualnych w wersji "soft". I tak w pierwszej połowie XX wieku papież Pius XI wydał encyklikę "Casti connubii", w której nauczał między innymi:

"Ta istotna treść, właściwa tylko takiemu związkowi małżeńskiemu, czyni go całkowicie odmiennym zarówno od spełnianych samym tylko ślepym instynktem natury kojarzeń się zwierząt, które nie mają wcale rozumu i woli zdolnej do wyboru, jak i od tych ludzkich dorywczych skojarzeń, w których brak zupełnie prawdziwego i uczciwego węzła woli, i które nie zawierają w sobie praw do jakiegokolwiek pożycia rodzinnego.

Z tego wynika, że prawowita władz ma prawo i obowiązek zakazywania takich haniebnych związków, jako sprzeciwiających się rozsądkowi i naturze ludzkiej, zapobiegania im i karania ich"(Cytat za: Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim [Casti connubii], Londyn 1943, Wydawnictwa dokumentów nauki Kościoła, s. 18).

Doprawdy, nie wiem, jak można przechodzić lekką ręką od popieranego przez Magisterium Kościoła prawnego zakazu i karalności niemałżeńskich relacji seksualnych do wspierania prawnej legitymizacji nawet sodomickich związków. Przecież, w czasach Piusa XI nawet nie śniono o instytucji związków partnerskich dla homoseksualistów i lesbijek, a jedynie w niektórych środowiskach politycznych domagano się depenalizacji niewierności małżeńskiej i heteroseksualnych konkubinatów. Pius XI sprzeciwiał się więc mniej złym postulatom niż te, których rozważania słuszności pan Szymon Hołownia co najmniej nie wyklucza.

Ale zostawmy tych "strasznych" "przedsoborowych" papieży których nauczanie zawsze można skwitować słowami: "To było dawno i nieprawda". Otóż, jeszcze 16 lat temu, to znaczy w 2003 roku Stolica Apostolska wydała dokument, w którym sprzeciwiła się nie tylko postulatowi "małżeństw homoseksualnych", ale także legalizacji związków partnerskich dla takowych par. Kongregacja Nauki Wiary w ogłoszonej dnia 3 czerwca 2003 deklaracji o nazwie "Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków homoseksualnych" naucza wszak między innymi:

"W wypadku prawnego zalegalizowania związków homoseksualnych, bądź zrównania prawnego związków homoseksualnych i małżeństw wraz z przyznaniem im praw, które są właściwe temu ostatniemu, konieczne jest przeciwstawienie się w sposób jasny i wyrazisty. Należy wstrzymać się od jakiejkolwiek formalnej współpracy w promowaniu i wprowadzaniu w życie praw tak wyraźnie niesprawiedliwych, a także, jeśli to możliwe, od działania na poziomie wykonawczym. W tej materii każdy może odwołać się do prawa odmowy posłuszeństwa z pobudek sumienia (...).

Kościół naucza, że szacunek dla osób homoseksualnych nie może w żadnym wypadku prowadzić do aprobowania zachowania homoseksualnego albo do zalegalizowania związków homoseksualnych. Wspólne dobro wymaga, aby prawa uznawały, popierały i chroniły związki małżeńskie jako podstawę rodziny, pierwszej komórki społeczeństwa. Prawne uznanie związków homoseksualnych albo zrównanie ich z małżeństwem oznaczałoby nie tylko aprobatę zachowania wewnętrznie nieuporządkowanego i w konsekwencji uczynienie go modelem dla aktualnego społeczeństwa, ale też zagubienie podstawowych wartości, należących do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Kościół nie może nie bronić tych wartości ze względu na dobro ludzi i całej społeczności".

Warto podkreślić, iż powyższa deklaracja rozróżnia pomiędzy legalizacją związków homoseksualnych a prawnym zrównaniem związków homoseksualnych z tradycyjnymi małżeństwami, oba postulaty jednocześnie potępiając. Nie jest więc tak, jakoby związki partnerskie dla sodomitów i lesbijek mogłyby być OK, ale już homo-małżeństwa nie. Obie te instytucje są niesprawiedliwe oraz bezbożne, a różnią się od siebie tylko stopniem ohydy.

I przynajmniej póki co, tak nauczanie Piusa XI zawarte w encyklice "Casti connubii" jak i dokument Kongregacji Nauki Wiary z 3 czerwca 2003 roku stanowią część autentycznego zwyczajnego nauczania Kościoła, które nie zostało oficjalnie przez żadnego z następnych papieży skorygowane bądź zmienione. A takiemu nauczaniu należy się ze strony katolików posłuszeństwo serca i rozumu.

Mirosław Salwowski

Komentarze (49):

nowoczesny konserwatysta2019.12.18 14:27
Nie rozumiem tzw. "katolików", którzy atakują osoby homoseksualne. Gdybyście choć w małej części mieli tyle honoru i odwagi co wiele osób homoseksualnych ten świat byłby znacznie lepszy. Hołownia jest hipokrytą - skończył psychologię i nie popiera równouprawnienia osób homoseksualnych do małżeństw i adopcji. Ma dostęp do Facebooka, który niszczy naszą polską tradycję, a zupełnie nieszkodliwe pomysły wprowadzenia małżeństw homoseksualnych (i to cywilnych) mu cokolwiek przeszkadzają. Przypomina mi islamistę, tylko takiego co nie zamorduje, a zamęczy brakiem empatii dla praw osób LGBT. Jestem bardzo konserwatywny, ale skończyłem też socjologię i wiem, że rasizm, homofobia to podobne zło do aborcji i próbowania narkotyków - wszystko to prowadzi na zniszczenie. Najgorsi zbrodniarze, najbardziej nienawidzili osób homo: Hitler, Stalin, kibole, gangsterzy i narkomani. Chcecie być w takim towarzystwie pseudokatolicy?
nowoczesny konserwatysta2019.12.18 14:25
Nie rozumiem tzw. "katolików", którzy atakują osoby homoseksualne. Gdybyście choć w małej części mieli tyle honoru i odwagi co wiele osób homoseksualnych ten świat byłby znacznie lepszy. Hołownia jest hipokrytą - skończył psychologię i nie popiera równouprawnienia osób homoseksualnych do małżeństw i adopcji. Ma dostęp do Facebooka, który niszczy naszą polską tradycję, a zupełnie nieszkodliwe pomysły wprowadzenia małżeństw homoseksualnych (i to cywilnych) mu cokolwiek przeszkadzają. Przypomina mi islamistę, tylko takiego co nie zamorduje, a zamęczy brakiem empatii dla praw osób LGBT. Jestem bardzo konserwatywny, ale skończyłem też socjologię i wiem, że rasizm, homofobia to podobne zło do aborcji i próbowania narkotyków - wszystko to prowadzi na zniszczenie.
Hanna2019.02.11 17:50
Wystarczy poczytać listy św. Pawła i niejasności w tym temacie są jednoznacznie wyjaśnione. Katolik ma obowiązek przestrzegania prawd Pisma Świętego. Nawet lewicowy!
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.11 18:31
natomiast niekatolików to nie obchodzi i nieobowiązuje my chcemy ślubów cywilnych nie kościelnych
tretka2019.02.12 8:25
a po co ci ślub, przecież to jest sakrament "wymyślony " przez kościół katolicki, ateiści sobie tu uzurpują jakieś prawa, żyjecie jak zwierzęta, to śluby wam niepotrzebne chyba?
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.12 8:31
Katosekta nie wymyśliła małżeństw. Jest to pojęcie od religii niezależne.
Jarek2019.02.11 20:16
A z tym, że niewolnice można gwałcić też się zgadzasz? W końcu to też Pismo Święte. No i czy jeśli ktoś nie chce mieć niewolnicy, a nawet gdyby miał, to nie chce jej gwałcić, to czy powinien iść do więzienia?
Maria Błaszczyk2019.02.11 20:33
Właśnie o to chodzi. Katolicy mogą sobie przestrzegać czego chcą. Ale niech zostawią resztę w spokoju. Pan Hołownia nie ma życzenia tworzyć związku partnerskiego z innym mężczyzną. Pan Hołownia tylko rozumie, że niemożność zawarcia takiego związku z punktu widzenia niekatolika jest krzywdzącym absurdem.
kumaty2019.02.11 14:59
Zero zdziwień. Wychowanek TVN. Tam zapuścił swoje korzenie.
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.11 14:40
Goń się Hołownia nie potrzebujemy twojego poparcia. WIOSNA walczy o pełną równość małżeńską wraz z prawem do adopcji. Wszystko to samo co mają heterycy nic mniej nic więcej. Nie ma mowy o żadnych półśrodkach!
Quec.2019.02.11 14:55
Ty! Rozumiem, że masz na myśli związek z kim, z męzszczyzna? A doptować chcesz kogo, co? dziecko człowieka? Kto inny urodzi a TY squrwielu chcesz mieć go. Chyba, że wybierzesz pieska, świnkę, słonika , żabę, węża... Najpierw podobnemy tobie zrobisz kogel-mogel a pisek, świnka obliżą ci a tete może tyż pomóc. I wynoś się stąd bydl.
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.11 15:00
Świnke to sobie w pipe swojej starej możesz wsadzić zwyrolu. Aktualnie nie planuję dziecka, ale jak ten moment nadejdzie to będzie dziecko biologiczne obojga ojców - moje i mojego męża.
Maria Błaszczyk2019.02.11 12:57
Tak się zastanawiam - czym to się różni od tego mitycznego szariatu, który rzekomo pragną nam narzucić muzułmanie. Otóż jesteście mniejszością. Ja naprawdę staram się szanować Wasze przekonania (zwłaszcza że sama mam całe mnóstwo wybitnie mniejszościowych przekonań, więc wiem, jak to jest, gdy nikt Cię nie rozumie), ale nie ułatwiacie mi tego. Polska jest krajem liberalnej demokracji. To oznacza, że nie wolno w niej dyskrymonować nikogo ze względu na rózne cechy - np. płeć, kolor czy religię. A także - orientację seksualną. Tak sie umówiliśmy. Oczywiście, da się to demokratycznie zmienić. Wystarczy 2/3 w parlamencie i możecie przegłosować teokrację. Wtedy reszta po prostu może skorzystać z otwartych granic. Przykładowo, pooparcie dla związków partnerskich to nieco ponad połowa. Wśród ludzi młodych - jeszcze dużo więcej. W przypadku likwidacji prawa do aborcji (wiem, nie na temat,ale wyobrażam sobie, że moglibyście chcieć mieć taki zakaz) około 90% byłoby przeciw. Jak Wy sobie to wyobrażacie? Zostaniecie z połową ludności i co dalej? Czy nie lepiej, jak poeta radził, "dać zyć po swojemu grzesznemu, a i świętym żyć będzie przyjemniej"?
Reytan2019.02.11 13:38
Polska jest krajem katolickim,ktory stracil niepodleglosc z tego powodu,i ja odzyskal krwia katolicka. Zamordowaliscie miliony katolikow polskich i jeszcze wam malo ? Donosisz do facebooka na swoich dyskutantow ty ubeczko,i jeszcze udajesz Polke,i uczciwego czlowieka ?
PDV2019.02.11 13:56
Polska nigdy nie była katolicka, chrzest Polski był przyjęty z przesłanek politycznych... skąd Wy to bierzecie, że Polska to kraj katolicki....
Maria Błaszczyk2019.02.11 14:24
Nie mogę być ubeczką - urodziłam się ponad 20 lat po likwidacji UB. Czasem donoszę - jak ktoś sieje nienawiść. Uważam, że złunależy się przeciwstawiac w kazdy dostępny sposób. Takie mam rozumienie uczciwości - że jak widzisz fałszywe świadectwo przeciw bliźnim swoim, to reagujesz w każdy dostęny sposób. Polska nie jest krajem katolickim. Polska jest krajem neutralnym światopoglądowo. Zaś kościół jest Polsce otwarcie wrogi. Zawsze stał po stronie przeciwników - targowiczan czy zaborców i jej szkodził, chociażby obecnie okradając Polskę, ile wlezie.
Quec.2019.02.11 14:49
Marysiu, czy Maria, ja tu już od dłuższego czasu i Ciebie poczytuję. Brak słów aby powiedzieć o to jest kobieta! Dlaczego sobie nie siedzisz i nie wypisujesz bzdetów tam gdzie jesteś? Chyba nie całkiem jezdeś Polką! Pytam: czego szukasz TY tutaj, na stronach katolickich i próbujesz wszystko podważać. Szukasz usprawiedliwienia na swoje satanistyczne życie? Tam gdzie mieszkasz, ten kraj zniknie pod wodą! Może i z Tobą! A to jest modlitwa, która może Cię zatrzyma przed pisaniem TU: Modlitwa papieża Leona XIII „Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”
Maria Błaszczyk2019.02.11 20:31
Przykro mi, to zaklęcie nie działa... Może spróbuj czegoś z Harrego Pottera. Życzę powodzenia. Natomiast moję życie nie jest bardziej satanistyczne od innych (trudno, żeby było, jeśli szatana uważam za byt równie realny jak domowe skrzaty). Zajmuję się domem, wychowuję dzieci, pomagam niesprawnej teściowej, pracuję jako wolontariuszka w ośrodku dla uchodźców i piszę to, co piszę, tu gdzie jestem... Nie posiadam daru bilokacji. Jeśli Ci chodzi o to, że nie pisze tego na holenderskich stronach, to wyjasnienie jest proste. Jako posiadaczka poglądów mainstreamowych strasznie bym się nudziła, zgadzając się ze wszystkimi. I jestem Polką, mój drogi. Mówię po polsku, kocham pierogi, przeczytałam "Pana Tadeusza" i uwielbiam gości.
Arkadiusz2019.02.12 7:48
Mario, jak mozesz takie rzeczy mowic!!!???? skrzaty domowe istnieja!!!! nie bluznij! :)
Małgorzata Bien2019.02.12 9:59
Mario, fragment specjalnie dla Pani i nie są to bynajmniej skrzaty: https://youtu.be/hPqO3xogrPE Warto obejrzeć cały film: https://youtu.be/AN3HvPLVruw?t=479 Już to kiedyś pisałam - ratuj swoją duszę Dziewczyno!!!
Arkadiusz2019.02.12 14:21
przed wynalezieniem neurleptykow, byly tego cale epidemie...
Jarek2019.02.11 12:22
Kościól katolicki swoje nauczanie w sprawie niewolnictwa zmienił całkiem niedawno. Czy w związku z tym, gdyby Hołownia powiedział, że "niewolnik powinien mieć prawo do narzekania", to też byście cytowali papieży z XX wieku?
Reytan2019.02.11 13:34
Jestes prowokarorem komunistycznym.
Jarek2019.02.11 13:51
Czemu tak sądzisz? Strasznie mi daleko do komunizmu lub narodowego bolszewizmu.
Arkadiusz2019.02.11 11:42
Pius XI: "Ta istotna treść, właściwa tylko takiemu związkowi małżeńskiemu, czyni go całkowicie odmiennym zarówno od spełnianych samym tylko ślepym instynktem natury kojarzeń się zwierząt, które nie mają wcale rozumu i woli zdolnej do wyboru, jak i od tych ludzkich dorywczych skojarzeń, w których brak zupełnie prawdziwego i uczciwego węzła woli, i które nie zawierają w sobie praw do jakiegokolwiek pożycia rodzinnego." Z tego cytatu wynika, ze nie mozna uwazac tego pana za zadny autorytet bo w ogole nie rozumie o czym mowi. Zwierzeta nie sa wylacznie kierowane instynktami, maja wolny wybor, ich seksualnosc nie jest ograniczona do rozmnazania sie. Niektore zawiaraja zwiazki na cale zycie, itp, itd. Nie zapomnijmy, ze czescia "autentycznego zwyczajnego nauczania Kościoła" byly tez twierdzenia, ze ziemia jest plaska i ze slonce krazy wokol niej. A juz nie wspomne, ze sam kosciol debatowal nad tym czy indianie sa czy nie sa ludzmi.
asas2019.02.11 13:27
Głową kościoła jest Chrystus, a nie jakiś papież czy hierarchiczny system i nie sądzę, aby zawracał On sobie głowę kto jest, a kto nie jest "ludziem", to robili bardziej lub mniej kompetentni duchowni. Jeśli uważasz, że Chrystusowi jest wszystko czym jest małżeństwo to polecam Ci powrót do źródeł, do Ewangelii. Bo, że już stamtąd czerpałeś, to chyba widać. Tylko coś Ci umknęło albo nie przyswoiłeś sobie wszystkiego
Wiesław Kaloryfer2019.02.11 13:42
A czy Chrystus na kartach Ewangelii przekazał nam, że jesteśmy zmuszeni w niego wierzyć i stosować jego naukę, zamiast pozostawienia wolnej woli człowiekowi w tym względzie (z oczywistymi konsekwencjami po śmierci)? I czy poprzez Ewangelię Chrystus nakazał nam przymuszać władze państwowe do stanowienia prawa zgodnego z jego nauczaniem?
Arkadiusz2019.02.11 13:52
ano, bede musial wrocic, bo nie pamietam, ze bylo tam cos o homoseksualizmie. Fakt, ze u Marka jest tam o zwiazku kobiety i mezczyzny, ale slowo malzenstwo chyba w ogole nie pada... Wiec co ma jedno do drugiego? Tylko ekstrapolacje... Ale masz racje, jestem ateista, ale uwazam, ze Chrystus byl bardzo interesujacym osobnikiem, jego lewackie strony sa zwlaszcza bardzo interesujace. Tylko co potem z tego kosciol zrobil, to juz zupelnie inna historia...
asas2019.02.11 11:38
związki partnerskie są możliwe nawet teraz; przybranie nazwiska partnera (brrrrr....), dostęp do danych osobowych, dziedziczenie, pełnomocnictwa itp., tylko trzeba trochę zachodu i zaangażowania notariuszy. Już to ktoś w Polsce przerabiał, a więc da się. Państwo nie powinno tych spraw ułatwiać, ale jasne jest, że i nie blokuje. Tzw związki partnerskie to tylko ściema, wstęp do tego aby zniszczyć i odrzeć z istoty związki małżeńskie. No pasaran
Maria Błaszczyk2019.02.11 12:49
Mieszkam w kraju, gdzie małżeństwa jednopłciowe mają taki sam status jak mieszane. Sama żyję w tym drugim wariancie. Ten pierwszy w żadne zupełnie sposób nie niszczy i nie odziera z istoty mojego rodzaju. Aha, i rzeczywiście komuś kiedyś udało się to nazwisko zmienić, ale potem linia orzecznicza się ujednoliciła i od dawna nikomu się to już nie udało.
asas2019.02.11 13:13
dzięki za odp. Napisz, proszę, czy w twoim kraju (jakim?) małżeństwa jednopłciowe mogą już adoptować dzieci czy jeszcze nie?
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.11 15:01
Osoby homo płacą identyczne podatki co hetero. Nie ma najmniejszego powodu, aby nie przysługiwały im identyczne prawa wszystko to samo co do joty.
Hanys Górnosląski2019.02.11 11:29
Nie wiem kim jest niejaka "hołownia", ale wiem kim nie jest: ani słynnym, ani tym bardziej katolickim, ani publicystą. Celebrytą co najwyżej.
lolek kremówka2019.02.11 11:14
Jakie to śmieszne :) Cóż za niekonsekwencja. Obłuda wręcz. Polski kościół katolicki bardzo często podważa to, co papież ogłasza :) Tytuł artykułu można by więc zmienić i napisać: Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Kościół Latolicki w Polsce odrzuca Magisterium Kościoła?
www2019.02.11 11:19
KK nie podważa nauczania papieża. Proszę podać które nauczanie papieża Episkpat zakwestionował i wprowadził własne nauczanie.
Wojtek Polak2019.02.11 11:35
lolek ty wez się w tej kremówce wytutłaj i nie pisz na temat o którym nie masz bladego pojęcia
podszepty2019.02.11 11:04
UWAGA sensacja!!!, mamy nowe taśmy, będzie afera, mamy nagranego Hołownie osobnik o pseudonimie diabeł rozmawia z Hołownią: uwaga o to treść nagranych rozmów: "zależy ci na tych ludziach, musisz z nimi prowadzić dialog, musisz ich zaakceptować takimi jacy są, czy to nie Pan Jezus powiedział, żebyśmy się miłowali, bądź wierny tej prawdzie, liczę na ciebie. Pamiętaj też żebyś nie jadł żadnej kiełbasy, musimy uratować świat, będziemy w kontakcie"
przesłania2019.02.11 12:05
Było też takie przesłanie do księży: "Jeździjcie drogimi samochodami, żyjcie ponad stan, róbcie skandale seksualne, zamykajcie kościoły na wiernych, w pracach domowych wysługujcie się gosposiami, budujcie okazałe plebanie, przeprowadzajcie agitacje polityczne, dla wiernych bądźcie oschli, opryskliwi, zróbcie cenniki usług kościelnych, na wieżach kościelnych montujcie przekaźniki LTE, będziecie mieli zysk, a ludzie porno w komórkach i komputerach, nie integrujcie się z ludźmi, uważajcie ich za grzeszników, niech całują was po rękach i wpłacają pieniądze, pamiętajcie jesteście wyższą kastą społeczną wam się należy"
Tomek2019.02.11 10:48
Prawda jest następująca: Pan Bóg - Stworzyciel świata - postanowił, w swej wszechwiedzy i mądrości, że małżeństwo będzie związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety. Tymczasem diabeł, który robi wszystko na odwrót, bo nie jest w stanie niczego stworzyć, może tylko zrobić na odwrót z tego co już jest - mówi ludziom, że dwóch panów czy dwie panie albo inne konstelacje to będzie lepiej. Dlatego homoseksualizm jest czystym satanizmem. Każdy sodomita jest sługą diabła, bo sprzeciwia się Stwórcy.
lolek kremówka2019.02.11 10:56
zostań papieżem
Frondziarz2019.02.11 11:06
Nie każdy boi się wymyślonego starca siedzącego na chmurce i jego kumpla siedzącego w podziemiach przy kotle ze smołą.
Pawel2019.02.11 11:16
Tomek, dobrze to teolgolicznie wyłożełeś....
Arkadiusz2019.02.11 12:34
A skad wiadomo, ze to prawda?
Tanis2019.02.11 13:32
Pan Bóg stworzył także człowieka. Ukształtował jego rozum i jego popęd seksualny. Jeśli są ludzie którzy kierują swoją miłość do osób o tej samej płci czy należy ich karać za to ? Czy ukażesz kogoś bo jest leworęczny ? Jeśli są dobrymi ludźmi to jakim prawem ich osądzasz ? Może ich związek jest lepszy niż niejedno patologiczne małżeństwo heteroseksualne.
Wiesław Kaloryfer2019.02.11 13:36
Tomkowi Bóg się objawił i mu to powiedział. A rano chciało się mu pić i bolała go głowa.
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.11 15:14
Twój bożek nie ma tutaj nic do rzeczy. WIOSNA postuluje wprowadzenia równości małżeńskiej na gruncie prawa cywilnego. Prywatne wierzenia poszególnych religii oraz ich członków nie mogą stać w przeszkodzie do realizacji praw osób nie identyfikujących się z waszą ideologią. Spokojna makówka nikt nie planuje narzucać homo małzeństw w katosekcie. Nie potrzebujemy ich.
8882019.02.11 19:57
Co tam synu księdza znowu nadajesz
Gregg2019.02.11 20:35
Małżeństwo jest Z DEFINICJI związkiem kobiety i mężczyzny i nikt nie broni sodomitom zakładania np. spółek z o.o. w celu ustalenie reguł gry dotyczących prowadzenia wspólnego życia i związanych z tym konsekwencji. Dlatego też SOCZYSTE WON od takich pojęć jak "małżeństwo" i "potomstwo"!
astom2019.02.11 22:36
Pan Hołownia nie jest żadnym katolickim dziennikarzem, On POdaje się za katolickiego dziennikarza.