Na lewicowym portalu „Krytyka Polityczna” ukazał się artykuł poety Przemysława Witkowskiego „Cnoty kardynalne korwinizmu”, w którym lewicowy poeta wypomniał Korwinowi trzy żony i uchylanie się od alimentów w PRL.

Korwin-Mikke „pierwsze małżeństwo zawarł z Ewą Mieczkowską, drugie z Małgorzatą Szmit, trzecie z Dominiką Sibigą. Z czterech związków doczekał się Korwin-Mikke ośmiorga uznanych potomków”.

Według lewicowego portalu Korwin nie płacił alimentów na swoich najstarszych synów w PRL - „matka Ryszarda i Krzysztofa pisała na początku lat 80. do władz, że jej były mąż uchyla się od płacenia alimentów, i prosiła, aby nie wydawać mu paszportu, gdyż może zbiec za granicę, by uniknąć tego wychowawczego obowiązku. Dopiero zreprywatyzowanie po 1989 roku kilku nieruchomości pozwoliło Mikkemu poważniej podejść do obowiązków rodzicielskich”.

Widać, że nie tylko Mateusz Kijowski miał problemy z alimentami. Szkoda tylko, że lewicowy poeta zapomniał wspomnieć, że Korwin za swoją działalność opozycyjną w PRL, był internowany i pozbawiony możliwości legalnej pracy (publikacji tekstów w czasopismach).

Warto przy tym wspomnieć, że opisywane kłopoty z alimentami miały miejsce według lewicowego poety w połowie lat 80, gdy z pierwszą żoną Korwin rozwiódł się w 1973, a jego dzieci z pierwszego małżeństwa miały po kilkanaście lat – Ryszard urodził się w 1968 a Krzysztof w 1971. Od 1973 Korwin był w drugim związku i miał już trójkę małych dzieci: Kacpra urodzonego w 1974, Jacka urodzonego w 1977 i Zuzannę urodzoną w 1982, oraz nieślubną Korynnę z 1983 roku.

W dalszej części artykułu lewicowy poeta wypomniał Korwinowi nieślubną córkę, aktywność polityczną dzieci, kłopoty, jakie sprawiają, nóż w brzuchu, działaczki i działaczy partii, stosunek do pedofilii i psa, przywoływanie Hitlera, finanse partyjne.

Jan Bodakowski