Uchwała trzech izb SN ma wymiar stygmatyzujący” – powiedział dziś rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” dodał:

Zebrała się grupa sędziów powołanych do SN przed 2018 rokiem i stwierdziła, że ci sędziowie, którzy zostali powołani później nie mają prawa orzekać. To ewidentne wykluczenie”.

Chodzi o uchwałę, którą skład trzech izb Sądu Najwyższego podjął 23 stycznia tego roku. Zgodnie z nią należyta obsada sądów ma miejsce wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa, choć pociąga to za sobą różne skutki w zależności od szczebla sądu i dat orzeczeń. Ważność tej uchwały była kwestionowana. Jak przypomina Polskie Radio – Trybunał Konstytucyjnym uznał ją w kwietniu za niezgodną z konstytucją i prawem UE.

Jak dodał Stępkowski:

Uchwała trzech izb nie odstąpiła od sprzecznej z nią uchwały Izby Dyscyplinarnej. Na płaszczyźnie uchwał mamy dwie sprzeczne ze sobą, a jednocześnie obowiązujące. Warto byłoby dokonać pewnego uporządkowania”.

Zaznaczył, że należy skoncentrować się na normalizacji sytuacji w Sądzie Najwyższym i uspokojeniu atmosfery. „Sąd Najwyższy stał się przedmiotem walki politycznej” – powiedział rzecznik.

 

Zapowiedział też:

 

Temat formalnego wyczyszczenia sprawy uchwały trzech izb Sądu Najwyższego jest istotny i będzie bardzo żywo podnoszony”

dam/polskieradio24.pl,Fronda.pl