Teresa Neumann – niemiecka mistyczka o przyszłości świata i Polski - zdjęcie
15.09.20, 19:11fot. yt/mary tube

Teresa Neumann – niemiecka mistyczka o przyszłości świata i Polski

25

Mistyczka urodziła się w Bawarii w katolickiej rodzinie krawca. Kiedy ratowała bydło z płonącej stajni wuja, uległa wypadkowi, w wyniku którego została sparaliżowana i oślepła. W dniu beatyfikacji Teresy z Lisieux odzyskała wzrok, natomiast w dniu kanonizacji karmelitanki wróciła jej władza w nogach.

Zgodnie z relacjami świadków została naznaczona stygmatami 5 marca 1926 roku. Na jej ciele pojawiły się krwawe rany, które co tydzień o północy w czwartek się otwierały i krwawiły, a w piątek około godziny 13.00 przestawały krwawić i zamykały się. Szczególnym znakiem był fakt, że od 1922 roku do swojej śmierci w 1962 roku nie przyjmowała ona żadnych pokarmów z wyjątkiem Eucharystii, którą przyjmowała codziennie. Podobno nie piła też żadnych płynów.

Jak podaje Wikipedia:

  • „W lipcu 1927 przez 15 dni (14-28) Neumann była poddawana obserwacji i badana w swoim domu przez lekarza Otto Seidla i cztery franciszkańskie zakonnice. Nie udało się zaobserwować by cokolwiek spożywała. Jednak poważne wątpliwości wzbudził fakt, że jej waga w czasie badania spadła ze 121 do 112.5 funta. Do ostatniego dnia jej waga powróciła do normy. Na spożywanie przez nią pokarmów podczas 15-dniowej obserwacji zdawały się wskazywać także badania moczu. Rodzina odmówiła dalszych badań i obserwacji, więc miały miejsce tylko raz.”

Po II wojnie światowej z kolei miała ona przekazać biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie następującą wiadomość dotyczącą jej wizji na temat Polski:

  • "Wy Polacy macie do nas Niemców żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. (...) Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już złego nie stanie".

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.

/Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:

Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.

Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?

Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.

A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:

„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.

Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.

Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.

Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.

Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.

Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.

Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.

Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.

Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.

Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.

Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.

Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.

Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.

Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.

Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.

To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Źródło: fronda.pl/Wikipedia/ /Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

 

Komentarze (25):

Leszek2020.09.16 21:52
Jezu jak Ciebie nienawidzą i Twojej nauki przepraszam za tych co Tobą gardzą i Ciebie znieważają wybacz im
Natalja Siwiec2020.09.16 9:16
Frądo, wiem, że nie macie na etacie żadnego dziennikarza, ale takie obrzydliwe historie zostawcie na piątek. Proszę
Wizjoner2020.09.16 0:07
Biada wam kowidziarze, albowiem panikę i klamstwo pośród maluczkich szerzycie.Szmatami próbujecie stłumic głos prawdy aby prawda ich nie wyzwoliła..a przyłbicami chcecie oślepić ich oczy, aby nie dostrzegali waszych nieprawości. Szatanowi służycie, strachem i niewiarą w zbawienie a także Wierzą Babel waszej szatańskiej pseudowiedzy i ideologii staracie się złamać Bożego Ducha w Narodzie i niszczyć sam Dom Pański.Biada wam kowidziarze, albowiem czyny wasze zwrócą się przeciw wam, a dni wasze są już policzone. I wasze kłamstwa zwróca się przeciw wam, gdyż można wielu okłamywać krótki czas. Mozna też niewielu okłamywać przez długi czas.Ale nie jest możliwym, o zaślepieni w swoim zadufaniu, waszych ideologiach, inżynieriach społecznych i zbrodniach kowidziarze, że nie można okłamywać wielu przez długi czas. Czas waszego końca jest zatem bliski.Bo oto powstaną ludy przeciwko wam i zedrą z twarzy upadlające kagańce, diabelskie stygmaty. A Archaniołowie staną na ich czele i ognistymi mieczami zetną wasze puste czerepy, a wasze duszą strącą na samo dno piekielnej czeluści.Amen
lupa2020.09.15 22:38
katolicy są obrzydliwi...całują trupiarskie relikwie...hołdują chorym na choroby krwi, którym krew puszcza się w zakamarków ciała...klękają przed dziwakami wypalającymi sobie stygmaty w nienaturalnych miejscach rzekomo krzyżowych
Wiesz co to Cyberkomponent ?2020.09.15 22:50
póki co nie musisz odpowiadać
Póki co nie stawiamy spacji2020.09.16 10:59
przed znakami przestankowymi.
QQQ2020.09.15 22:31
Bóg rzekł do Noego " To jest znak przymierza ( tęcza ) , które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami jakie są na ziemi ". A człowiek zerwał to przymierze z imieniem Boga na ustach . Straszna wojna nastąpi wtedy , gdy wszystkie rządy będą mówiły o pokoju . Człowiek co innego ma na ustach a co innego w sercu . Człowiek jest samym kłamstwem i tylko kłamstwem . A Bóg jest samą PRAWDĄ i tylko PRAWDĄ . Czy Bóg może człowieka kochać ? Czy może mu jeszcze w czymkolwiek zaufać ?Człowiek ma nadzieję ? Nie , to nie jest nadzieja . Nadzieja jest pochodną poprawy . Człowiek ma nierealne złudzenia .
J 14, 15-202020.09.15 22:47
"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was."
rebeliant2020.09.15 20:47
A przecież wiele razy cytowaliście Jezusa: aby nie było między wami wróżbitów...
DrTomczyk2020.09.16 0:10
Kolega raczy mylić śliwki z pomarańczami. A jest to wyrazem słabości intelektualnej, być moze spowodwanym ukrytym acz ostrym w przebiegu syfilisem.
rebeliant2020.09.16 2:06
Złość ci opuściła kalesony i to przy wszystkich. Wciągaj gacie zboczeńcu z zapyziałym korniszonem.
QQQ2020.09.15 20:28
Cesarstwo Rzymskie wydało też Religię Rzymsko Katolicką od której to wyszło więcej zła niż z Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego . A Polacy nie są tacy święci . Gnębili narody zabużańskie okupując ich ziemie . Co prawda nie byli to Polacy Słowianie a Polacy Żydzi . Ale Polacy ." Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże "-- a więc jak zwykle fanatyczka religijna . Ciekawe , czy miała takie same oczy pełne mroku jak o. Pio ? Stygmaty ? A skąd pewność , że była to jasna , boska siła a nie szatańska ?" Hiszpania będzie krajem serca mojego " -- czyli kraj odpowiedzialny za wymordowanie Indian . Też Dzieci Bożych . Światowy kolonialista i wyzyskiwacz . Matka Boska przemawia inaczej . Opętana kobieta .W jej czasach nie było telefonów komórkowych . W moich są .Do mnie dzwoniły dwie kosmiczne komórki . Nie odebrałam żadnej z nich gdyż nie wiedziałam czyja należy do Boga . A ta fanatyczka religijna wiedziała ? Była pewna , że to Bóg przemawia przez Marię . Co za zadufanie w sobie , co za pycha . Tak jak o. Pio. Był opętany przez jakąś siłę . To nie ulega wątpliwości . Ale z jakiego źródła ona pochodziła ?
Masz ewidentne symptomy COVID!2020.09.15 20:46
Siedź na doopie w tej swoje norze M-3 na Osiedlu XX-lecia, nie roznoś syfu.
przeczytałeś to w racjonalista.cccp2020.09.15 21:59
czy bezpośrednio w sowieckim Безбожникu (bezbożniku)? a poza tym spadówa stąd, neobolszewicki imbecylu
Aleksander2020.09.16 3:23
QQQ" ... A kimże ty jesteś, że śmiesz osądzać!?... Spójrz na siebie! ... Przecież pisze w Biblii: " ...Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni!....Jaką miarą mierzycie, taką i wy będzie zmierzeni..."! To chyba jasno jest powiedziane przez Pana Jezusa!...Więc przestań osądzać!
Anonim2020.09.15 20:13
Mam wrażenie, że ziemia już swoje zrobiła i to kilka lat temu. Zastanawiam się ilu z nas ma świadomość, że odmawiając różaniec, właściwie cały czas prosimy Maryję o modlitwę?
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.15 20:00
tereska to yebnięta schizofreniczka która miała urojenia i omamy na tle religijnym! przy dzisiejszych dokonaniach psychiatrii i nowoczesnej farmakologii szybko by tą wariatkę wyleczyli z "objawień"!
katolicka kretynizacja polski2020.09.16 9:08
Niech żyje Jezus Chrystus Król
Przecież to był Żyd!2020.09.16 11:00
Żyda chcesz na króla tenkraju?
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱 i spółka2020.09.15 19:52
Jestem chory na patologiczną nienawiść do Boga, Kościoła i Polski. Piszę to, co mi dyktuje najbardziej nieszczęsna istota - szatan, któremu ja oddałem swą duszę. Sam szatan nigdy nie odważy się bluźnić przeciw Bogu i Jego Matce. I dlatego wykorzystuje mnie. Nie czytajcie moich wypocin. Zresztą wiem, że nikogo nie przekonam, nawet nie wkurzę. Po prostu jestem nudny jak koszerne flaki z olejem.
Dziadzia znowu oszukał opiekunkę2020.09.15 20:11
i wypluł pigułki zamiast je zażyć?
Aga Dziedzic💘🏳️‍🌈2020.09.15 19:40
𝐀𝐧𝐨𝐧𝐢𝐦 - to wszechobecna "korporacja" z większymi "zasobami ludzkimi" niż kołchoz "kretynizacja", z ilorazem IQ wszystkich do kupy wziętych, nie większym niż mój rozmiar sneakersów.
A nie "szwabska oszustka poucza Polaków" ?2020.09.15 19:21
Odrobinę konsekwencji we frondoprzekazie proszę.
Anonim2020.09.15 19:17
kvrwa jakie kupsko! :)
Anonim2020.09.15 19:42
...ja zrobiłem! Tak mam zawsze gdy mój kunkubent mnie analnie wyruc.a!