Tak 81 lat temu Żydzi kolaborowali z Sowietami  - zdjęcie
17.09.20, 17:15Fot. Avinoam Faltin Pikiwiki Israel via Wikipedia, CC BY 2.5

Tak 81 lat temu Żydzi kolaborowali z Sowietami

26

Nie zapominając o tym, że sojusz Żydów i Rosjan to nie tylko realia dnia dzisiejszego (wsparcie Izraela dla rosyjskiej polityki historycznej gloryfikującej zbrodnie Armii Czerwonej, żydowskie wsparcie rosyjskiej agresji na Gruzję, obecność rosyjskojęzycznych Żydów w resortach siłowych Izraela, doskonałe stosunki Putina z Żydami), musimy pamiętać, że Żydów i Rosjan łączy wspólna historia zbrodni na narodzie Polskim, których elementem była kolaboracja Żydów z Rosją sowiecką po 17 września 1939 roku.

Choć wciąż brakuje opracowań opisujących zbrodnie na Polakach, jakie były dziełem Niemców, Rosjan, Żydów czy Ukraińców, to wiele ciekawych informacji o kolaboracji Żydów z sowietami, czytelnicy znajdą w wydanej przez wydawnictwo Rebis pracy Piotra Zychowicza „Żydzi” (w wywiadzie jaki autor książki przeprowadził z profesorem Jasiewiczem).

Pierwsza masowa kolaboracja Żydów z Rosją sowiecką miała miejsce w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku. „Polrewkom, czyli polski rząd kolaboracyjny, który bolszewicy zamierzali osadzić w Warszawie” prowadził swoje obrady w jidysz. Żydowskie partie polityczne działające na ziemiach polskich, nawet gdy nie były komunistyczne, to wspierały bolszewicką agresję na Polskę.

Według książki „Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów” autorstwa Krzysztofa Jasiewicza Żydzi, biorąc czynny udział w działaniach sowieckich organów terroru, nie porzucali swojej żydowskiej tożsamości (przykładem nie zatracania żydowskiej tożsamości przez oprawców było to, że emigrowali do Izraela, a Izrael zapewniał im bezkarność).

Dla polskich mieszkańców Kresów, którzy znaleźli się pod okupacją Rosji sowieckiej, codziennością był kontakt z Żydami wysługującymi się Rosjanom, to, że cierpienie, jakie było udziałem Polaków, było dziełem Żydów. Żydowska kolaboracja z sowiecką Rosją była powszechnym zjawiskiem. Według profesora Jasiewicza „aktywny udział w sowietyzacji wzięło co najmniej kilkanaście procent żydowskiej populacji” (zważywszy na odsetek dzieci i starców większość dorosłych Żydów). „Obojętność wobec upadku państwa polskiego była pełna i powszechna”.

Żydzi kolaborowali z Rosją sowiecka, bo zawsze chcieli mieć dobre relacje z władzami. Lojalność Żydów wobec Rosjan przejawiała się w aktywnym udziale Żydów w zbrodniach na narodzie Polskim. Pod sowiecką okupacją powszechne były donosy Żydów na Polaków, które pozwoliły Rosji sowieckiej wyłapać i wymordować polskich patriotów, a przez to uniemożliwiły powstanie sprawnej polskiej konspiracji na Kresach.

Kolaboracja Żydów z sowietami nie była wywołana strachem Żydów przed nazistami. Nazistowskie Niemcy były bowiem w 1939 roku sojusznikiem Rosji sowieckiej, a sami Żydzi próbowali się we wrześniu 1939 wkupić i w łaski Niemców (Niemcy jednak inaczej niż Rosjanie, nie byli zainteresowani współpracą z Żydami).

Wyrazem współdziałania Żydów i Rosjan był skład władz sowieckich. Według profesora Jasiewicza „między 1934 a 1937 aż 405 kadry centralnej i terenowej NKWD na czele z Henrykiem Jagodą stanowili Żydzi. To tak gigantyczna reprezentacja jakby personel Białego Domu w USA składał się w 90% z Polaków”.

Dziś przypominanie faktów o współdziałaniu Żydów i Rosjan, niebycie apologetami Żydów, wspominanie o cierpieniach innych nacji, kończy się dla historyków oskarżeniami o antysemityzm, dlatego historycy boją się badać okres sowieckiej okupacji na Kresach. Dodatkowo filosemicka cenzura jest powszechnie akceptowana. Zdaniem profesora Jasiewicza nie można akceptować sytuacji, gdy „każda uwaga krytyczna pod adresem Żydów jest automatycznie odbierana jako antysemicka. To dławi wolność naukową, wszelką swobodę myśli”. Taka cenzura prowadzi do frustracji i narodzin antysemityzmu.

Polityka ukrywania odpowiedzialności Żydów za zbrodnie podczas II wojny światowej jest świadomą polityką środowisk żydowskich. Profesor Jasiewicz, opisując to zjawisko, przypomniał instrukcje, jakie dawał Yehuda Bauer, który polecał innym historykom holocaustu „po pierwsze, cierpienia Żydów należy wyłączyć z losu innych narodów. Po drugie, ludzi należy podzielić na trzy kategorie: katów, patrzących obojętnie i ofiary. Kaci to ''naziści i ich kolaboranci'', patrzący z boku to Polacy, a ofiary to oczywiście Żydzi. Na żadne niuanse nie ma miejsca”. Kierując się tymi instrukcjami, żydowscy historycy na całym świecie prezentują antypolską kłamliwą narrację historyczną.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej 17 września 1939 roku na kresy wschodnie II RP Żydzi kolaborowali z sowietami i czynnie wzięli udział w sowieckiej eksterminacji Polaków. Po tym, jak sowieci zdławili polski opór, rozpoczął się okres komunistycznego terroru i wchłaniania Kresów wschodnich II RP do ZSRR. Żydzi nie mieli żadnego powodu do eksterminacji Polaków i walki z Polską, w II RP nie byli prześladowani.

Represje dotknęły między innymi 150.000 Polaków (z Białorusi Zachodniej), których deportowano w głąb ZSRR. Deportacja oznaczała dla Polaków śmierć z wycieńczenia. Żydzi tworzyli dla sowietów listy proskrypcyjne Polaków przeznaczonych do wywózki i eksterminacji. Pierwsza deportacja (wywózka) miała miejsce w nocy z 9 na 10 lutego 1949 roku. Sowieci wywieźli wraz z całymi rodzinami osadników wojskowych i cywilnych, leśników. Druga wywózka miała miejsce 13 kwietnia 1940, kiedy wywieziono żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów. Trzecia deportacja miała miejsce 26 czerwca 1940. Z miast i miasteczek wywieziono tych, którzy chcieli przenieść się pod niemiecką okupację, w tym i część Żydów. Żydzi nie widzieli w Niemcach zagrożenia (17 września 1939 witali sowietów, bo nienawidzili Polski i wielbili ZSRR, a nie z powodu rzekomego strachu przed Niemcami). Czwartą deportację przerwał niemiecki atak na ZSRR. Pomimo to Polacy nie wykazywali entuzjazmu z niemieckiej okupacji. Niemiecka okupacja była dla Polaków ratunkiem od tortur i śmierci z ręki sowietów i ich żydowskich kolaborantów.

Terror sowiecki w pierwszych dniach agresji sowieckiej na Polskę był dziełem NKWD, Armii Czerwonej oraz miejscowej komunistycznej milicji składającej się w miasteczkach z Żydów. Miejscowa milicja aresztowała i mordowała Polaków przed i po wkroczeniu Armii Czerwonej. Żydzi zbrojnie wsparli sowiecką agresję, mordowali Polaków, zbrojnie walczyli z oddziałami Wojska Polskiego, zanim wkroczyła Armia Czerwona. Potem Polaków mordowały powołane przez sowietów: Gwardia Robotnicza, Milicja Obywatelska, Robotniczo Chłopska Milicja podległa NKWD.

Polacy nie brali udziału w sowieckim aparacie terroru, bywali tylko figurantami w dekoracyjnych „władzach lokalnych”. Młodzi Żydzi masowo garnęli się do sowieckiego aparatu terroru i sowieckiej administracji. Żydowskie milicje i czerwone gwardię weszły w skład NKWD. Żydzi aresztowali i wywieźli na pewną śmierć Polaków do ZSRR.

Nadreprezentacja Żydów w sowieckim aparacie terroru i administracji była szokująca, Żydzi stanowiący 8% populacji zajęli 50% miejsc w sowieckiej administracji i 70% posad w gospodarce. Sowieci prowadzili politykę rasowej dyskryminacji Polaków — Polakom odmawiano wszelkiej pracy, karano za mówienie po polsku. Żydzi znajdowali ogromną satysfakcję w pomiataniu Polakami, profanowaniu chrześcijańskich świątyń.

Podczas gdy Polacy byli ofiarami terroru, społeczność żydowska rozkwitała. Sowieci zapewnili Żydom awans społeczny, liczba studentów Żydowskich na Uniwersytecie Lwowskim wzrosła z 15% do 85% (przy 8% Żydów w populacji Kresów).

Sowieckie represje dotknęły w społeczności żydowskiej w pewien sposób. 70.000 żydowskich migrantów z terenów okupowanych przez Niemców, których sowieci przesiedlili w głąb ZSRR. Pomimo uprzywilejowania Żydzi szybko zniechęcili się do ZSRR, komunistyczny raj okazał się nieprzyjazny żydowskim handlarzom i rzemieślnikom.

Jan Bodakowski

Komentarze (26):

KATON STARSZY2020.09.23 20:45
W sowietach na zsyłkę do obozów byli wysyłani tylko żydzi ,którzy oszukiwali rosjan w handlu np. zamiast sukienki sprzedali zonie kacapa halkę zrabowaną polakom,albo kaszę zmieszaną z nasionami chwastów lub plewami.
Szacunek2020.09.18 14:41
Za artykuł. Dla wszystkich, którzy nagłaśniają prawdę o Żydach.
Darek2020.09.18 11:19
Strasznie anty-PiS-owski artykuł.
Olo2020.09.18 7:32
Żyd kolaborował przeciwko Polsce odkąd się osiedlił na naszych ziemiach, słowo pasoŻyd odpowiednio określa tą nacje.
rychu2020.09.18 6:20
żydy gadzi narod synagoga szatana
JULIAN WACŁAW2020.09.17 21:35
FRONDA publikując żarliwie bzdety starego kawalera , któremu odwala na każdy temat , wpisuje się w dyskusję w UNI EUROPEJSKIEJ na temat antesemityzmu . Swoją drogą takie wypociny szalonego redaktorka , mogą być końcem Frondy . bo siła przeciwna jest wielka !!!
Bogusław2020.09.19 10:39
Julian Wacław-podpisz sie prawdziwym nazwiskiem bo widać KIM jesteś!
Anonim2020.09.17 20:11
Krzysztof Bosak: „Rosja zakłamuje konflikty, żeby budować konflikty dla realizacji celów międzynarodowych” .... https://nczas.com/2020/09/17/krzysztof-bosak-rosja-zaklamuje-konflikty-zeby-budowac-konflikty-dla-realizacji-celow-miedzynarodowych/
rebeliant2020.09.17 20:05
Drogi redaktorku - kolaboracja Żydów z napastnikiem sowieckim to tylko jeden z następnych kroków w rozwoju zarazy marksistowskiej. Bez zajadłej działalności Żydów w Rosji wspomaganych pieniędzmi z Zachodu rewolucja nawet by nie drgnęła. Ten bijący w umysł fakt Żydzi starali się przez wieki przykryć propagandą, że rewolucja marksistowska jest ruchem oddolnym... Lepszego miejsca niż bezkresne połacie Rosji być nie mogło, aby uświadomić sobie jak bezczelnymi kłamcami są Żydzi. Otóż oddolni robotnicy po obaleniu uciskających władców rzucili by się do zagospodarowania wolnych przestrzeni, aby z nich korzystać - taka jest mentalność człowieka walczącego o wolność. A jak było ? Nie minęły trzy lata i "oddolni robotnicy" zapragnęli ognia wojny i ruszyli na Polskę. Polacy powinni wiedzieć, że spryt inteligencja i błyskotliwość wcale nie są przejawem dobrej woli naszych "przyjaciół".
ceramik2020.09.17 19:57
żydzi, to plemię wybrane przez Złego, więc kolaboracja, oszustwo, hucpa i mordowanie mają we krwi.
Olej2020.09.17 19:37
Daleko mi do filosemityzmu jednak również daleko mi do propagandy obarczającej winą nie tych co byli winni. Zamieszczacie z uporem maniaka pod każdym artykułem dotyczącym Żydów zdjęcia z religijnymi Żydami, rabinami lub Chasydami a tak się robić nie powinno, zwłaszcza, że religijnych Żydów ,,załatwiano'' po sowiecku w ten sam sposób co i Polaków. Bplszewia żydowska zasadniczo różniła się ubiorem od starozakonnych z pejsami i brodami. Bolszewia miała na głowach czekistówki, budionówki z czerwoną gwiazdą, skórzane kurtki i nie miała nic wspólnego z jakąkolwiek religią. Jest spora dokumentacja archiwalna, fotograficzna przedstawiająca bramy powitalne armii sowieckiej wkraczającej 17 września na tereny Polski, lepiej by było aby pod artykułami tyczącymi tematu były stosowne fotografie, zbieżne z opisywanymi faktami.
Nie pierrdol głodnych kawałków!2020.09.17 20:41
NKWD natychmiast rekrutowało posród parchatych, pejsatych do milicji, do NKWD, do przesłuchań i do niuchnia Polaków. Żydowska inteligencja, ta głównie spolonizowana była wraz Polakami wywożona i mordowana przez NKWD!
Precz z 🌈 zarazą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2020.09.17 19:19
A teraz potomkowie tamtych kolaborantów szaleją z wściekłością na tym forum przy całkowitej obojętności administracji Frondy... Taka to logika historii.
Anonim2020.09.17 19:17
Żydzi kolaborowali ze Stalinem i z Hitlerem .To jedyny naród który kolaborował z obydwoma zbrodniarzami
A w pośredniaku byłeś?2020.09.17 18:58
j.w.
Anonim2020.09.17 18:44
Też mi odkryli Amerykę . Mają to Żydzi napisane w Starym Testamencie ( podobno , nie doczytałam się ) , że mają troszczyć się jedynie o siebie . Nawet kosztem zdrady , kłamstwa , zdrowia czy życia innych . A więc są posłuszni . Ci wyznający Judaizm . A ci ukryci jako Polacy czy ościenne narodowości kierują się takimi samymi zasadami chociaż często są Katolikami czy ateistami . Te zasady mają we krwi , wrośnięte w geny . A mnie ciekawi coś innego . Kim są ci posłowie PiS , którzy są przeciwko nowej ustawie o ochronie zwierząt . Może znajdę gdzieś ich nazwiska a będę już wiele wiedziała .
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱 i spółka2020.09.17 19:21
Konkretnie w Talmudzie jest tak napisane: okłamać goja jest OK.
Anonim2020.09.17 21:30
A ja się doszukiwałam w Piśmie Świętym tych słów . Jak to dobrze , że jesteś bardziej doinformowany . :)
wgry2020.09.17 18:36
Jak się wam udało zamieścić taki 'antysemicki' artykuł na Frondzie?
mordechaj2020.09.17 18:36
Ten tekst i zdjęcie to kompletna BZDURA. Z Sowietami współpracowali KOMUNIŚCI żydowskiego pochodzenia. Tak samo jak KOMUNIŚCI polskiego pochodzenia, KOMUNIŚCI amerykańskiego pochodzenia czy niemieckiego. Zdjęcie jest manipulacją, bo przedstawia ortodoksyjnych, religijnych chasydów, których Sowieci mordowali w pierwszej kolejności.Żenująca manipulacja Frondy.
Bzdura! Tyś przeżyl!2020.09.17 18:45
" .... ortodoksyjnych, religijnych chasydów, których Sowieci mordowali w pierwszej kolejności." ------ Chcesz tu powiedzieć, że Rosensztajn z NKWD swego wujka chasyda uyebał pierwszego?
Han2020.09.17 17:54
Żyd nigdy nie bedzie przyjacielem Polaka. Ta rasa to rasa kolaborantów i zdrajców.
Marian2020.09.17 17:30
Polska zapłaciła ogromną cenę za pozbycie się tej wrogiej mniejszości i nie wolno dopuścić by ponownie tu się osiedlili. To po uzyskaniu wielu nienależnych praw a nawet pozycji uprzywilejowanych zaczął się upadek Polski.
Henryk Grzechowski, podoficer WP2020.09.17 17:24
wziętego do niewoli przez sowieckie wojska w 1939 r., fragment pamiętnika, cyt.: ----- "Potem przepędzili nas pieszo do Równego. Pamiętam jak dziś - gdy przechodziliśmy przez Równe, wisiały, głównie na sklepikach żydowskich, wąskie czerwone sztandary. Wyraźnie było widać, że oddarto górną część polskiego sztandaru. Żydówki wywalały na nas nieczystości krzycząc: Koniec wasze państwo polskie"
Woleński, Hartman, Passent, Urban ...2020.09.17 17:22
Parch, szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Parchy doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Wysraela, to Polska dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia. Nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolime", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów czego rezultatem było powstanie tego ich Wysraela. Parchy nawet próbowały imitować polską szlachtę ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze.To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
ole2020.09.17 18:58
Święte słowa.