Szkodliwa rola masonerii w dziejach Polski - zdjęcie
24.03.20, 15:45

Szkodliwa rola masonerii w dziejach Polski

19

Według mitów masońskich pierwszym masonami miały być postacie znane z kart Starego Testamentu, Izraelici korzystający z wiedzy Babilonu i Egiptu. Najbardziej znanym z nich był Hiram budowniczy Świątyni Jerozolimskiej. Inne masońskie mity czerpią z legend Egiptu, Indii, herezji, rojeń gnostyków, mitów o templariuszach (ocaleni z pogromu templariusze mieli w celu zemsty na swoich prześladowcach powołać do życia masonerie).

 

Sami masoni głoszą, że ich legendy mają charakter symboliczny, i nie są nieodzwierciedleniem faktów, tylko narracją zawierającą istotne elementy ideologii masońskiej. Historycy podejrzewają, że masoneria wywodzi się z organizacji zrzeszających murarzy, które istniały już w czasach pogańskiego Rzymu, i ewoluowały średniowieczu.

Współcześnie znana nam masoneria niewątpliwie narodziła się w XVII wieku kiedy zagrożone likwidacją loże murarskie dopuściły do swej działalności osoby z innych zawodów. Wtedy to też wytworzyła się ideologia masońska niedostępna dla niewtajemniczonych profanów. Składały się na tą tajną ideologie masońską elementy: ezoteryzmu, kabalistyki, herezji, postulaty walki z katolicyzmem, stawiania człowieka w centrum ponad Bogiem. Dzięki popularności w oświeceniu idei zbratania się narodów, ideologia masońska dążąca do swoistego uniwersalizmu, dobrze wpisała się w epokę i stała się popularna.

W 1717 roku w Wielką Loże Anglii zjednoczyły się cztery angielskie loże. Wspólne były dla nich idee Jana Amosa Comeniusa, różokrzyżowców, Franciszka Bacona, Johna Locka.

Na ziemie polskie masoneria dotarła z Francji razem z królem masonem Stanisławem Leszczyńskim. Już wtedy swoją walkę z masonerią rozpoczął Kościół katolicki. Na polskiej scenie politycznej masoneria stała się ważna dopiero za rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przyjętego do masonerii w 1777, i bardzo zaangażowanego w wspieranie tej organizacji. Pierwsze polska loża powstała w 1769 roku, wcześniej w naszym kraju działały loże z innych krajów. Polska masoneria była pod wpływem rosyjskiej masonerii – masoneria była bardzo silna we władzach Rosji carskiej, i zapewne jej wpływy wiązały się z tym, że Rosja na tronie Polski obsadziła kochanka carycy Katarzyny Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Okres upadku Rzeczpospolitej był czasem w którym osoby związane z masoneria w powszechnym przekonaniu pozytywnie zapisały się w historii Polski. Mity polskie doceniają role masonerii w uchwaleniu Konstytucji Trzeciego Maja, choć ograniczała ona demokracje w Polsce, likwidowała monarchie elekcyjną i wprowadzała rządy monarchii dziedzicznej. Masoneria planowała budowę Świątyni Opaczności Bożej, która wbrew dzisiejszej propagandzie miała nie być świątynia katolicką tylko masońską i ekumeniczna. Masoni byli też zaangażowani w bohaterską walkę z rosyjską agresją jaką byłą Insurekcja Kościuszkowska.

Wśród wielu emigrantów, polskich patriotów, którzy musieli uciekać z zlikwidowanej przez zaborców Polski przynależność do masonerii była bardzo popularna – co skłania do zastanowienia się, czy gdyby nie była tak popularna to działalność emigracji na rzecz Polski była nieefektywna. Jednym z najbardziej znanych masonów był twórca hymnu Polskiego - Jan Henryk Dąbrowski, dzięki któremu pokolenia Polaków śpiewają (bezsensownie albo sarkastycznie), o tym, że „dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”, Andrzej Towiański, który duchowo demoralizował Adama Mickiewicza.

Od 1815 roku na ziemiach polskich, pod władza cara Aleksandra I, masoneria rozkwitła. Te dobre czasy dla masonerii skończyły się w 1821 roku gdy likwidacji masonerii zażądała od cara cerkiew. Wśród wielu polskich masonów były tak znane osoby jak: Aleksander Fredro, Berek Joselewicz, Michał Ogiński, prymas Gabriel Podolski, książę Józef Poniatowski, generał Józef Zajączek, Tomasz Zan, Joachim Lelewe. Można dziś wręcz odnieść wrażenie, że polskie dzieci i młodzież uczą się o wielu masonach, a nie są informowane o istnieniu wielu polskich patriotów i twórców, którzy masonami nie byli.

Nie da się ukryć, ze masoneria czy to francuska czy angielska, inspirowała w ramach realizacji swoich interesów, skazane na niepowodzenia, i prowadzące do wykrwawiania się Polaków i utraty przez nich majątków, powstania narodowe.

Niezwykle destruktywny był wpływ masonerii na życie kulturalne i duchowe Polaków. Masoneria promowała spirytyzm, okultyzm, nauki różokrzyżowców, zainteresowania tak zwanymi zjawiskami paranormalnymi, gnozę, czy nurty takie jak mesmeryzm. Wszystko to co odwracało uwagę do katolicyzmu i rzeczywistych problemów Polaków.

Skutkiem rewolucji 1905 roku był swobodny rozwój masonerii w Rosji i na terenie zaboru rosyjskiego. Na czele rewolucji lutowej która obaliła carat, i przygotowała drogę do rewolucji bolszewickiej, stał w 1917 roku mason Aleksandr Fiodorowicz Kiereński.

W XIX i XX wieku prawie wszyscy radykalni socjaliści należeli do tajnych stowarzyszeń masońskich. Radykalizm polityczny był zresztą powodem rozłamu masonerii na swa nurty bardziej konserwatywną Wielką Lożę Anglii i dążący do globalnej rezolucji socjalistycznej Wielki Wschód. Od 1812 roku w armii rosyjskiej panowała moda na przynależność do lewicowej i ateistycznej masonerii francuskiej – była to przyczyna dla której armia rosyjska poparła rewolucje lutową a potem bolszewicką,

Pod zaborami masoneria starała podporządkować sobie wszelkie przejawy aktywności politycznej Polaków. Początkowo jej się to nawet udawało. Pod wpływem masonerii w pierwszych dekadach swojej działalności był ruch narodowy. Założona w 1887 przez masonów Liga Polska w 1893 roku przekształciła się w Ligę Narodową. Masonem był Zygmunt Balicki, on i inni masoni stali za ideologią egoizmu narodowego. Roman Dmowski odciął się od masonerii w 1905 roku. Pod kontrolą masonerii cały okres swej działalności znajdowała się Polska Partia Socjalistyczna. Masonami byli tacy jej działacze jak: Stanisław (Salomon Naftali) Mendelson, Feliks Perl, Feliks Sachs.

Ręki masonerii można się też dopatrywać w wybuchu I wojny światowej – zabójcami arcyksięcia Ferdynanda byli członkowie tajnych organizacji powiązanych z masoneria. W czasie pierwszej wojny światowej przy wsparciu masonerii przeprowadzono w Rosji rewolucje bolszewicką. Niemiecki rząd, uzależniony od masonerii, wysłał do Rosji transportem wojskowym Lenina (który dopiero opłacony przez Niemców zdecydował się przenieść rewolucje na teren Rosji, choć planował przeprowadzić ją w Szwajcarii), a do Polski Piłsudskiego. Dzięki poparciu masonerii bolszewicy zyskali wsparcie finansowe ze strony amerykańskiej żydowskiej finansjery.

Po I wojnie światowej Polakom nie dane było się cieszyć długo demokracją i parlamentaryzmem. W 1926 Józef Piłsudski obalił demokracje i parlamentaryzm, i dyktatorskie rządy nad Polską oddał w ręce swoich kumpli z masonerii. Destruktywnego wpływu na Polskę zniewoloną przez sanacje nie zmienił nawet, przygotowany i przeprowadzony w 1938 przez polskich masonów dekret anty-masoński, do którego masoneria przygotowała się zmieniając swoje formy działalności, popadając w tak zwane uśpienie.

Za swojej dyktatury Józef Piłsudski wpierał wśród rożnych nurtów masonerii ten reprezentowany przez Wielką Lożę Narodową Polski. Równoległe z polskimi lożami rożnych nurtów, w II RP działała też masoneria żydowska Bnai Brith i masoneria niemiecka. W II RP masoneria postulowała normalizacje relacji międzywojennej Polski i ZSRR. Na całym świecie wśród masonów domagano się globalnej rewolucji socjalnej.

Masoneria odegrała też role w czasie II wojny światowej. Masońska z ducha loża Thule stała się duchowym fundamentem niemieckiego nazizmu. Trzeba jednak przyznać, że masoneria w Europie od samego początku była przeciwna niemieckim narodowym socjalistom i wszelkim ruchom faszystowskim. W walce z faszystami masoneria wspierała komunistów już od połowy lat dwudziestych (dekadę przed pojawieniem się u władzy w Niemczech NSDAP). W odpowiedzi na antyfaszystowską i prokomunistyczną postawę masonerii, naziści po dojściu do władzy w Niemczech zwalczali masonerie (po II wojnie światowej anty masońskie archiwalia nazistów trafiły do biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza).

Pod okupacją niemiecką generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski tworzył konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski, z której wyrosła Armia Krajowa, w oparciu o zaufanych braci z loży Le Droit Humain. Dominacja masonów i osób skompromitowanych za czasów sanacyjnej dyktatury zniechęcała wielu polskich patriotów z ruchu narodowego do podporządkowania się AK.

Masoni weszli w skład emigracyjnego rządu londyńskiego. Masonem był premier August Zaleski. Najbardziej znanym masonem wśród emigracyjnych polityków był Józef Hieronim Retinger, współpracownik Sikorskiego, doradca masońskiego prezydenta Meksyku (który prześladował katolików), zwolennik globalizacji i zbliżenia świata zachodniego z blokiem komunistycznym, założyciel Klubu Bilderberg.

Więcej o masonerii i jej szkodliwej roli w dziejach Polski można przeczytać w książce księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego „Polskie ścieżki masonerii” opublikowanej staraniem wydawnictwa M.

Jan Bodakowski

Komentarze (19):

No i?2020.03.26 14:17
A czemu cisza o hołdzie masonerii ze strony prez. Lecha Kaczyńskiego?
Glaudiusman2020.03.25 11:45
Niestety to prawda o tych niewolnikach złego.
enK2020.03.24 21:49
A tera o szkodliwym wpływie kk na Polskę. Zacznijmy od uni w Brześciu. BTW nawet Bodakowski zauwazył, że masoneria wsparła insurekcję Kościuszkowską walczącą z rosyjska agresją. Przypomnę, że ta agresja na Polskę była pobłogosławiona przez kościół katolicki poprzez ich głowę, a podczas samej insurekcji wśród straconych zdrajców kraju występowała nadreprezentacja księży różnych rang, całujących papieża i Katarzynę II po wszystkich wypustkach ciała za "ratowanie Polski przed ideami oświecenia".
azerty2020.03.24 21:36
" twórca hymnu Polskiego - Jan Henryk Dąbrowski"- autor najprawdopodobniej nie sluszal o Jozefie Wybickim-wstyd! Kim jest Joachim Lelewe- literowka, czy niedouczenie dziennikarzyny?
Piotr2020.03.24 20:51
Artykul ciekawy ,niestety zawiera duzo niescislosci i uogolnien.
Piotr 2020.03.24 20:12
Autorem słów Mazurka Dąbrowskiego był Józef Rufin Wybicki.
VIKING2020.03.24 19:37
CZYLI PIERWSI MASONI TO PEDOFILE NIEWOLNICY ???
smutno mi staremu pedałowi2020.03.24 18:36
Halo, Nazywam się Lech Keller-Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam ponad lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Niestety szkoły są zamnknięte ale wiosna idzie. Już wiosna niedługo i chłopczyki będą w krótkich spodenkach. Co za przyjemność posiedzieć tam i popatrzeć na te młode ciałka chłopczykow. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Lubię takie pseudonimy jak "PolishPatriot" (choć nie jestem ani jednym ani drugim), "Polak" albo "Słowianin", "Sarmata"(a to dobre!) a ostatnio jestem "𝐋𝐞𝐬𝐳𝐞𝐤" - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami" 𝐭𝐚𝐤 𝐭𝐚𝐤 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐊𝐫𝐞𝐭𝐲𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐚, 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚, itp. Nie tylko lubię źeńskie "nicki", ale i lubię się ubierać jak Rafalala - w zaciszu domowym. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Powinienem dostać Order Lenina za mój iście stachanowski trud.
Jakób2020.03.31 18:48
być żydem , pedałem to niczłego a ty po prostu jesteś zerem głupawy śmieciu !!! o to nawet dobry pomysł na twój nowy nick ,,głupawy śmieć'' hehehe
JPIII2020.03.24 16:24
Mason znaczy budowniczy. To oni budują przyszłość świata a nie idioci z KK którzy wmawiają durnym polakom o pedophilu zw. bogiem, który gwałcił 14-letnie dziecko a marycha urodziła pedzia zw. chrystkiem i który łajdaczył się z 12- pedziami zw. dla niepoznaki apostołami.
anonim2020.03.24 16:07
Szkodliwa wszędzie gdzie się pojawi. Uosobienie zasady sprzeczności i nienawiści.
Randki kamerki pokazy skype!2020.03.24 16:06
Chcesz się umówić na SZYBKI SEKS BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ? Legendarny portal otworzył ponownie rejestracje. To najstarszy portal erotyczny do umawiania. Tysiące zweryfikowanych profili i lata doświadczenia na rynku czynią serwis numerem jeden! ---------------------------------------- www.lexlale.eu
Jarek2020.03.24 15:55
Oj Bodakowski - zgnoili Cię pod artykułem o kwarantannie, teraz masoni. Zajmij się czymś pożytecznym - jak na razie jątrzysz jednych przeciwko innym.
Jan Radziszewski2020.03.24 21:24
kretynie - kretyni głosu nie mają
Stani2020.03.25 6:49
Mógłby się wziąć do pracy.
ladychapel2020.03.24 15:54
Piłsudski i masoni: Tajemnica, którą Marszałek zabrał do grobu Czytaj więcej na https://menway.interia.pl/historia/news-pilsudski-i-masoni-tajemnica-ktora-marszalek-zabral-do-grobu,nId,3292475#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chromehttps://menway.interia.pl/historia/news-pilsudski-i-masoni-tajemnica-ktora-marszalek-zabral-do-grobu,nId,3292475
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.24 15:49
szkodliwą rolę w dziejach polski to odegrał zakłamany kościół katolicki!
Czes\\\\\\202aw2020.03.24 18:59
Nazwanie ciebie tylko głupcem, byłoby obraźliwe dla po prostu głupich; ty jesteś poniżej jakichkolwiek mierzalnych stopni głupoty-chyba określenie tępak byłoby właściwe...
Obiektywny2020.03.24 19:38
najbardziej zabobonny to jest judaizm i ich podejście do świata