Studenci każą mówić do siebie „oni”, co podkreśla nieokreślność płci - zdjęcie
26.12.13, 20:47fot. Archiwum Frondy

Studenci każą mówić do siebie „oni”, co podkreśla nieokreślność płci

15

Do wyboru: per „they”, „other”, „ze” itd., co podkreśla nieokreśloność ich płci.

W collegu istnieje grupa studencka Mouthing Off!, która identyfikuje się jako grupa LGBT. Na spotkaniach grupy członkowie chodzą najpierw po pomieszczeniu, w którym odbywa się spotkanie i wymawiają głośno swoje imiona oraz zaimki osobowe, jakie mają być używane wobec nich.

W grę wchodzą nie tylko zwykłe zaimki „on” używane w stosunku do kobiet czy „ona” w stosunku do mężczyzn, ale także takie wyrazy jak „ou”, „ve” lub „oni”. Te „neutralne” terminy „mają wyrażać bardziej szerokie pojęcie płci”.

Termin „oni” uchodzi za wyjątkowo trafny. Preferuje go 19-latka Skylar Crownover, przewodnicząca organizacji Mouthing Off! Crownover zgadza się jednak, by zwracano się do niej także per „on”.

Zjawisko całkowitej konfuzji płciowej jest obecne także w innych szkołach w USA. Według „The Times” powstaje coraz więcej grup studenckich, których członkowie określają się jako „genderqueer” – ani kobiety, ani mężczyźni, ale swego rodzaju androgyni, którzy odrzucają jakiekolwiek granice tożsamości płciowej.

„Oczywiście, obserwujemy studentów, którzy przechodzą z jednej płci do drugiej, szczególnie z żeńskiej do męskiej. Jednak większość ze studentów, którzy identifikują się z nazwą ‘trans’” chce znaleźć się poza podziałem na dwie płcie – mówi student ideologii gender w wyższej szkole, określony przez „Times” jako Beemyn.

Pac/lsn/times

Komentarze (15):

anonim2013.12.26 20:58
po co kombinować - od razu niech się przerzucą na "TAWARIŚCI"
anonim2013.12.26 21:13
Mają przebicie bo za nimi idą polityczne pieniądze. Tej durnoty społeczeństwa nie chcą.
anonim2013.12.26 22:02
To jednak świadczy o rodzicach. Wychowali idiotów i tyle w temacie.
anonim2013.12.26 22:05
AnnaMS Gender jest jak religia. Wiedzą o tej paranoidalnej ideologii wszystko, tylko ci którzy w tę paranoję wierzą. Tylko genderowcy mogą wypowiadać się o gender. :) :) :)
anonim2013.12.26 22:11
Anna MS Ile razy Fascination komentuje jakiś kolejny idiotyzm kompromitujący totalnie jej głupkowaty światopogląd, tyle razy albo jest nadinterpretacja, albo jest manipulacja, albo jest czytanie bez zrozumienia, albo jest jeszcze coś w czym nie wiadomo o co chodzi. Tymczasem tego rodzaju wygłupy z powietrza się nie biorą. Tak zachowują się studenci przejęci "nauką i postępem" w wydaniu Clericusa Piogala oraz niezawodenj Fascination.
anonim2013.12.26 22:21
Karjalan Chrześcijaństwo nie jest jak religia. Chrześcijaństwo z samej swojej definicji jest religią. I dlatego z samej swojej istoty opiera się na doświadczeniu religijnym, którego niezbędnym składnikiem jest właśnie wiara religijna. Nie każdy może i musi wierzyć tak jak chrześcijanin, nawet jeśli każdy może umieć powtórzyć chrześcijańskie prawdy wiary. To co robią genderowcy to jest rezerwacja tylko dla siebie prawidłowego formułowania tez tej paranoidalnej ideologii, przez kogokolwiek kto nie jest jej. wyznawcą. Genderowcy sami nie są już zdolni do formułowania swoich tez bez ustawicznego popadania w śmieszność i autokompromitację. Z tą ideologią powoli dzieje się tak że nikt, nawet sami genderowcy nie są w stanie powiedzieć czym to dziwadło jest, zachowując przy tym jakiekolwiek pozory powagi.
anonim2013.12.26 22:37
Zbiorowisko idiotów. Dzieki za ostrzeżenie. Wiem gdzie moje dzieci nie będą studiować.
anonim2013.12.27 3:33
Karjalan Żeby wiedzieć coś o gender jako paranoidalnej ideologii, wystarczy po prostu się czegoś o tym chorym dziwadle dowiedzieć czyli mieć na temat tego chorego dziwadła suchą wiedzę teoretyczną. Żadna wiara nie jest tu potrzebna. Żeby wiedzieć coś o Chrystusie jako prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku nie wystarczy sama sucha wiedza teoretyczna, tu konieczna jest także żywa wiara. Na tym właśnie polega różnica pomiędzy każdą nawet paranoidalną ideologią a każdą autentyczną religią. Fanatyczni wyznawcy paranoidalnej ideologii gender, traktują to dziwactwo jak religię: tylko ten kto "wierzy" w te durnoty może na temat tych durnot posiadać jakąś "wiedzę". :D :D :D
anonim2013.12.27 3:41
AnnaMS, Nasza Fascination też ma prawo do swoich poglądów, tyle tylko że jej poglądy nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości. :D :D :D Ta głupiutka dziewczynka poza swoją chorą neomarksistowską ideologią nie posiada żadnej rzetelnej wiedzy. Pod tym względem jest dokładnie takim samym "clericusem" jak pajac Piogal. :D :D :D
anonim2013.12.27 7:29
Karolku: takie cóś POwstało: Ni pies ni wydra cóś na kształt świdra.........
anonim2013.12.27 8:13
Środzie za oszustwa naukowe odbiorą tytuł profesora ? http://3obieg.pl/srodzie-za-oszustwa-naukowe-odbiora-tytul-profesora
anonim2013.12.27 14:37
@Karjalan Wszystko co powiedzieli wymienieni przez Ciebie ludzie jest prawdą. Jak zwykle to samo. Jak da się pod jednym artykułem niepodważalne argumenty, to zaprzeczają nawet jak jest to jak byk napisane albo rozpoczynają dyskusję od nowa gdzie indziej. Niedawno dałem link do wykładu o gender, ktoś już obejrzał?
anonim2013.12.27 15:05
W dupach się poprzewracało. Jak myślicie, co zrobiłby jakieś dwa pokolenia temu ojciec, któremu syn albo córka takie głupoty by opowiadali? Ja się domyślam :-)
anonim2013.12.27 16:31
Mądrości naukowe gender. do pobrania bez limitu broszura. GENDER CYWILIZACJA ŚMIERCI http://chomikuj.pl/nbogdanus/E-BOOKI+KATOLICKIE -------------- W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk - ucisk kobiety przez mężczyznę". Marksistowską ideologię walki klas przełożono na obszar relacji między mężczyzną i kobietą. Mężczyzn utożsamiono z kapitalistami uciskającymi proletariat czyli kobiety. Słowa Margaret Sanger: „Kobieta jest upośledzona przez to, że jest żoną i matką. Trzeba uwolnić kobietę od tego haraczu, od tej pańszczyzny, jaką jest ciąża, rodzenie dzieci, zajmowanie się dziećmi’’ przyjęto jako wykładnię radykalnego feminizmu5. ------------------------------- „Kobiety nie powinny mieć możliwości wyboru pozostania w domu i wychowywania dzieci, ponieważ gdyby taka możliwość naprawdę istniała, zbyt wiele kobiet skorzystałoby z niej". Simone de Beauvoir ------------------ Kate Millet w swej książce z 1969 r. pt. Sexual Politics (Polityka seksualna) pisała: „... nie ma różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc czymś wyuczonym po narodzeniu’’10. ----------------- Alison Jagger w książce używanej na kursach dla kobiet ukazuje, jaki powinien być pożądany rezultat rewolucji klas płciowych: „Zniesienie rodziny biologicznej wyeliminuje także potrzebę opresji seksualnej. Męski i żeński homoseksualizm oraz pozamałżeńskie stosunki płciowe nie będą już postrzegane w optyce liberalnej jako opcje alternatywne. Sama „instytucja" współżycia płciowego, gdzie kobieta i mężczyzna odgrywają określone role, zniknie. Ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności11. --------------- W latach 70. Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 r., modyfikując ideę walki klas, wzywa do „rewolucji klas płciowych” (sex-class revolution): ,/iby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem rewolucji feministycznej jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz wyeliminowanie różnicy między płciami; różnice płciowe nie będą już więcej miały żadnego znaczenia"6. ------------------- Według Firestone istotą ucisku kobiet jest macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Ci, którzy popierają to stanowisko, uważają, że aborcja na żądanie, antykoncepcja, całkowita wolność seksualna, zatrudnienie kobiet i przetrzymywanie dzieci we wspomaganych przez państwo żłobkach są warunkami koniecznymi do wyzwolenia kobiet. Nancy Chodorow w książce The Reproduction of Mothering twierdzi, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne i - według niej - nierówne klasy. Jest to przyczyną tolerowania ucisku „klasowego”7. -------------------- Na rozwój ideologii gender wpłynęło wielu naukowców, badaczy, lekarzy, psychiatrów. Obok ideologii Marksa i Engelsa, która odegrała tutaj ogromną rolę, obok najważniejszych podwalin gender wywodzących się z teorii Zygmunta Freuda, wymienia się także działalność innych osób, które odegrały w tym zakresie znaczącą rolę. Należą do nich m.in.: ---------------------- Magnus Hirschfeld (1868-1935) - niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia, prekursor seksuologii, założyciel Instytutu Seksuologicznego w Berlinie. Jeden z pierwszych liderów ruchu na rzecz równouprawnienia homoseksualistów. Hirschfeld był współzałożycielem w 1897 pierwszej niemieckiej organizacji WhK [Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) zrzeszającej osoby homo-seksualne15. Wymieniany jest obok Brytyjczyka Havelocka Ellisa i Amerykanina Alfreda Kinseya jako prekursor badań nad seksualnością. Głównym polem badań Hirschfelda był homoseksualizm. Był autorem pięciotomowego traktatu o seksuologii, jak również ok. 150 innych prac z tej dziedziny. Był też twórcą teorii metatropizmu, według której płeć jest czymś chwiejnym, ulegającym zmianie. Odkrył także wpływ hormonów na osobowość seksualną człowieka. -------------------- Wilhelm Reich (1 8 9 7 -1 9 5 7 )16 - już w czasie studiów medycznych wraz z kolegami postanowił założyć nieoficjalne studium seksuologiczne, niezadowolony z tego, że wykładowcy zaniedbują dziedzinę seksuologii. Studia medyczne utwierdziły go w przekonaniu, że seksualność jest "ośrodkiem, wokół którego obraca się całe życie społeczne i wewnętrzne życie jednostki". Dobrze rozumiał, że erotyzacja jest idealnym narzędziem do zniszczenia relacji do Boga, Kościoła, tradycji, państwa, rodziców, ojca i nauczycieli, do zburzenia dotychczasowej struktury i ładu społecznego. Zaspokajaj swoje żądze seksualne, a stworzysz raj na ziemi twierdził Reich17. ------------------ Margaret Sanger (1 8 7 9 -1 9 6 6 ) widziała w macierzyństwie „niewolnictwo reprodukcji”, z którego pragnęła uwalniać kobiety18. Twierdziła, że kobieta jest właścicielką swojego ciała i swojej płciowości i może nimi zarządzać tak, jak jej się to podoba i jak sama zadecyduje. Zanegowała obiektywny porządek dotyczący prokreacji i macierzyństwa. Swoje idee czerpała z natchnienia marksistowskich koncepcji ucisku i wyzwolenia, była promotorką antykoncepcji, kontroli urodzin i „wolnej miłości”. Opowiadała się za sterylizacją i przymusową aborcją ze względu na rasy oraz ludzi chorych psychicznie i genetycznie, a także pochwalała tezy nazistowskiego programu eugenicznego. W 1942 r. założyła Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń (ABCL), która dwadzieścia lat później zmieniła nazwę na International Planned Parenthood Federation, (IPPF), czyli Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa19. Sanger zainicjowała I Światowy Kongres Kontroli Urodzeń w Genewie, rozpoczęła masowy ruch tzw. wolnego seksu, finansowała badania prowadzące do stworzenie pigułki antykoncepcyjnej20. Walczyła o zmianę prawodawstwa, aż w końcu w 1965 r. Sąd Najwyższy USA uznał zakaz używania środków zapobiegania ciąży za sprzeczny z konstytucją21. ------------------- Alfred Charles Kinsey (1894-1956) - amerykański biolog. Autor tzw. Raportu Kinseya. Profesor entomologii i zoologii. W 1947 założył Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction na Indiana University, znany dzisiaj jako Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction. Na podstawie swoich raportów Kinsey opublikował dwie książki: Zachowanie seksualne mężczyzny z 1948 r. i Zachowanie seksualne kobiety z 1953 r. Książki te wywołały skandal, a ich autora uważa się do dziś za ojca rewolucji seksualnej. Alfred Kinsey dokonał prawdziwego demontażu kultury zachodniej. Jego badania, oparte na fałszerstwach (jak okazało się 40 lat później) wpłynęły w zdecydowany sposób na postawy wobec seksualności człowieka, szczególnie zaś na ujmowanie homoseksualizmu. Kinsey mógł wypłynąć na arenę międzynarodowej sławy dzięki wsparciu finansowemu Rockefellerów. Choć zmarł w 1956 r. obecny na wielu uczelniach z dyscypliną seksuologii oddziałuje i napędzą rewolucję seksualną zgodą z jego zafałszowanym sposobem ujmowania problematyki seksualnej22. --------------------- Margaret Mead (1901 - 1978) - była biseksualna - ustaliła w toku swoich badań nad różnymi plemionami, że wszystkie cechy osobowości, które kategoryzujemy jako męskie bądź kobiece, są luźno powiązane z płcią biologiczną i nie wynikają z natury ludzkiej, lecz na drodze socjalizacji kształtuje je kultura. Nie znała ona terminu gender, który pojawił się później, ale przyczyniła się do wytyczenia jego zakresu semantycznego. Jej opisy „wolnej miłości’’ u ludów pierwotnych miały wpływ na rewolucję seksualną lat 60. XX wieku23. --------------------- Simone de Beauvoir (1908 - 1986) do historii przeszło jej słynne zdanie: „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje’’ pochodzące z książki napisanej w 1949 roku pt. Le Deuxième sexe (Druga płeć). De Beauvoir widziała w kobiecości coś, co nie jest powiązane genetycznie z bazą biologiczno-psychiczną jej płci, ale coś, co określić można jako konstrukt społeczny czyli kulturowy wytwór. Jaka będzie kobieta i jej kobiecość zależy od niej samej: jeśli podda się tradycji i religii i będzie pasywna, to utożsami się ze stereotypem społecznym stając się żoną i matką, a jeśli zdobędzie się na aktywizm i odwagę, to ma szansę „prawdziwego” wyzwolenia, posiadania siebie oraz wpływania na swoje przeznaczenie24. --------------------- Dr John Money (1921 - 2006) - kontrowersyjny psycholog i seksuolog amerykański związany z Uniwersytetem w Baltimore, znany jest z radykalnych poglądów na temat płci. Twierdził, że dziecko nie rodzi się z płcią, która do pewnego momentu jest płynna, ale nabywa ją przez wychowanie i socjalizację, a co za tym idzie, może być ona zmieniana przez odpowiednią interwencję behawioralną25. -------------------- Judith Butler (ur. 1956) - amerykańska profesor literaturoznawstwa i aktywna lesbijka, w swojej książce pt. Gender Trouble: Feminism and The Subversion o f Identity 1990, zaostrza opozycję pomiędzy sex a gender, formułuje koncepcję performatywności płci oraz tworzy tzw. queer theory. Butler radykalizując dotychczasową dychotomię sex i gender, uznaje nawet samo istnienie płci biologicznej jako dyskursywne i kulturowe, ponieważ nawet biologia jest zależna i powinna być (oraz - według tej autorki - jest faktycznie) rozpatrywana w kulturowo - społecznym kontekście. Z tego powodu płeć biologiczna stanowi wyłącznie retrospektywny produkt płci kulturowej, tworzący iluzję jej naturalności, organiczności i pierwotności. To oznacza, że zarówno płeć kulturowa jak i sposób rozumienia płci biologicznej są konstruktami społecznymi”26. ====================================== http://chomikuj.pl/nbogdanus/E-BOOKI+KATOLICKIE GLOBALNA REWOLUCJA SEKSUALNA Likwidacja wolności w imię wolności Gabriele Kuby w swym dziele „Globalna rewolucja seksualna" stwierdza, że sięgająca rewolucji francuskiej walka kulturowa o stworzenie nowego, autonomicznego, podatnego na manipulację i w pełni kontrolowanego człowieka miała rozmaitych promotorów, co prowadziło ich do łączenia się w potężne koalicje interesów. Wśród tych koalicji poprzedzających dzisiejszą ideologię genderową wymienia: > Maltuzjanizm, który chce ograniczyć liczbę ludności świata, ponieważ rzekomo rośnie ona szybciej niż produkcja środków żywności. > Ruch eugeniczny, który chce polepszyć jakość ludzkości kosztem jej liczby. > Interesy władzy bogatych i wpływowych Amerykanów, tzw. WASP [biały, pochodzenia anglosaskiego, protestant), którzy zauważyli niebezpieczeństwo „zróżnicowanej płodności”: tzn. niski przyrost naturalny w wyższych klasach społecznych i wysoki - w niższych, zwłaszcza wśród Murzynów i biednych krajów Trzeciego Świata, co przyniesie bogatym i możnym tego świata wcześniej czy później utratę władzy politycznej i ekonomicznej12. > Inteligentne i elokwentne jednostki propagujące filozoficzne, polityczne i psychologiczne idee i metody zmierzające do zmiany rzeczywistości społecznej. > Komunistyczni rewolucjoniści, którzy chcieli i chcą zniszczyć rodzinę i religię, a państwo przekształcić w utopijne społeczeństwo bezklasowe. > Ruch feministyczny, który chce „wyzwolić kobiety z niewolnictwa małżeństwa i macierzyństwa”. > Ruch homoseksualny, który chce usunąć „obowiązkowy heteroseksualizm”13.
anonim2013.12.27 18:12
Karjalan Mam bardziej wszechstronne źródła wiedzy. Pani Profesor Magdalena Środa bardzo skutecznie wygłupia i ośmiesza tę głupkowatą i szkodliwą ideologię.