Siedem prawd o szatanie - zdjęcie
15.11.20, 15:12Fot. via: Flickr CC 2.0

Siedem prawd o szatanie

26

1. Chrystus ma większą moc niż diabeł. "Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś: Święty Boży", krzyczały demony w Ewangelii św. Marka 1:24.

2. Chrystus dał swoim uczniom moc nad demonami. "Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy się nam poddają," zgodnie z Ewangelią Łukasza 10:17. Także ostatnim nakazem dla Jego następców było: "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię Moje złe duchy wyrzucać będą..." (Ew. św. Marka 16:17).

3. Demony boją się prawdziwych uczniów Chrystusa. "Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem l za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia" (Dzieje Apostolskie 16:16,17).

4. Demony rozpoznają prawdziwie Boże sługi, a nie boją się oszustów. "Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?" (Dz.Ap. 19:15).

5. Demony wiedzą, że ich czas działania jest krótki. "...Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu." (Ap. 12:12).

6. Demony wiedzą, że czeka ich sąd. "Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni" (Ap. 20:1-3).

7. Demony wiedzą, że jedyną siłą na świecie, która może ich pokonać jest moc krwi Chrystusa. "A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć" (Ap. 12:11).

Moc szatana

Moc szatana nie jest nieskończona. (KKK 395). Zły duch nie może bezpośrednio oddziaływać na wolę oraz intelekt człowieka oraz nie zna tajników ludzkiego sumienia. Nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Jego działanie jest ograniczone poprzez Opatrzność Bożą i przez dobrą wolę człowieka.
Trzeba jednak pamiętać, że szatani zachowali swoją anielska naturę ze wszystkimi jej przymiotami. Ich uzdolnienia przewyższają zdolności ludzkie, mają o wiele bardziej rozwinięta inteligencję, a co za tym idzie, potrafią z dużą dokładnością przewidzieć zdarzenia przyszłości, a nawet zdrowia poszczególnych ludzi. Posiadają wiedzę o prawach natury oraz właściwościach fizycznych stworzonego świata. Potrafią wpływać na zmysły człowieka poprzez pobudzanie naturalnych żądz, wprowadzanie w niepokój, a nawet poprzez urojenia. Szatani w pewnych szczególnych warunkach mogą wywoływać halucynacje i fałszywe objawienia, przybierać postaci zwierząt, ludzi, aniołów, a nawet Matki Bożej czy samego Jezusa Chrystusa. Świętemu o. Pio szatan pokazywał się w postaci nagich kobiet, a św. Faustynie w obrazie przerażającego kocura. Znane są historie pozorowanych widzeń, kiedy to zły duch przybierał wygląd Świętych z Nieba i posługując się pychą widzących, nieautentycznymi darami duchowymi oraz fałszywymi cudami mamił ludzi zakamuflowanym, antyewangelicznym przesłaniem. Szatan skrywając się pod pozorem dobra i rozwoju duchowego, potrafi wciągać łatwowiernych w pułapkę fałszywej mistyki.

Diabeł w pewnych okolicznościach jest zdolny opętać człowieka, tzn. przejąć kontrolę nad ludzkim ciałem i posługiwać się nim wbrew woli opętanej osoby. Opętanie demoniczne stanowi najbardziej jawną formę okazania mocy diabelskiej. Zwykle jest skutkiem dobrowolnego trwania w grzechu lub odbywania niebezpiecznych praktyk o jawnym bądź ukrytym charakterze okultystycznym. Pan Jezus egzorcyzmował opętanych i powierzył sprawowanie tego sakramentalium swoim apostołom. Egzorcyzm musi iść w parze z nawróceniem opętanego człowieka, ponieważ, jak poucza Ewangelia, raz wyrzucony diabeł może wrócić i szkodzić ze zdwojona siłą, jeśli ów człowiek nie oczyści swojej duszy (Mt 12, 43-5). Ale wobec świętości zawsze na jaw wychodzi prawdziwa, tchórzliwa natura diabła.

oprac. smol

Źródło: www.egzorcyzmy.katolik.pl

Komentarze (26):

Apateista2020.11.16 10:03
Obiektywne „prawdy” ideologii katolickiej: ***...”Chrystus ma większą moc niż diabeł”… - Trzy kłamsta – 1 „Chrystus” to postać fikcyjna, „Diabeł” to postać fikcyjna, Gdyby „Chrystus” miał większą moc niż „Diabeł” nie było by tyle cierpienia na świecie. *** …”Chrystus dał swoim uczniom moc nad demonami”… - Trzy kłamstwa - „Chrystus” to postać fikcyjna, „Demony” to istoty fikcyjne, „Chrystus” nie mógł dać swoim uczniom żadnej mocy bo takowa jako taka nie istnieje. Poza tym według nauk katolickich, wszyscy wierni są uczniami „Chrystusa”, a mocy tej, rzekomo danej im nie posiadają. *** …”Demony boją się prawdziwych uczniów Chrystusa”… - Trzy kłamstwa - „Chrystus” to postać fikcyjna, „Demony” to istoty fikcyjne, nie istniejące demony nie mogą się niczego bać, a jak głosi Kościół ludzie powinni się co najmniej bać demonów. *** …”Demony wiedzą, że jedyną siłą na świecie, która może ich pokonać jest moc krwi Chrystusa”… - Kilka kłamstw plus zaprzeczenie wcześniejszym tezom. – nie tylko krew „Chrystusa” ale i cały „Chrystus”, a nawet jego uczniowie maj „moc” nad demonami. Skoro jest sposób na demony, to czemu nadal szkodzą ludziom? Krew „Chrystusa” może pokonać „demony”, tylko skąd ją wziąć? Czy „Bóg” musi sięgać po krew swego syna by pokonać Demony? A co ze święconą wodą – rozumiem, że jest bezużyteczna? Podobnie jak wszelkie modły i egzorcyzmy? *** …”Zły duch nie może bezpośrednio oddziaływać na wolę oraz intelekt człowieka oraz nie zna tajników ludzkiego sumienia”… - Czyli przyznaje autor, że opętanie to bajki dla niegrzecznych dzieci? *** …”Potrafią wpływać na zmysły człowieka”… - Niech autor wreszcie się zdecyduje co „Demony mogą, a czego nie. Np. potrafią sprawić, że niektórzy widzą duchy, a nawet anioły. Może cała wiara w Boga została ludziom dana przez „Diabła”. *** …„mogą wywoływać halucynacje i fałszywe objawienia, przybierać postaci zwierząt, ludzi, aniołów”… - Różnie dobrze mogą udawać „Boga”. Jak łatwo zauważyć, artykuł jest nielogiczny i brak w nim konsekwencji. Bazuje na dogmatach, i na nich autor opiera swoja wiedzę. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, a już na pewno nie jest żadną prawdą. Po co pisać takie banialuki, jaki jest w tym cel? Co autor chciał osiągnąć?
!sza prawda o Szatanie2020.11.16 7:39
Nie istnieje. Weźcie odpowiedzialność za swoje czyny, zamiast zrzucać je na niewidzialnych "kusicieli"
Jan Radziszewski2020.11.16 2:43
+ niedługo żydzi i lewacy LGBT się nacieszą swym purysowym zwycięstwem!!! +++ Pouczenia Pan i Król nasz!! 22/ 23 VIII 2020 Oświecenie Sumień - ostatki ++ - Pytasz dziecko ( w duchu) ile umrze osób w Polsce podczas Prześwietlenia Sumień:) - Tak Panie Jezu. + Dużo, dziecko. - To i na świecie pewnie będzie dużo. +++ - Będzie to dużo w każdym kraju i narodzie chrześcijańskim:) (smutny uśmiech Pana Jezusa). Sługa, który zna wolę swego pana otrzyma większą chłostę. ++ Inaczej mówiąc ochrzczeni, którzy zostali wszczepieni w Mój Kościół a zlekceważyli Boże dary odpowiedzą za to surowiej niż muzułmanie czy inni innowiercy, poza tymi, którzy prześladują chrześcijan. Lecz i tam jest masoneria. + Ci zaprzedani szatanowi a wysoko umocowani nie umrą wtedy. ++ - Czy będzie tak, Panie Jezu, że będę szedł i widział zmarłych podczas Sądu na próbę? - Tak będzie, dziecko. Skupisz się na swoich grzechach i winach i Mej Miłosiernej Miłości, ale będziesz to wszystko widział i oglądał. ++++ - Ciekawi Cię, jednak, dziecko, ile osób umrze podczas Prześwietlenia Sumień. ++ Ludzie się będą bali wobec podanej liczby. Niech tak zostanie. Każdy Polak, który chodzi regularnie do Spowiedzi i do Komunii i ani jedna ani druga nie jest świętokradcza < tu w mniejszej części nieczytelny zapis „ 95 procent ma szansę na powrót do życia, ponowną szansę po Prześwietleniu Sumień”. 95 procent z wyżej wymienionych C.P>. Ale tak, będziesz i widział młode, ładne dziewczyny martwe bo własne ich grzechy wywołają w nich taki wstręt, że umrą. ++++ I cóż i będzie widać marność, młode ciała sposobne do rozkoszy cielesnej, do niczego już nieprzydatne:). ++ - Ludzie się będą bali, że nastąpi koniec świata. ++ Czy mam wyprowadzać ich z błędu? - Poniekąd. ++ Będziesz mówił aby przygotowali się na spotkanie z Panem bo chwila jest bliska. I by nie lękali się, ale uniżyli serca. Niech czynią pokutę i żałują za grzechy z całego swego życia a zwłaszcza za zatajone przed spowiednikiem. Niech przepraszają za wszystkie uchybienia wobec Mnie w Przenajświętszym Sakramencie i w Komunii Świętej:) ++ Módlcie się teraz za tych co znajdą się w Prześwietleniu Sumień a nie będą wedle Mej Woli. Może umrzeć wielu młodych ludzi, którzy wzgardzili Bogiem/ piątek, 4 września 2020 30 VIII 2020 - Kończymy przekazy. Dokonasz jeszcze wpisu gdy będzie Krzyż na Niebie. Dam jeszcze Swoje Słowo, chociaż przede wszystkim będzie mówił Krzyż + Wtorek, 25 sierpnia 2020 Klątwa Boża rzucona na ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
chłe, chłe, chłe2020.11.15 22:07
Pierwsza prawda - że ksiądz pijak, druga prawda, że zabijak. Trzecia prawda, że gra w karty. Czwarta prawda - ..UJ OBDARTY.
Jan Radziszewski2020.11.16 2:46
co cię diabeł ograł i do Piekła z Kapłanami tj X ciągnie
Piekielnik2020.11.16 8:14
ŚMIERĆ wielebnego do piekła prowadzi - gołą go dudą na ogniu posadzi. Za to żeś rypał bez kremu - na sucho - a cierp psia jucho.
A komu Żyd służy, kogo reprezentuje?2020.11.15 19:06
Jaki typ mendy jest najbardziej aktywny na katolickim forum. Menda parchata czyli żyd. Żyd nienawidzi KK, żyd nienawidzi Polski i Polaków, taka jego natura. A która z mend jest najbardziej aktywna? Prof. doktor Hertrich-Woleński & Son znany jako Göwno z Nilu. Tak, tak, menda parchata z tytułami naukowymi, PRL-wskim ale zawsze. Stary skörwysyn ma 80 lat i w tym wieku jest parchem - trollem. Ile on tu przybrał sobie pseudonimów? Zmienia "styl pisania", interpunkcje, wymyśla sobie życiorys i to wszystko po to by się WYS*RAĆ na forum katolickim. Stary skörwysyn hipokryta, grafoman wie że katole nie cenzurują więc się wyżywa, wychodzi z niego talmudzki parch.
Anonim2020.11.15 19:50
Nie nazwę cię po imieniu , gdyż za wysoko się cenię . A nie widzisz tego jak Żydzi , zwłaszcza ci działający w polityce walą do świątyń katolickich drzwiami i oknami ? Nie widziałeś tych procesji Kaczyńskiego ? Większość Żydzi . A że są Katolikami a nie Judaistami to szczegół samozachowawczy . Jesteś tak ograniczony , że nie rozróżniasz narodowości od wyznawanej religii . A w KK też pełno Żydów , większość biskupów . I tu masz rację pisząc ,że czują się nietykalni . Stąd tak bezkarnie uprawiają pedofilię . Nie czują grzechu , gdyż to gojowskie dzieci , czyli nikt . A na nikim można sobie używać bezkarnie . Doucz się i zacznij choć odrobinę myśleć zanim znów nachlapiesz byle co .
A komu Żyd służy, kogo reprezentuje?2020.11.15 19:04
Żyd Hertrich-Woleński wyśmiewa świetość katolika, cyt.:"Jedzenie Ciałka Jezusiczka i Picie Jego Krwi TYLKO NA WYNOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Z DOSTAWĄ DO DOMU !!!!!!!!!!!!!!!!!!" nawiasem mówiąc, można by to chamstwo było bardziej "literacko ująć". Tyle lat w PRL-u, PZPR-ze, w PGR-ze bolszewickiej "kultury". Inna charakterystyka Żyda, reliktu bolszewickiego. Żyd nienawidzi "lepiej" od niego urodzonych, tj. szlachtę, magnaterię, tych z herbami, tytułami, zamkami, pałacami, tych którzy tworzyli prawdziwą kulturę i naukę, innymi słowy stworzyli cywilizacje. Żyd Hertrich-Woleński & Son psd. Göwno z Nilu, mają swój własny "tanaka shitshow", są obecni gdzie tylko to możliwe, od GW, Rzepy, wp.pl, do Do Rzeczy, aż mi sie odechciało dalej szukać. Prawdziwy stachanowiec. Mówi to tylko o jednym, Żyd Hertrich-Woleński jest psychopatą, z poważną, i to bardzo, paranoją PISo-prześladowczą. Swoją nietykalność bazuje na dwoch elementach: Żyd i jest bardzo stary. Zreszta nie tylko on. Praktycznie każdy Żyd czuje się nietykalny. Mierz sily Żydzie na zamiary.
Anonim2020.11.15 20:01
Żyd może i nienawidził szlachty polskiej , ale jak już przywłaszczył sobie jej tożsamość to stał się " szlachcicem na zagrodzie równym wojewodzie ' . Dużo jest informacji o tym w mediach jak Żydzi przywłaszczali sobie tożsamość Polaków . Zacznij czytać . Między innymi we Froncie jeden z jej komentatorów opisywał ( z podaniem dat , nazw miejscowości i nazwisk ) jak to uciekinier i włóczęga --dziad Bronisława Komorowskiego wydał prawdziwą rodzinę Komorowskich Bolszewikom i zagrabił jej mienie tożsamość .
A komu Żyd służy, kogo reprezentuje?2020.11.15 19:03
Żyd jest zawsze na miejscu "wydarzeń", Żyd jest jak rekin, który poczuje krew w wodzie. Żyd był w pierwszych szeregach bolszewików. Żyd a nie Dzierzyński rzucił hasło rozstrzelać, ubić wszystkich przeciwników ... Jak to historia, lubi się powtarzać, ale Żyd wniosków nie potrafi wyciągnąć. Żyd nazwiskim Hertrich-Woleński, zresztą nie tylko on, bo i praktycznie każdy z nich który ma dostęp do mediów, dostał obłędu. Gorączki rewolucyjnej. Ale jak zawsze w historii Żyd nie mierzy sił na zamiary.
Szatan to mityczny przyjaciel ludzkości.2020.11.15 18:20
Stworzona przez jahwistów karykatura Prometeusza.
Diabeł Sewioła2020.11.15 17:58
Raczej »prawd« sześć.
Świadek Chujowy2020.11.15 17:55
Prawdziwe Nieskończone Zło chce was zbawić: Od lenistwa. od św. spokoju. Od zazdrości kiedy twoja kobieta zamierza być nieczysta. Od gniewu wobec nieczystości. Od współżycia młodych małżonków, w ogóle od współżycia młodych mężczyzn z młodymi kobietami. Od segregacji Rasowej, wiekowej. Od jedzenia świeżego chleba gdy jest jeszcze czerstwy. Od męskiego szowinizmu . Od Godności. Od własności. Od dobrego wyglądu (w sumie dobro też jeśli zasłużyliście). Od najadania się. Od nietrzeźwości podczas depresji. Od męskiego pożądania piękna. Od równości. Od nazywania nierówności nierównością. Od sztuki wojennej - (ubierz Lwa w wór żeby cię nie gorszył).Od myślenia.Od relatywizmu. Od nierówności pomiędzy płciami.
KB2020.11.15 17:35
Zastanawia mnie skąd tylu zajadłych przeciwników KK na katolickim portalu. Po co, durnie, to wszystko czytacie? Podnieca was. Mnie mierżą strony lewackie, więc nie wchodzę, nie czytam, nie pluję. Ależ was bodzie, to co z Bogiem związane. I dobrze. Czytajcie, czytajcie i wijcie się w konwulsji.
Trwam2020.11.15 17:44
Wróg dokonał tzw. wrogiego przejęcia Portalu Poświęconego, który stał się narzędziem ośmieszania naszej wiary za pomocą okultystycznych, magicznych, odpustowych i psychopatologicznych treści.
Albert2020.11.15 17:00
"Siedem prawd o szatanie" - najważniejsza jest ósma, a w zasadzie zerowa. Brzmi ona "Szatan nie istnieje".
katolicka deratyzacja Polski2020.11.15 17:14
Skad taka fascynacja Szatanem wsrod niewierzacych rzekomo w niego ???
Jan Radziszewski2020.11.16 2:49
albercik zobaczysz go na pewno a nawet cię pochwali na początku ale potem machnie ręką i piekielny wiatr zedrze twoje ciałko z kości. Ha ha ha !!
🔥Demoภ Jⱥnⱥ Ƥⱥ𝖜ła D͢͢͢rugᎥego🔥2020.11.15 16:55
Witajcie śmiertelnicy! Zwracam się do was jako ten, do którego macie w zwyczaju wnosić modły i prośby. Jestem tym, który słynie z czynienia zła, piekielnego zła. Jestem homoseksualnym kochankiem samego Lucyfera i opętałem ciało Karola Wojtyły - syna z nieprawego łoża Polki Emilii Wojtyły oraz Żyda Szymona Szulklappera- gdy ten był jeszcze w łonie swojej matki. Moim zadaniem było zniszczenie plugawego koscioła katolickiego od środka. Okazało się to nader łatwe, ponieważ klerycy, jak żadna inne grupa społeczna, jest podatna na nasze sugestie i kuszenia. Jedyne co musiałem zrobić to wnieść się do wyżyny hierarchii i zapewnić tym bezkarność w swojej chucpie oraz oddawaniu się piekielnym żądzą skierowanym na niewinne i łatwowierne dzieci. Potrzebowałem rownież sługusa, który będzie mi pomagał w moim planie. Stanisław Dziwisz okazał się być idealnym kandydatem ze względu na swoją czarna jak smoła dusze, nieuczciwość oraz chciwość. Dziwisz był rownież wspaniałym kochankiem, którego wyuzdanie było godne piekła! Gdy zostałem już Papieżem to wtedy nakazałem, aby wszelkie afery pedofilskie tuszować skrupulatnie i z pełna konsekwencja. Aby być pewnym, że pedofilia będzie tuszowana a jednocześnie ciężar tych przestępstw będzie narastał, mianowałem na wyższe stanowiska takich ludzi jak m. in. Theodore McCarrick, którzy mataczenie opanowali do perfekcji. Owoce mojej ciężki pracy i przebiegłości są coraz większe i coraz bardziej soczyste z biegiem lat. Przez prawie 27 lat mojego pontyfikatu udało mi się zdemoralizować hierarchów kościelnych do tego stopnia, ze upadek kosciola katolickiego jest już przesadzony. Moja piekielna misja zakończyła się sukcesem. Huk walących się kościołach będzie niewiarygodny!!!
Szatan jest OK2020.11.15 16:50
Jako byt osobowy przyrodzoną godność posiada, jest przy tym inteligentny, psotny i nie daje się stłamsić ponuremu bóstwu, które kompletnie nie zna się na żartach.
Pleban2020.11.15 16:55
Co prawda, to prawda.
Anonim2020.11.15 16:41
Wszystko co ma znamiona choroby bądź opętania jest co najmniej podejrzane. Stwórca wyraża się chyba przez to co zdrowe, logiczne, interpersonalnie komunikowalne.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.11.15 15:51
jedna prawda o bogu! nie istnieje! to tylko wymysł klechów służący im do ogłupiania ludzi by na nich mogli żerować i żeby ruchać bezkarnie dzieci!
Azar2020.11.15 16:08
Z reguły nie odpowiadam na tak debilne komentarze. Nie bo nie. Ale tym razem zrobię wyjątek. Bóg jest miłosierny nawet dla takich jak Ty o ile zdążysz stwierdzić swój błąd. Nawet jak nie zdążysz zobaczyć zło które Tobą kieruje zostaje nadzieja bo Bóg jest miłością. Jednak jeżeli jesteś po prostu szczekającym psem demona to twoja "chwila" w której możesz szczekać trwać będzie krótko... Nie jestem nawiedzonym katolikiem. Nawet nie jestem zbytnio praktykującym. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że boga nie ma to naprawdę potrzebuje pomocy lub jest opętany nienawiścią...
Anonim2020.11.15 16:39
Ale przecież chrześcijańskiego boga nie ma i jest to trywialne do udowodnienia.