Rezolucja PE oparta na manipulacjach. Deklaracja ustanowienia Unii ,,strefą wolności LGBT'' - zdjęcie
18.03.21, 15:42fot. pixabay.com

Rezolucja PE oparta na manipulacjach. Deklaracja ustanowienia Unii ,,strefą wolności LGBT''

26

Parlament Europejski przyjął rezolucję mającą ustanawiać Unię Europejską „strefą wolności LGBTIQ”. Deklaracja taka, w zamyśle autorów, miała być odpowiedzią na rzekomo istniejące w Polsce „strefy wolne od LGBT”. Uchwalenie rezolucji było efektem manipulacji ze strony działaczy lewicowych i polskich europosłów, rozpowszechnianych wśród deputowanych. Przed debatą, Instytut Ordo Iuris przekazał europarlamentarzystom memorandum dotyczące m.in. faktycznej sytuacji w Polsce osób o skłonnościach homoseksualnych i doświadczających zaburzeń tożsamości płciowej.

Pomimo nasilonej kampanii dezinformacyjnej, aż 141 eurodeputowanych zagłosowało przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu. Część europosłów wprost nazwała debatę i rezolucję szerzeniem propagandy (Jaak Madison) i kontynuowaniem ataków na Polskę, która ma odwagę bronić swojego prawa do samostanowienia (Nicola Procaccini). Stanowiska te potwierdziły się, gdy europoseł Ryszard Legutko przedstawił statystyki OBWE, zgodnie z którymi w Polsce ma miejsce zdecydowanie mniej przypadków tzw. przestępstw z nienawiści wobec osób identyfikujących się z ruchem LGBT niż w innych państwach europejskich (Holandia – 574 przypadki, Niemcy - 248, Belgia - 163, Polska - 16, Litwa - 2).

Choć rezolucje PE są niewiążące i mają charakter jedynie deklaracji politycznej eurosposłów, mogą one naruszać dobre imię Polski. Przed debatą Instytut Ordo Iuris przekazał członkom PE memorandum oraz dokumenty źródłowe, m.in. oficjalne pismo potwierdzające, że Norwegia nie odebrała środków z tzw. funduszy norweskich gminom realizującym Samorządową Kartę Praw Rodzin. W dołączonym do memorandum kompleksowym raporcie opisano natomiast jaka jest rzeczywista sytuacja osób o skłonnościach homoseksualnych lub z zaburzeniami tożsamości płciowej w Polsce.

W samym tekście rezolucji znalazły się liczne manipulacje i nieprawdziwe informacje. Oprócz wielokrotnie powtarzanego kłamstwa o istnieniu w Polsce „stref wolnych od LGBT”, wielu europosłów podczas debaty wyraziło krytyczne stanowisko wobec Samorządowej Karty Praw Rodzin (SKPR), którą wielokrotnie wymieniono także w tekście rezolucji. Zdaniem PE, dokument ten ma „dyskryminować osoby LGBT”. W rzeczywistości SKPR w żadnym punkcie nie odnosi się do tematyki związanej z ideologią LGBT czy gender. SKPR jest dokumentem programowym, opartym na przepisach Konstytucji RP i obowiązującym prawie międzynarodowym, mającym na celu wdrożenie praktyk pomagających w lepszym realizowaniu zasad i wartości wyrażonych w ustawie zasadniczej. Dotyczy on, przede wszystkim, prawa do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi poglądami, ochrony autonomii i tożsamości rodziny, wsparcia dla rodzin, także poprzez tworzenie przyjaznej rodzinie legislacji i prowadzenie prorodzinnej polityki. Instytut Ordo Iuris przekazał europosłom anglojęzyczny tekst Samorządowej Karty Praw Rodzin – mimo to, część z nich zagłosowała za przyjęciem rezolucji potępiającej SKPR i gminy ją realizujące. Co istotne, Kartę potępili polscy europosłowie – Robert Biedroń, Leszek Miller, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Marek Belka, Andrzej Halicki. W ten sposób wyrazili oni sprzeciw wobec przepisów wywiedzionych wprost z Konstytucji RP. Z drugiej strony pojawiły się głosy opowiadające się za potrzebą wprowadzenia SKPR na poziomie międzynarodowym, co proponował europosoeł Angel Dzhambazki z Bułgarii.

Kolejną całkowicie nieprawdziwą informacją zawartą w rezolucji są kłamstwa, jakoby Norwegia wycofała się z przyznania funduszy gminom realizującym SKPR, a Komisja Europejska odrzuciła wnioski o dofinansowanie złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły SKPR lub uchwały sprzeciwiające się szerzeniu ideologii LGBT (punkt E rezolucji). W rzeczywistości, Norwegia nie odebrała żadnych funduszy jednostkom realizującym SKPR, jako że dokument ten w żadnym stopniu nie odnosi się do kwestii związanych z osobami o skłonnościach homoseksualnych. Również Komisja Europejska nie odrzucała wniosków o dofinansowanie ze względu na SKPR. Co więcej, przyjęcie uchwały „przeciwko ideologii LGBT”, również nie dyskwalifikowało danej jednostki ubiegającej się o dofinansowanie. O manipulacjach w związku z grantami już wcześniej informował Instytut Ordo Iuris.

Przede wszystkim jednak, całość manipulacji i kolejny atak na Polskę oparto na potężnej dezinformacji, jakoby w Polsce osoby identyfikujące się ze skrótem LGBT były systemowo dyskryminowane. Tymczasem, badania przeprowadzone przez Fundamental Rights Agency (FRA), wskazują, że sytuacja osób identyfikujących się z postulatami LGBT w Polsce nie odbiega od tego, jak są one traktowane w innych krajach europejskich. Pod niektórymi względami wręcz jest ona lepsza. Przykładowo, na pytanie o to, czy doświadczali oni negatywnych komentarzy lub negatywnego zachowania w szkole pod swoim adresem ze względu na bycie w jednej z grup określonych jako „LGBTI”, ankietowani odpowiedzieli „zawsze” w 6% i „często” w 25%, podczas gdy średnia europejska wynosiła odpowiednio 10% i 28%. Porównanie z wynikami badania w innych krajach pozwala stwierdzić, iż Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdy chodzi o zarejestrowane przez respondentów przejawy nietolerancji wobec ich zachowań.

Polska jest również krajem, w którym najrzadziej dochodzi do wyśmiewania, wyzywania oraz dokuczania lub grożenia w szkołach ze względu na identyfikację z grupą LGBT. Którekolwiek z tych zachowań doświadczyło 39% respondentów, podczas gdy średnia unijna wyniosła 46%, a przykładowo w Wielkiej Brytanii – 57%, w Niemczech – 48%, w Irlandii – 50%, a w Belgii – 50%.

Z kolei, aż 71% polskich respondentów stwierdziło, że nie doświadczyło żadnych problemów w dostępie do służby zdrowia, przy średniej unijnej na poziomie 69%. Tymczasem w Szwecji brak trudności zadeklarowało 65%, a we Francji – już tylko 63%. Pokazuje to, że, w odniesieniu do konkretnych sytuacji, w oderwaniu od ideologicznych stereotypów i uprzedzeń, Polska należy do państw, które zapewniają najwyższe poczucie bezpieczeństwa osobom o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzonej tożsamości płciowej.

- Twierdzenia jakie padają na forum Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce oparte są na fake newsach. Nie możemy się godzić na dalsze powielanie kłamstw i dezinformacji o naszym kraju. Nie ma w Polsce „stref wolnych od LGBT”, nie ma żadnej systemowej dyskryminacji, a dane wskazują, że polskie społeczeństwo jest jednym z najbardziej tolerancyjnych w Europie. Przede wszystkim jednak, prawo w Polsce chroni każdego, niezależnie od orientacji” – komentuje Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.


mp/ordoiuris.pl

Komentarze (26):

PRAWDA2021.03.19 21:27
Ale jest w Brukseli ===Zboczonych Seksualnie ale po Ziołach ==bo orginałw w wŚwiecie jest Tylko 0,02 procent populacji człowieka --
AAAtomek2021.03.19 9:00
Dnia 16 marca na terenie parku (Gdańsk) grupa 30 zamaskowanych mężczyzn napadła na grupę Homokomando (LGBT) w trakcie odbywania treningu. Dwóch aktywistów LGBT trafiło do szpitala. _____ https://www.fronda.pl/a/napad-na-grupe-sportowa-homokomando-w-gdansku-dwoch-aktywistow-lgbt-trafilo-do-szpitala,158855.html
AAAtomek2021.03.18 19:01
Otfo Soviet? "Co piąty gej w Krakowie został pobity. "Większość osób LGBT nie wyobraża sobie dalszego życia w Polsce"" _____ https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26546744,co-piaty-gej-w-krakowie-zostal-pobity-wiekszosc-osob-lgbt.html
AAAtomek2021.03.18 18:49
Ordo Soviet? Tutaj lista miejscowości i lista uchwał anty-LGBT i innych dyskryminujących aktów prawnych _____ https://docs.google.com/spreadsheets/d/15yrxAGCj9RKop_IBz35OuD5KKylSIHUVnpfJ2b5W8Xg/edit#gid=1811247053
Rumcajs2021.03.18 21:28
TY zpedalony sowiecki parchy wasza LGBT to zbrodnicza organizacja pedofilsko niewolnicza,którą trzeba zlikwidować razem z wami popieraczami tych popierdów lewackich.
AAAtomek2021.03.18 22:09
Niech zgadnę? Reprezentujesz Ordo Soviet?
AAAtomek2021.03.18 18:47
Ordo Soviet? Tutaj wyjasnienie na stronie parlamentu norweskiego ____ https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80886&fbclid=IwAR2cZsoQ9ONJDI7dGUswRE1RY-7lI6tF5rsvEJ4IpEpn8JZqV5zV9PdKauc
man.of.Stagira2021.03.18 17:54
Ponieważ, troskę o zdrowie ludności Europy powierzono gbtqrwistom których najwyższym celem jest cel JELIT własnych (POKO, Grobowa Lewica, PSL –taki mamy lempart), to albo my wypróżnimy ICH albo zostaniemy wszyscy (Z nimi) wypróżnieni.// Ponieważ Konfederacja udaje demokratkę –dołącza do JELIT. // Jako partia JELIT Konfederacja musi wypróżnić się publicznie wraz z gbtqrwitami zgodnie z REZOLUCJĄ UE (w marszach ulicznych również). // Konfederacja –PO– jedno DNO.
man.of.Stagira2021.03.18 17:53
Jeżeli każdy kolonializm jest ‘kulturowy’, to każdy rasizm jest ‘kulturalny’ (Die Bildung). Jeżeli, jednak, każdy rasizm jest ‘kulturalny’ to posiadanie niewolnika seksualnego płci własnej w związku LGBTQetc jest jakąś PEŁNIĄ treści właściwych takiej ‘kultury’, jej ‘duchem’. –man.of.Stagira //
czekista2021.03.18 17:48
Te rezolucje IV Rzeszy tzw . Ch...jni Europejskiej najlepiej świadczą o "demokracji" jaka się kierują te jej samozwańcze organy rządzące...
No, super!2021.03.18 16:46
Zrobię sobie nalepkę na du pie, " Strefa lgbtq i.t.d"
man.of.Stagira2021.03.18 16:07
Gdy człowiek gębą sra, A tyłkiem podpatruje obroty gwiazd i mgławic dalekich spirale,// Gdy mu muzyczka skądiś gra, A on gdzieś przy powale wydusza miliony pluskwich gniazd, // Gdy beznadziejność dusi jak ohyda i śmierdząca zmora, Gdy człowiek sobie siebie widzi jako cuchnącego własnym sosem, ach, potwora -// Może to wszystko przejdzie, ach, a może nie, W każdym razie to jest wszystko bardzo fe. A do tego napisane nie krwią a gównem, bardzo źle. // Ja nie chcę tego, nie, nie, nie! // Tak sobie wyobrażam Kielce, symbol, jako szczyt ohydy, I jako jakieś Paramount najgorszej małomiasteczkowej b r z y d y. // Witkacy
Grizzly2021.03.18 16:17
Weż wypier dalaj chory psychicznie stary faszysto
Grizzly2021.03.18 17:24
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu!
Stanisław Ignacy Witkiewicz oder Witkacy2021.03.18 16:20
Z ziemi rosyjskiej do Polski.
Aż się łezka w oku kręci.2021.03.18 16:05
"Polska należy do państw, które zapewniają najwyższe poczucie bezpieczeństwa osobom o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzonej tożsamości płciowej." Docencie to ..., LGBT i inni.... .
Grizzly2021.03.18 16:17
Tak, zapewnia wbijając noże w plecy podczas spaceru
Anglia to mały kraj, czyż nie?2021.03.18 16:27
Tam wszystko jest możliwe, idź tam na spacer, spełniasz marzenie swe.
Grizzly2021.03.18 17:25
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu!
Anonim2021.03.18 16:05
Ale zaraz, skoro te Polaki takie tolerancyjne i najmniej w Unii gejów zatłukli to czemu pyszczą na taką szlachetną rezolucję?
To jest normalny kraj.2021.03.18 16:09
Nie ma ludzi bardziej odrażających niż fanatycy tolerancji. ... Nie musimy akceptować cudzych przekonań... ... Tolerancja jest cnotą ludzi bez przekonań. ... Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać. ... Mężczyzna szanuje kobietę,która nie toleruje złego traktowania.
Anonim2021.03.18 16:12
Ale dobrze, dobrze. Przede mną nie musisz się Pan tłumaczyć. Przed Bogiem będziesz się tłumaczył...
Grizzly2021.03.18 16:03
Albo jak ten debil podkładał do gazety te nalepki, żeby każdy sobie mógł taką strefę zrobić?
Grizzly2021.03.18 17:25
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu!
Grizzly2021.03.18 16:02
A co, gminy nie uchwaliły ustaw o takich strefach? J E B A Ć brazyliską sektę ordo iuris!
Grizzly2021.03.18 17:26
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu!