Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Prezydenci podpisali w Waszyngtonie wspólną deklarację. Przewiduje ona m.in. pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

W deklaracji podpisanej przez prezydentów podkreślono wielowiekową przyjaźń i oparte na wspólnych wartościach partnerstwo łączące Polskę i Stany Zjednoczone. Potwierdzono w niej przywiązanie do takich wartości jak demokracja, rządy prawa, swobody i wolności jednostek oraz wolna i sprawiedliwa dwustronna wymiana handlowa:

-„Pandemia COVID-19 uwypukla znaczenie powyższych wartości, jak również pilną potrzebę ich obrony i promowania. Polska i Stany Zjednoczone, w porozumieniu z innymi sojusznikami oraz podobnie myślącymi partnerami, będą wspólnie pracować na rzecz odbudowy naszych gospodarek jako silniejszych, bardziej odpornych i lepiej zintegrowanych oraz ochrony naszej krytycznej infrastruktury i technologii, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Połączymy też siły w walce z dezinformacją, w szczególności w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej” – czytamy w deklaracji.

Deklaracja zapewnia o dalszej współpracy w zakresie obronności:

-„Uznając swoje strategiczne partnerstwo, Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej, między innymi poprzez dalszą implementację Wspólnych Deklaracji z 12 czerwca 2019 roku i 23 września 2019 roku, a także poprzez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskich zdolności obronnych oraz odstraszania w Polsce” – napisali prezydenci.

-„Potwierdzamy nasze zobowiązania do inwestowania w zdolności obronne, do sprawiedliwego podziału obciążeń mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transatlantyckiego i współpracy w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do zapewnienia skutecznego odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO. Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały współpracę w procesie dalszego modernizowania Polskich Sił Zbrojnych, w tym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu amerykańskiego” – dodali.

Oceniając, że bezpieczeństwo energetyczne jest „tożsame z bezpieczeństwem narodowym”, prezydenci podkreślili, że Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę.

W deklaracji zaznaczono również wzajemne wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza, wyrażono „dumę” z przeznaczenia znaczących funduszy na rzecz wdrożenia inicjatywy i wezwano do przyłączenia się do niej inne państwa.

Zwrócono ponadto uwagę na to, że wymiana handlowa pomiędzy państwami od 2016 roku wzrosła o ponad 50 proc. Prezydenci zobowiązali się do przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym. Zapewniono o dalszym dążeniu do „zwiększenia wolumenu wymiany handlowej i inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii”

-„Oba nasze narody łączy poszanowanie dla prywatności i wolności osobistych oraz zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa naszych systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też ponownie potwierdzamy treść Wspólnej Deklaracji z września 2019 roku i zobowiązujemy się do współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G” – stwierdzono w deklaracji.

kak/PAP, niezależna.pl