Praworządność w UE. ,,Raport w odniesieniu do Polski jest oparty na fake newsach!'' - zdjęcie
01.10.20, 08:00Screenshot Youtube - European Commission

Praworządność w UE. ,,Raport w odniesieniu do Polski jest oparty na fake newsach!''

4

1. Wczoraj Komisja Europejska po raz pierwszy w swej historii, przyjęła raport dotyczący stanu praworządności we wszystkich 27 państwach członkowskich pod nazwą „Sprawozdanie na temat praworządności”.

Głos odrębny w tej sprawie złożyli reprezentujący Polskę komisarz d/s rolnictwa Janusz Wojciechowski i reprezentujący Węgry komisarz d/s sąsiedztwa i powiększenia Unii Europejskiej, Oliver Varhelyi.

Sprawozdania KE dotyczące praworządności w poszczególnych krajach członkowskich mają być od tej pory sporządzane corocznie i są wypełnieniem zobowiązania przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, do przedstawiania tego rodzaju informacji, które złożyła podczas debaty w czasie konstytuowania się Komisji.

2. Sprawozdanie składa się z 5 filarów: oceny krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości, strategie antykorupcyjne, pluralizm i wolność mediów, instytucjonalne mechanizmy kontroli i równowagi (między innymi polityka rządu wobec organizacji pozarządowych, a także Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i ostatni piaty obszar środki nadzwyczajne wprowadzone w związku z koronawirusem.

Niestety mimo tego, że Komisja podkreśla, iż raport był sporządzany w ścisłej współpracy z rządami poszczególnych krajów członkowskich, to okazuje się, że wiele stwierdzeń w nim zawartych jest opartych wprost na fake newsach.

Tak jest niestety w odniesieniu do naszego kraju, wiele stwierdzeń zawartych w raporcie ma się nijak do rzeczywistości i aż dziw bierze, że mimo wielu prób sprostowania tych informacji zarówno na poziomie rządowym jak i parlamentarnym, Komisja była na nie wręcz impregnowana.

3. W przypadku pierwszego filaru w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości zawarte jest stwierdzenie, że reformy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych Krajowej Rady Sadownictwa (KRS) i prokuratury, zwiększyły wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej na wymiar sprawiedliwości, a tym samym osłabiły niezawisłość sędziów, choć na poparcie tej tezy nie ma w raporcie żadnego twardego dowodu.

Co więcej wyjaśnienia polskiego rządu dotyczące na przykład sposobu wyboru KRS i przyjęcie w tym zakresie modelu obowiązującego w Hiszpanii (która nie jest za to krytykowana), zostały w raporcie pominięte.

W odniesieniu do walki z korupcją, Polska z jednej strony została pochwalona za skuteczną walkę z korupcją, z drugiej strony jednak w raporcie pojawiły się między innymi gołosłowne zastrzeżenia dotyczące niezależności CBA.

Z kolei w obszarze pluralizmu i wolności pojawiły się nie poparte żadnymi dowodami zastrzeżenia co do niezależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych, a także co jest swoistym kuriozum, zastrzeżenia do projektu ustawy o dekoncentracji mediów, który to projekt nie ujrzał jeszcze światła dziennego.

W ramach filaru dotyczącego instytucjonalnych mechanizmów kontroli i równowagi, w odniesieniu do Polski, podkreślono mocną pozycję organizacji pozarządowych i Rzecznika Praw Obywatelskich ale także kwestię stref wolnych od LGBT i mimo tego, że ta ostatnia sprawa jest oparta o oczywisty fake news, z raportu jej nie wykreślono.

Wreszcie w ostatnim obszarze dotyczącym nadzwyczajnych środków wprowadzanych w związku z koronawirusem, Polska została pochwalona jako kraj wprowadzający te rozwiązania we właściwym czasie i w adekwatnej skali do poziomu zagrożenia pandemią.

4. Niestety mimo że raport Komisji dotyczący praworządności, był przygotowany od wielu miesięcy, to wyraźnie widać, że poszczególne kraje były oceniane według zupełnie różnych miar, a komisarze zajmujący się praworządnością (Reynders z Belgii i Jurowa z Czech), niespecjalnie przejęli się wyjaśnieniami przedstawianymi od wielu miesięcy przez polski rząd.

Taki sposób przygotowania raportu dotyczącego praworządności przez KE, potwierdza tylko, że Polska nie może się zgodzić na uzależnienie przyszłych wypłat z budżetu UE od oceny stanu praworządności, ponieważ tegoroczny dokument nie tylko nie ma żadnego związku z rzeczywistością w naszym raju, co więcej niektóre jego ustalenia są oparte o oczywiste fake newsy.

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze (4):

Piotr Nowak2020.10.4 19:10
Co z nimi zrobić ?! Chodzi oczywiście o europarlamentarzystów, którzy zostali wybrani w demokratycznych wyborach do reprezentowania Narodu Polskiego w PE (Parlamencie Europejskim). Jeśli ci ludzie w PE domagają się karania własnej Ojczyzny, to jest oczywistym, że Polska nie jest ich Ojczyzną !!! Ojczyzna to matka, i tak się z nią nie postępuje ! Jeśli ci ludzie głosują za rezolucjami przeciwko Polsce i polskiemu rządowi – rezolucjami wymyślonymi, kłamliwymi i zmanipulowanymi – to oni nie reprezentują Narodu Polskiego, który głosował na określoną opcję polityczną, większość sejmową i rząd ! Oni są po prostu zdrajcami tego Narodu i Rzeczpospolitej !!! I to nie jest tak, że skoro należą do opozycji, to mogą szkalować własny kraj – bo nie wolno im tego robić ! Co zatem czynić, by ten światowy ewenement zdrady zlikwidować ?! Otóż są dwa sposoby: 1. Zmodyfikować Art. 129 KK, który mówi, że ten kto występując za granicą w imieniu Narodu Polskiego , działa na szkodę RP , podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 –i dodać - lub na wysokie kary pieniężne. I za każde wystąpienie, tudzież głosowanie przeciwko Polsce, karać ich wysokimi grzywnami. 2. W tych okręgach wyborczych, w których ci ludzie są wybierani należy przeprowadzić taką kampanię (robota szczególnie dla młodych członków ZP) by większość wyborców głosowała na uczciwych i mądrych ludzi do PE. Innych opcji po prostu nie ma !!!
Anonim2020.10.1 15:37
Praworządność w UE. ,,Raport w odniesieniu do Polski jest oparty na fake newsach!'' Język Trumpka prawdy i faktów nie zmieni.
prawy2020.10.1 9:31
ue to jeden wielki ściek kłamstwa,nienawiści,bezprawia,niesprawiedliwości,agresji,nietolerancji l e w a c t w a!!!!!!!!
Anonim2020.10.1 8:53
polacy nie bedą sie masowo szczepic jak zachod i tez bedzie to uznane za niepraworzadnosc