Papież do dziennikarzy: Bądźcie lustrem odbijającym nadzieję - zdjęcie
19.05.19, 15:18

Papież do dziennikarzy: Bądźcie lustrem odbijającym nadzieję

13

Podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej we Włoszech, Papież Franciszek życzył im, aby byli lustrem odbijającym nadzieję oraz nigdy nie tracili pokory i wolności, a wtedy pozostawią trwały ślad w historii.

Ojciec Święty zapewnił, że on sam, jak i cały Kościół bardzo ceni pracę dziennikarzy, również wtedy gdy wkładają palec w bolesne miejsca, także w rany wspólnoty wierzących. Ich misja jest bardzo potrzebna, ponieważ pomaga w poszukiwaniu prawdy, a jedynie prawda czyni wolnymi. Na dziennikarzach spoczywa jednak ogromna odpowiedzialność za słowa używane w artykułach, za obrazy przekazywane w serwisach oraz za wszystko, co publikują w mediach społecznościowych. Papież wezwał ludzi mediów, aby działali według kryterium prawdy i sprawiedliwości, aby komunikowanie było narzędziem budowania, spotkania, dialogu, zrozumienia oraz udzielania głosu tym, którzy go nie mają.

Franciszek podkreślił znaczenie pokory w pracy dziennikarskiej. Samo dociekanie prawdy wymaga pokory. Ponieważ świadomość, że nie wiemy wszystkiego posuwa nas do przodu w jej poszukiwaniu. Dziennikarze pokorni nie są przeciętni, ale świadomi, że poprzez artykuł, tweeta, transmisję radiową lub telewizyjną można uczynić wiele dobra, ale jeśli zabraknie uwagi i wrażliwości, można również sprowadzić na bliźnich i całe wspólnoty wiele zła.

“ W czasach, kiedy wielu przesądza z góry o wszystkim i wszystkich, pokora pomaga również dziennikarzowi, aby nie był zawładnięty pośpiechem, potrafił się zatrzymać, by znaleźć potrzebny czas na zrozumienie. Pokora pozwala nam zbliżyć się do rzeczywistości oraz do innych w postawie zrozumienia – zauważył Papież. - Pokorny dziennikarz stara się poznać w prawdzie wszystkie fakty, zanim zacznie o nich opowiadać i je komentować. Nie karmi nadmiarem sloganów, które zamiast pobudzać do myślenia, wyłączają je. Nie tworzy stereotypów. Nie zadowala się wygodnymi prezentacjami, które ukazują jednostki tak, jakby były w stanie rozwiązać wszystkie problemy, lub przeciwnie jako kozły ofiarne, na które można zrzucić całą odpowiedzialność. ”

Papież podkreślił, że dziennikarz pokorny jest wolny od uwarnkowań i uprzedzeń. Przypomniał o dziennikarzach, którzy zginęli podczas pełnienia swojej misji informowania o wojnach oraz dramatycznych sytuacjach dotykających ludzi w różnych częściach świata. Powiedział, że świat potrzebuje dziennikarzy, którzy stają po stronie ofiar, prześladowanych, wykluczonych oraz dyskryminowanych. Ich misja powinna pomagać innym, aby nie zapominali o sytuacjach cierpienia, ponieważ często nie mają światła reflektorów, aby je zobaczyć. Dziennikarze nie pozwalają zapomnieć o bezbronnych dzieciach przed narodzeniem, a potem o tych głodnych, spragnionych, którym brakuje opieki, o tych, które są żołnierzami podczas wojny, albo cierpią z powodu nadużyć. Dziennikarze nie pozwalają zapomnieć o prześladowanych z powodu wiary, przynależności etnicznej, o ofiarach przemocy i handlu ludźmi.

“ Dziennikarz pokorny i wolny szuka okazji do mówienia o dobru, także jeśli częściej podaje złe wiadomości. To, co zawsze umacniało mnie w mojej posłudze biskupa, to odkrywanie ile dobra znajduje się pośród nas, ilu ludzi się poświęca – także heroicznie – aby pomagać któremuś z rodziców lub choremu dziecku – wspominał Papież. - Jak wiele osób angażuje się każdego dnia w służbę innym, ilu wyciąga rękę, zamiast odwrócić się w drugą stronę. Proszę was, opowiadajcie dalej o tej części naszej rzeczywistości, która dzięki Bogu jest coraz szerzej obecna: o tych, którzy nie ulegają obojętności, którzy nie uciekają wobec niesprawiedliwości, ale budują z cierpliwością, w milczeniu. Jest przeogromny ocean dobra, które zasługuje na bycie dostrzeżonym i który daje siłę naszej nadziei. ”

Franciszek na zakończenie zapewnił dziennikarzy, że ceni ich zaangażowanie, z jakim wykonują swoją pracę. Przeżywana w duchu służby, staje się misją. Żyjąc z dala od swoich ojczyzn są ich lustrem w krajach, w których pracują.

Źródło: VaticanNews.va

Komentarze (13):

przedruk z Frondy2019.05.19 16:52
Você fala Português? Claro que não! Eu sou um estúpido!
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.19 16:45
STANOWISKO STOWARZYSZENIA PORTUGALSKICH SPECJALISTÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO "Przekonanie, że istnieje związek między pedofilią a homoseksualizmem jest wciąż szeroko rozpowszechnione. Pogląd ten nie znajduje jednak potwierdzenia w badaniach empirycznych." Ordem dos Psicólogos Portugueses: Relatório de Evidência Científica Psicológica sobre Relações Familiares e Desenvolvimento Infantil nas Famílias Homoparentais. 2013. [dostęp 2016-02-02].
przedruk z Frondy2019.05.19 16:39
Do you speak English faggot? And that bullshit with US Supreme Court - shove it up your ass. No such story in "Academy of Science of South Africa" - faggots lies
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.19 16:17
STANOWISKO POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO "Nie ma żadnych wiarygodnych badań naukowych pokazujących, że osoby o orientacji homoseksualnej są bardziej skłonne do wykorzystywania dzieci niż heteroseksualni sprawcy" Academy of Science of South Africa: Diversity in Human Sexuality: Implications for Policy in Africa. Pretoria: Academy of Science of South Africa, 2015, s. 55. ISBN 978-0-9922286-9-9. [dostęp 2016-02-02].
anonim2019.05.19 16:15
Nikt nie jest wolny od uwarunkowań, a tylko i wyłącznie pokora wobec prawdy uwalnia nas od przesądów, uprzedzeń i arbitralnego podejścia do rzeczywistości.
guess who2019.05.19 16:02
Yo... dumny faggot: Do you speak, read and write in English?
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.19 16:00
"Jeden szczególnie ohydny mit głosi, że osoby homoseksualne (zwłaszcza płci męskiej) są ze swojej natury skłonne do wykorzystywania seksualnego dzieci. To oskarżenie jest fałszywe." Stanowisko Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego, Amerykańskiego Stowarzyszenia Poradnictwa Psychologicznego
przedruk z Frondy2019.05.19 15:57
W stanie Massachusetts USA do 2004 r. był zakaz adopcji dzieci przez zboków. W 2002 r. gubernatorem został wybrany M. Romney, który jest Mormonem i to on podpisał ten akt. Najwięcej adopcji bylo przeprowadzanych za pośrednictwem Catholic Charities, ale kiedy The Massachusetts House of Representatives wprowadził ustawę dającą prawo adopcji pedofilom, Catholic Charities wycofalo się z pomocą w adopcjach. Dzisiaj nie ma dnia aby nie było sprawy w sądach o molestowanie, o porzucanie adoptowanych przez zboków dzieci, głownie chłopcow. Nawet morderstwa. Smutne realia nieprzemyślanych decyzji. Just curious faggot: Do you speak, read and write in English?
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.19 15:53
STANOWISKO AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO "Jednym z przejawów uprzedzeń jest zarzut, że geje stanowią szczególne zagrożenie dla dzieci. Jednakże, wszystkie dostępne dane naukowe i doświadczenie kliniczne wskazują, że geje nie są bardziej skłonni do wykorzystywania seksualnego dzieci niż mężczyźni heteroseksualni." Brief of Amicus Curiae American Psychological Association in Support of Respondent, Supreme Court of the United States. 2000. [dostęp 2016-02-02].
przedruk z Frondy2019.05.19 15:46
Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar. Trudno takich klasyfikować jako człowieka - to są subhumans, untermenschen. Możesz być z siebie dumny", dumny geju-pedofilu. Klikaniem nie zaklikasz prawdy.
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.19 15:38
STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO NA TEMAT ZDROWIA OSÓB O ORIENTACJI HOMOSEKSUALNEJ http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/59/stanowiskopts-na-temat-zdrowia-osob-o-orientacji-homoseksualnej "Orientacja heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna są traktowane jako prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. W oparciu o wyniki badań poświęconych orientacji homoseksualnej, prowadzonych na świecie od lat 40. XX wieku, eksperci zasiadający w międzynarodowych gremiach skupiających psychologów, psychiatrów i lekarzy innych specjalności doprowadzili do depatologizacji homoseksualności. Chcemy podkreślić, że klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia stanowi prawną podstawę do stawiania rozpoznań medycznych w Polsce. Orientacja seksualna nie podlega możliwości dowolnego kształtowania zgodnie z kulturowo - społecznymi oczekiwaniami, nie jest kwestią wyboru lub mody. Propagowanie terapii polegających na korekcie, konwersji czy reparacji orientacji homo- czy biseksualnej w kierunku wyłącznie heteroseksualnej jest niezgodne ze współczesną wiedzą na temat seksualności człowieka i może zaowocować poważnymi niekorzystnymi skutkami psychologicznymi dla osób poddawanych tego typu oddziaływaniom. Orientacja homoseksualna, jako cecha osobista , podlega takim samym formom ekspresji jak orientacja heteroseksualna. Orientacja seksualna per se nie determinuje, poziomu rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, społecznego czy moralnego. Wzywamy wszelkie zdrowotne organizacje naukowe działające w Polsce oraz wszystkich seksuologów, psychologów, psychiatrów i innych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego do podjęcia działań polegających na dementowaniu stereotypów i uprzedzeń na temat osób homoseksualnych oraz skojarzeń pomiędzy homoseksualnością a zaburzeniami zdrowia fizycznego i psychicznego oraz przestępczością seksualną. Ponadto, wzywamy wszelkie polskie organizacje naukowe działające w dziedzinie edukacji, jak również pedagogów i wychowawców dzielących z rodzicami odpowiedzialność za rozwój postaw społecznych u dzieci i młodzieży do rzetelnej edukacji na temat homoseksualności i uwrażliwiania swoich podopiecznych na problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. "
przedruk z Frondy2019.05.19 15:33
The Journal of the American Medical Association, najbardziej prestiżowa publikacja medyczna w USA wraz The American Psychiatric Association i z US Justice Dept. zrobili wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią, wyniki tych badań opublikowano 2 lata temu. Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar. Trudno takich klasyfikować jako człowieka - to są subhumans, untermenschen. Możesz być z siebie dumny", dumny geju-pedofilu. Klikaniem nie zaklikasz prawdy.
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.19 15:24
Jan Paweł II, Ojciec Święty, przedstawiciel Boga na ziemi, jedyny człowiek oficjalnie uznany za nieomylnego jest masowym mordercą. Każdego roku papież przyczynia się do śmierci dziesiątków, a może setek tysięcy ludzi, zakazując katolikom używania prezerwatyw. Podczas gdy miotane przez niego groźby są przez większość wiernych w pierwszym świecie uważane za kompletny nonsens i ignorowane, w krajach, w których w praktyce nie ma dostępu do alternatywnych źródeł informacji, gdzie kobiety korzystają z niewielu praw, każde papieskie potępienie stosowania środków antykoncepcyjnych skazuje tysiące ludzi na chorobę i śmierć. https://cia.media.pl/jan_pawel_ii_jest_odpowiedzialny_za_smierc_tysiecy_ludzi Jan Paweł II kazał Ratzingerowi zataić nadużycia seksualne w zgromadzeniu. https://oko.press/papiez-franciszek-jan-pawel-ii-nakazal-ratzingerowi-zataic-sprawe-pedofila-degollado/