Szwecja to przykład chyba najdalej posuniętej degrengolady w całej Europie. Pod wieloma względami ten skandynawski kraj wyprzedza nawet Holandię czy Belgię. Można powiedzieć, że Szwedzi dobrowolnie poddają się eutanazji, pozwalając, by zastępowali ich muzułmańscy imigranci. Dla siebie nie tylko nie widzą już żadnej nadziei, ale nawet jej nie chcą. Przypominamy znakomity materiał dokumentalny pokazujący szwedzki obłęd. Ku przestrodze!