Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni - zdjęcie
01.03.21, 07:55

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni

6

PIERWSZE CZYTANIE

Wyznanie grzechów

Dn 9, 4b-10

Czytanie z Księgi proroka Daniela

O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju.

U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.

Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Łk 6, 36-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (6):

Tom2021.03.1 13:01
Odpuszczając innym, odpuszczasz sobie. Przestajesz w tym tkwić.
Anonim2021.03.1 9:03
Kanon Biblii (obowiązujące księgi) zostały w KK zatwierdzone w roku 1546 - jest to rok śmierci Lutra. Gdyby nie Luter pewnie by to nie nastąpiło. KK bardzo sprytnie dobrał księgi. Dlaczego wybrano akurat te, a inne odrzucono - KK bardzo pokrętnie to tłumaczy zwalając na Ducha Świętego. Zadbali o wszystko, a w szczególności o siebie. Np. wdowi grosz wzbudzający poczucie winy gdy mało dajesz na tacę. Teraz powinni to zmienić na samochód od bezdomnego. Oprócz Ksiąg tym samym dogmatem zatwierdzono Tradycję jako równorzędną z Księgami Biblii. Co sam Chrystus mówi o tradycji - można przeczytać w Ewangelii. Słowa: "nie sądźcie abyście nie byli sądzeni" nabrały ostatnio szczególnego wymiaru. Bardzo często przywoływane są przy okazji pedofilii w KK. Rzuca się to wszystkim, którzy domagają się sprawiedliwości. Ale zapominają o innym - o upomnieniu braterskim.
fdf2021.03.1 8:31
Czyli tak jakby jak gdyby.
Katolik2021.03.1 8:30
To do was pisdzielskie pseudokatolicy jest napisane weźcie to sobie to serca i się nawróćcie
Feliks2021.03.1 8:35
Raczej do wszystkich, do ciebie też
Bartek2021.03.1 9:36
Raczej do wszystkich "wierzących", dla innych ludzi, to co napisane w tej księdze baśni nie powinno być to istotne.