,,Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą'' - zdjęcie
22.02.21, 08:10Fot. via Wikipedia, CC 0

,,Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą''

3

PIERWSZE CZYTANIE

Piotr świadkiem Chrystusowych cierpień

1 P 5, 1-4

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Starszych, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Mt 16, 13-19

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (3):

Grizzly2021.02.22 11:00
Praktyka pokazuje, że powoływanie się na ten zapis jest niewłaściwe. Najwyraźniej doszło do błędów przy tłumaczeniu lub złej woli tłumacza/interpretatora. Dziś Kościół jest siedliskiem i synonimem zła. Duch Święty czyli Spiritus Sanctus już dawno się ulotnił.
berejczyk2021.02.22 10:45
Piotr nie jest opoką/skałą tylko Pan Jezus! Błędne tłumaczenie i rozumienie Pisma św. Kościół zbudowany jest na CHRYSTUSIE a nie na Piotrze, ułomnym człowieku, którego Pan Jezus kilka wersetów dalej nazywa szatanem! Mt16;23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».
Jawny2021.02.22 9:02
Jazgoczące kundelki szatana (Anonim, ladychapel, Po 11..., AAAtomek, kretynizacja i spółka) już się zbudziły. Zrobiły kupy, obsikały i zaznaczyły teren, zżarły po misce koszernych ochłapów i teraz poszczekują. Ich prawo. To jest wolny kraj. Gdzie indziej dostałyby kagańce na mordy i do mamra. A my mamy dzięki nim nieustanny ubaw (oni pozują na erudytów i mówią: LOLcontent).