03.07.19, 10:00

Modlitwa o nawrócenie grzeszników do św. Tomasza Apostoła

Patronem dzisiejszego dnia jest św. Tomasz Apostoł. Pomódlmy się dzisiaj za Jego wstawiennictwem o głęboką wiarę, nawrócenie grzeszników i o potrzebne łaski dla naszych rodzin.

LITANIA DO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Św. Tomaszu powołany przez Jezusa na apostoła, 
Rybaku galilejski, 
Pilnie poszukujący prawdy, 
Z uwagą słuchający pouczeń Jezusa, 
Szczerze miłujący swojego Mistrza, 
Towarzyszu podróży Nauczyciela z Nazaretu, 
Mocą Bożą uzdrawiający chorych i wypędzający złe duchy, 
Świadku nauczania i cudów Boskiego Mistrza, 
, Gotowy z Chrystusem do dzielenia Jego męki, 
Uczestniku Wieczerzy Pańskiej, 
Przyjmujący z rąk Jezusa Najświętsze Jego Ciało i Najświętszą Krew, 
Uczestniku w godności kapłańskiej Najwyższego Kapłana, 
Bolejący z apostołami nad śmiercią Zbawiciela, 
Przeżywający dramat zwątpienia, 
Z nadzieją oczekujący na łaskę widzenia Zmartwychwstałego Pana, 
Uradowany widokiem Zmartwychwstałego i napełniony Jego Pokojem, 
Z pokorą wyznający wiarę w prawdziwe Bóstwo i Człowieczeństwo Chrystusa, 
Obdarzony władzą odpuszczania ludzkich grzechów, 
Świadku cudownego połowu ryb po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 
Obecny przy Wniebowstąpieniu Pana, 
Trwający na modlitwie z Maryją i apostołami w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Św., 
Szacunkiem darzący Maryję Matkę Jezusa, 
Umocniony siedmioma darami Ducha Św., 
Niestrudzony apostole pogan, 
Roztropnie korzystający z ewangelicznej posługi niewiast w nawracaniu ich mężów, 
Wrażliwy na ludzka biedę, 
Wielki czcicielu Eucharystii, 
Mężnie wyznający swoją wiarę w obliczu męczeństwa, 
Święty Męczenniku śmiercią świadczący o dozgonnej miłości Chrystusa, 
Patronie wątpiących i poszukujących prawdy, 
Apostole Indii i opiekunie Ortony, 
Patronie architektów i budowniczych, 
Patronie i Orędowniku naszej Parafii i kościoła, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P: Módl się za nami św. Tomaszu Apostole 
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, okaż nam swoje miłosierdzie, a za wstawiennictwem św. Tomasza Apostoła strzeż w nas Twoich darów, których nam udzieliłeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając w Wieczerniku zmartwychwstałego Pana i oglądając Jego rany, z całą pokorą wyznałeś Go swoim Panem i Bogiem; pełen zaś łaski Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy, niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo do rozszerzenia Chrystusowego królestwa. Wspomóż nas swoim przemożnym wstawiennictwem i uproś nam łaskę modlitwy i zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy naśladując Twoją wiarę pokornie chodzili w Bożej obecności i siebie samych uświęcili oraz odkupili krwią Chrystusa. Amen. 

Komentarze

BB2019.07.3 14:03
Św. Tomaszu módl się za nami .
Św.Tomasz2019.07.3 22:31
O.k