W oświadczeniu załączonym do formularza lefebryści podkreślają, że „wystąpienie” ogranicza się „wyłącznie do Kościoła rozumianego jako stowarzyszenie prawa publicznego”. Powodem takiej decyzji mają być „nadużycia związane z pieniędzmi pochodzącymi z podatku kościelnego“, które miałby być „używane do niszczenia wiary Kościoła”.

”Większość pieniędzy używa się do opłacania wszystkich tych organizacji świeckich, rad i funkcjonariuszy”, którzy „niszczą Kościół u jego podstaw” – piszą w oświadczeniu i proponują, aby pieniądze przekazywać na każde dzieło, które pozostaje wierne tradycji Kościoła i przyczynia się do jego odbudowy”.

Bractwo powołuje się przy tym na specjalny komunikat Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z marca 2006 r., w którym jednoznacznie określa ona zarówno warunki, jak i procedurę postępowania w przypadku wystąpień z Kościoła. Papieski dokument podkreśla m. in., że "akt wystąpienia z Kościoła jest skuteczny tylko wówczas, gdy deklaracji zewnętrznej towarzyszy wewnętrzne przekonanie i pragnienie zerwania kościelnej wspólnoty wiary, sakramentów i władzy pasterskiej". Oznacza to, że rezygnacja wynikająca z chęci niepłacenia podatków nie zawsze musi oznaczać wystąpienia z Kościoła w sensie kanonicznym”.

 

KAI