„Państwo niemieckie łamie od 30 lat prawa Polaków i mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec. Konieczne jest przywrócenie polsko-niemieckiej symetrii w traktowaniu mniejszości narodowych. Uzasadnieniem do projektu ustawy likwidującej zwolnienie z 5 proc. progu wyborczego dla politycznego ugrupowania Mniejszości Niemieckiej w Polsce, jest tekst analogicznego projektu Prawa i Sprawiedliwości z 31 maja 2004 r.” – oświadczył poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

„Obecnie obowiązująca w polskim prawie regulacja, nie znajduje również odzwierciedlenia w systemach wyborczych zdecydowanej większości państw europejskich, w tym u sąsiadów Polski, gdzie wyborcy głosujący na przedstawicieli komitetów reprezentujących mniejszość polską nie  korzystają z uprzywilejowanej  względem innych wyborców pozycji” - czytamy w oficjalnym uzasadnieniu projektu ustawy.

„Należy podnieść, że uprzywilejowaniu przez polskie prawo wyborcze mniejszości niemieckiej nie odpowiada, żaden porównywalny przywilej wobec Polaków będących obywatelami Republiki Federalnej Niemiec. Co więcej Polacy – obywatele Niemiec nie maja przyznanego statusu Mniejszości narodowej, a państwo niemieckie prowadzi wobec nich politykę asymilacyjną” – napisał uzasadniając projekt poseł Janusz Kowalski.

"Skutkami społecznymi i prawnymi przyjętej regulacji, będzie zrównanie sytuacji prawnej obywateli polskich korzystających ze swego prawa wyborczego" – konkludował w oficjalnym uzasadnieniu ustawy parlamentarzysta Solidarnej Polski.

 

ren/januszkowalski.pl