Kiedy trwa wojna, trzeba walczyć. A najskuteczniejszym orężem katolików jest różaniec  - zdjęcie
30.07.20, 13:42Fot. Pixabay, CC 0

Kiedy trwa wojna, trzeba walczyć. A najskuteczniejszym orężem katolików jest różaniec

19

Po wczorajszym ataku lewicowych bojówek na warszawskie pomniki i sprofanowaniu figury Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża coraz głośniej mówi się o tym, że trwamy w trakcie wojny. Nie wojny militarnej, ale wojny poważniejszej, wojny duchowej. Wojny, którą obserwujemy na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Wojny, która na razie przybiera symboliczną postać niszczenia chrześcijańskich obiektów, pomników miejsc kultu.

Ale przecież nie jest celem tych, którzy walczą z chrześcijaństwem, zniszczenie pomników czy kościołów. Ich celem jest zniszczenie chrześcijaństwa w ogóle, zniszczenie chrześcijańskich wartości i zagłuszenie chrześcijańskiej prawdy.

Skoro trwa wojna, trzeba chwycić za broń. Oczywiście należy korzystać ze środków prawnych, aby ci, którzy posuwają się w swojej nienawiści do skrajnej agresji, zostali ukarani i by ta agresja mogła zostać powstrzymana. Nie wolno przecież tolerować wandalizmu i przemocy.

Podstawowym orężem chrześcijan jest Prawda, dlatego walczyć trzeba przez głoszenie tej Prawdy.

Ale trzeba sięgnąć też po trzeci rodzaj broni, być może najbardziej istotny w duchowej walce. Po modlitwę. Bo tylko Bóg może zwyciężyć i tylko prosząc Go o pomoc, możemy zachować swoje chrześcijańskie korzenie, dziedzictwo i wartości. A niezwykle skuteczną formą modlitwy jest różaniec. Dlatego niech naszą odpowiedzią na spotykaną dziś w całym świecie agresję wobec chrześcijan niech będzie wytrwała modlitwa różańcowa.

„Istnienie piekła jest prawdą naszej wiary, a szatan istnieje ! Tylko modlitwą różańcową można go pokonać” (św.o.Pio).

„Różaniec jako Moja własność i Mój dar, jest przez widzialnych i niewidzialnych dla was wrogów tak samo nienawidzony i zwalczany, jak Ja ze swoim Synem” (MB do Barbary Kloss)

„Różaniec, to znak rozpoznawczy dla szatana, który wskazuje na łączność ze Mną, której się lęka, a która zawsze zwyciężam go” (MB do Barbary Kloss).

„Różaniec ma wielką moc nad szatanem. Ja sama ustanowiłam tę modlitwę dla was. Dzieci Moje, które odmawiają różaniec, są mocno ze Mną związane i nie mogą pójść na zatracenie. Bóg kocha modlitwę różańcową” (MB do Justyny Klotz).

„Różaniec jest najpotężniejszą bronią odpędzającą demony... Poza tym różaniec Maryi ma wielką wartość nie tylko jako narzędzie do pokonania tych, którzy nienawidzą Boga i wrogów religii, ale również dlatego, że zachęca, podtrzymuje i przybliża do naszych dusz cnoty ewangeliczne” (Ojciec Święty Pius XI).

„Zarówno sam różaniec, mimo iż jest narzędziem materialnym, jak również fakt, że święci posługiwali się nim, aby spętać szatana i wydalić go z ciała opętanego, jest przerażający dla diabła, co poświadcza wiele historii” (wg św.Ludwika Marii Grignion de Montforta).

„Uzbrój się w broń Boga, Różaniec Święty, a zmiażdżysz głowę diabła i nie ulegniesz żadnym jego pokusom. Dlatego nawet sama materialna postać różańca jest tak straszna dla diabła, że święci wykorzystywali ją, aby go spętać i wygnać z ciał tych, którzy byli spętani. Takie zdarzenia nieraz zostały opisane” (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort).

„Różaniec jest barierą, zaporą przed ogniem piekielnym. Przez różaniec tworzą się wyspy, gdzie nie wolno działać złym duchom. Kto zaś nie jest uzbrojony różańcem, przepasany różańcem, wsparty różańcem, umocniony różańcem, oczyszczony różańcem – niech nie myśli, że może wystąpić do walki z szatanem” (MB do Barbary Kloss).

„Różańcem chcę obsiać cały świat i o tę siejbę Moją toczy się ustawiczna walka, jak w Ewangelii. W tej siejbie Mojej może brać udział mnóstwo ludzi i każdy może współdziałać jak potrafi, na ile go stać, jest to bowiem wiązka miłości wszystkich chrześcijan na świecie i znak, po którym rozpoznają się prawdziwe dzieci Boga i Moje od krańca aż do krańca ziemi. Znak rozpoznawczy dla szatana, który wskazuje na łączność ze Mną, której się lęka, a która zawsze zwyciężam go” (MB do Barbary Kloss).

„Pragnę jedynie, by różaniec stał się dla was życiem. Módlcie się i miejcie go zawsze pod ręką. To dla szatana znak, że do mnie należycie” (MB).

„Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas "Ojcze nasz” (św.o.Pio).

„Odmawiajcie pilnie różaniec. Przez tę modlitwę zagrodzicie drogę duchowi zniszczenia. On chce was unicestwić ! Odmawiajcie różaniec. Tego muru nie pokona żaden zły duch” (MB do Justyny Klotz).

„Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć Serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej” (św.o.Pio).

„Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce” (św.Jan Bosko).

„Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec – nawet wtedy gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz – bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny” (św.o.Pio).

„Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to na zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi” (św. o.Pio).

„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem” (św.Jan Vianney).

„Zdrowaś Maryjo odmówione dobrze, to jest z uwagą, nabożeństwem i skromnością, według świętych jest wrogiem szatana, bo zmusza go do ucieczki, młotem, który go miażdży, uświęceniem duszy, radością aniołów, melodią predestynowanych, pieśnią Nowego Testamentu, przyjemnością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej” (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort).

„Są i tacy, co nie chcą Mojej służby Panu i wam; służby, której znakiem są więzy różańcowe. Piekło ryczy i nakazuje swoim: potargać je ! Ja znów rzucam je jak liny ratunkowe i czekam, kto je uchwyci... Przeto pilnujcie różańca ! Tylko jednego trzeba się lękać i przed tym bronić, i wzywać wszystkich niebian na pomoc – lękajcie się tego, by wam wróg nie wydarł różańca... Przeciwne moce nie zawsze uderzają wprost, lecz i okrężną drogą atakują go. Brońcie więc różańca - różańcem, by złodzieje nie ukradli wam czasu, który należy do różańca. Brońcie go przed złym odmawianiem, które jak rdza przegryza nawet stal nieznacznie, a powoli. Brońcie go przed molem lekceważenia, które często przechodzi na was od innych” (MB do Barbary Kloss).

„Uzbrójcie się bronią Boga, uzbrójcie się w różaniec, a zmiażdżycie głowę szatana i pozostaniecie niewzruszeni wobec wszelkich jego pokus” (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort).

„Odkąd szatan został zwyciężony pokorą i Męką Jezusa Chrystusa, nie może on już prawie nigdy napaść na duszę uzbrojoną rozmyślaniem tych tajemnic, a jeśli ją napadnie, zostaje haniebnie zwyciężony” (ks.kard Roger Hugues)

„Wszystkim walczącym ludziom Kościół wkładał do ręki różaniec święty. Najwybitniejsi papieże odsyłali walczących z mocami ciemności do różańca” (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

„Wszystkie tajemnice razem wzięte i każda poszczególna, to pokazanie walki z szatanem i z całym piekłem oraz sposobu zwyciężania go... Wojsko uszykowane do boju – to wielu jednakowych żołnierzy i takim wojskiem jest różaniec, który się składa z wielu jednakowych modlitw” (MB do Barbary Kloss).

„Różańcowe Jerycha mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny "bój duchowy", nieustanne błaganie. To jest z nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności, z zapewnionym zwycięstwem – zapewnionym tryumfem” (Anatol Kaszczuk).

 

ase,kak

Komentarze (19):

Glaudiusman2020.07.31 0:22
Każda ideologia rewolucyjna i przemoc pełna nienawiści jest inspirowana przez diabła i demony. Aby zwalczyć zło należy przede wszystkim się modlić różańcem. Jest to modlitwa Maryjna, a Maryja z Woli Bożej ma moc zwyciężania diabła. Własnymi siłami nie pokonamy siarczystej nienawiści diabelskiej. Musimy o tym pamiętać. Tylko Pan Bóg ma pełną władze nad duchami, a Matka Boża ma udział w tej Władzy.
antoni.s2020.07.30 21:32
To na jakom cholerę nam te f-35,wyposażmy nasze wojsko w różańce i ojczyzna obroniona.
bida2020.07.30 21:20
chcesz zgotować sobie piekło? odmów różaniec przez dłuższy czas....zaczniesz się kręcić w piekielnym wierze nieszczęść jak te paciorki w różańcu
jak zwykle2020.07.30 16:57
Podstawowym orężem Prawda, walczyć trzeba przez głoszenie tej Prawdy czyli jakiej? A dalej już się mijamy z prawdą bo kto wymyślił różaniec?
Anonim2020.07.30 15:48
Czyżby różaniec wymyślono dopiero od 70 lat !!!!!!!!!!
Apateista2020.07.30 15:20
Jezus Chrystus czynił cuda. Już współcześni mu ludzie nazywali go cudotwórcą. Cudem określa się wydarzenia które są nadzwyczajne, wykraczające poza naturę, sprzeczne z nią, np. Zamiana wody w wino. Czyż związek mężczyzny z mężczyzna lub kobiety z kobietą nie jest czymś sprzecznym z naturą, czyli cudem?
jarek2020.07.30 15:22
A nie dziwi Cię dlaczego pierwszy cud był takim dla rozrywki grupy pijaków?
Apateista2020.07.30 15:26
Biblia już dawno mnie nie dziwi. Zadziwiają mnie natomiast współcześni jej interpretatorzy.
Anonim2020.07.30 22:10
Nie jest cudem, tylko wypaczeniem natury.
Słusznie2020.07.30 15:13
Mam piękny różańczyk z kamiennymi koralikami, wisi nad łóżkiem na honorowym wieszaczku obok krucyfiksu. Dzisiaj wieczorem odmówię całość, koniecznie, w intencji odnowy moralnej w ojczyźnie i zwycięstwa nad demoralizacja młodzieży przez bezbożne środowiska z Zachodu. :)
Oto Prawda:2020.07.30 14:50
Ponieważ polska prawica to kiepskie źródło wiedzy o Piśmie Świętym, postanowiliśmy zasięgnąć informacji, co nt. tęczowej flagi zawieszonej na Jego pomniku myśli sam zainteresowany, czyli Jezus Chrystus. - Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów - zastrzegł Syn Boży w odpowiedzi na nasze pytanie, czy osoby LGBT są jakieś gorsze czy co. - To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca - zwrócił się Chrystus do Sebastiana Kalety i jego kolegów z klubu, którzy zadowoleni z siebie szczują na innych. - Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. W jasny sposób poinformował również, że nie brzydzi się flagi osób, które są uciskane przez władzę, albowiem sam był "do przestępców zaliczony". - Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni - powiedział wreszcie Chrystus, zwracając się bezpośrednio do osób LGBT w Polsce. - Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Mimo długiego śledztwa dziennikarskiego wciąż nie udało nam się ustalić jednego. Jaka będzie nagroda za prześladowanie bliźnich dla Sebastiana Kalety.
Kamienie2020.07.30 14:48
Sugeruję, by informację o różańcu i jego skuteczności kolportować w Białymstoku. Tam, póki co, używają kamieni...
A ciebie co złego spotkało od pedałów?2020.07.30 14:20
Polski historyk żydowskiego pochodzenia uświadamia założyciela Facebooka, że Holokaust był procesem stopniowym i "nie spadł z nieba". "Auschwitz wkradał się krok po kroku, od drobnych dyskryminacyjnych przepisów do masowego ludobójstwa. Auschwitz mógł się zdarzyć w świecie, w którym ludzie są przyzwyczajeni do kłamstwa, zalewani mową nienawiści" - pisze Turski. "Pod koniec tego szerzenia się kłamstw i mowy nienawiści pojawiło się podżeganie do morderstw" – dodaje i ostrzega. Turski oczekuje od szefa Facebooka, aby był "szczególnie czujny i wrażliwy" jako osoba sprawująca czwartą władzę - a więc kontrolująca media. Co ciekawe, Zuckerberg, który sam jest z pochodzenia Żydem uważa, że "najlepszym sposobem walki z obraźliwą złą mową jest dobra mowa". Niestety liczne badania naukowe wykazały, że dezinformacja w internecie rozchodzi się znacznie szybciej niż prawda.
pytajnik2020.07.30 14:16
Gdzie można znaleźć we Frondzie informacje o realizacji listu pasterskiego Episkopatu Polski: "Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.”? Gdzie znaleźć te ośrodki w poszczególnych parafiach/diecezjach? Jak wzrosła ich skuteczność? Gdzie osoby z problemami w ukierunkowaniu seksualności i ich rodziny mogą znaleźć pomoc w prawidłowej integracji do życia w rodzinie szkole/pracy i innych wspólnotach?
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.30 13:49
obracanie koralików w łapskch da wam tyle co rzucanie grochem o ścianę! tępe poyebane katole!
w pISdzie zakleszczony2020.07.30 13:56
POmiocie ubeckiej kurvvy z PiSda jak puzon i kulawego stroza pomatola ...znow sie onanizujesz na frondzie ...
Andrzej2020.07.30 13:59
Zastanów się co ty mówisz i kogo obrażasz. Człowieka ? Małe piwo. Boga ? To twoja tragedia będzie. A wtedy może już być za późno. Nie tacy pyskowali a potem "głowę popiołem sypali".
Albert2020.07.30 14:48
Żaden bóg nie istnieje. Zmądrzej tępaku.
Anonim2020.07.30 22:04
bóg nie istnieje ,ale Bóg tak.