Jerzy Bukowski: Mocne wsparcie dla ,,Wstęgi Pamięci'' - zdjęcie
11.04.19, 06:55

Jerzy Bukowski: Mocne wsparcie dla ,,Wstęgi Pamięci''

2

Mocne wsparcie dla „Wstęgi Pamięci”

Nowa małopolska wojewódzka konserwator zabytków, doktor habilitowana Monika Bogdanowska, zajęła zdecydowane i jednoznaczne stanowisko w sprawie kontrowersji wokół budowy na bulwarze Czerwieńskim - pomiędzy Wawelem a Skałką - pomnika Armii Krajowej „Wstęga Pamięci”.

Odpowiadając na prośbę twórcy tego monumentu Alexandra Smagi o spotkanie napisała:

„Śledzę tę sprawę od wielu miesięcy, wiem, że budzi ona ogromne emocje. Obecnie przedsięwzięcie posiada wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia. Mnie, jako urzędnika państwowego obowiązuje k.p.a., który gwarantuje trwałość decyzji administracyjnych. Z tej przyczyny uważam dotychczasowe uzgodnienia za obligatoryjne dla mojego Urzędu.”

Jak już tutaj pisałem, Rada Miasta Krakowa ponownie uchwaliła zarządzenie konsultacji społecznych w tej materii, które powinny przybrać formę panelu obywatelskiego, co spotkało się z oburzeniem środowisk patriotycznych. Ostro zaprotestował przede wszystkim inicjator wzniesienia pomnika - Małopolski Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz konsekwentnie wspierające go Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, które poprosiło wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika o uchylenie tej uchwały, podobnie jak to uczynił z poprzednią o analogicznej treści.

Raz jeszcze przypomnę, że lokalizację pomnika Armii Krajowej już dawno zatwierdziła RMK przeprowadzając wcześniej sondaż, w którym mogli się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani obywatele podwawelskiego grodu, a jego projekt został wybrany w drodze konkursu. Dalszego przedłużania dyskusji w tej sprawie nie sposób traktować inaczej niż jako działania jawnie wrogiego wobec dożywających swych dni kombatantów Polski Podziemnej, ideałów jakim byli oni zawsze wierni oraz narodowych imponderabiliów.

Mam nadzieję, że mocny głos wojewódzkiej konserwator zabytków zostanie wzięty pod uwagę przez władze samorządowe oraz państwowe i budowa „Wstęgi Pamięci” wreszcie ruszy z miejsca.

Jerzy Bukowski

 

Komentarze (2):

WstęgaPapieruTrójwarstwowegoZTwarząBukowskiego2019.04.11 7:50
Jedyna wstęga, jakiej potrzebują prawdziwi, jeszcze żywi AK-owscy kombatanci, to wstęga solidnego, darmowego papieru toaletowego. Natomiast taki dęty kombatant, jak Bukowski, potrzebuje postawić w Krakowie pomnik swojemu fikcyjnemu kombatanctwu. Żeby pod nim brylować z wieńcami, głosić pompatyczne mowy i defilować z władzą pod rękę.
JanP2019.04.11 12:02
Najbardziej kombatantom potrzebny jest ten pomnik, nic innego im już nie potrzeba.