Jerzy Bukowski: Jednostronne wypaczanie historii - zdjęcie
05.08.19, 09:45Fot. Lowdown via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Jerzy Bukowski: Jednostronne wypaczanie historii

3

Jednostronne wypaczanie historii

Jeżeli ktoś krytykuje Narodowe Siły Zbrojne (a szczególnie Brygadę Świętokrzyską) za epizodyczną współpracę z Niemcami, to oczekuję od niego takiej samej postawy wobec Gwardii i Armii Ludowej oraz I i II Armii Wojska Polskiego, które w pełni kolaborowały z Sowietami.

Jako państwowiec i piłsudczyk zawsze twierdziłem, że tylko podległe prawowitym, konstytucyjnym władzom II RP na Uchodźstwie Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i Armia Krajowa mogą być uznane za formacje realizujące naszą rację stanu.

Niestety, jak to często w Polsce bywa, nie wszyscy chcieli podporządkować się legalnym władzom. Jednych zafascynował - jeszcze przed 1939 rokiem - włoski faszyzm i niemiecki nazizm, drugich sowiecki komunizm. Nawet w tragicznych dniach okupacji nie każdego było stać na porzucenie swoich ideowych i politycznych wyborów na rzecz posłuszeństwa Prezydentowi i Rządowi RP.

Jest oczywiście ogromna różnica między tymi, którzy ewidentnie zdradzili ojczyznę podporządkowując się Moskwie i godząc na likwidację bądź znaczne ograniczenie suwerenności Polski, a ugrupowaniami walczącymi o jej całkowitą niepodległość, ale widzącymi pod koniec wojny, że większym zagrożeniem są Sowieci niż Niemcy.

Tych pierwszych postawiono po 1945 roku na piedestale, drugich ścigano i nazywano zdrajcami, podobnie jak wywodzących się przecież w zdecydowanej większości z AK Żołnierzy Niezłomnych bandytami. Namolna propaganda przez pół wieku musiała przewrócić niektórym ludziom w głowach i dlatego do dzisiaj część rodaków(można ich nazwać sierotami po PRL lub homo sovieticusami) usprawiedliwia tych, którzy przynieśli Polsce zniewolenie na wiele lat, a walczących z nimi patriotów nadal uważa za osoby co najmniej podejrzane.

Jerzy Bukowski

Komentarze (3):

Młot na katolicyzm2019.08.5 14:29
NSZ to najprawdopodobniej dzieło niemieckiego wywiadu.
klops2019.08.5 13:02
Zdrajca zawsze poprze zdrajce i do takich należy zaliczyć Bukowskiego. NSZ to byli kolaboranci w czasie wojny i po wojnie, można sprawdzić kto po wojnie załatwił tym bandytom robotę w służbie wartowniczej.
Albert2019.08.5 12:30
"𝙕𝙖 𝙚𝙥𝙞𝙯𝙤𝙙𝙮𝙘𝙯𝙣ą 𝙬𝙨𝙥ół𝙥𝙧𝙖𝙘ę 𝙯 𝙉𝙞𝙚𝙢𝙘𝙖𝙢𝙞".. 𝙏𝙤 𝙢𝙤ż𝙚 𝙟𝙚𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚 𝙥𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙠𝙤𝙬𝙨𝙠𝙞 𝙬 𝙠𝙤𝙡𝙚𝙟𝙣𝙮𝙢 𝙬𝙮𝙨𝙧𝙮𝙬𝙞𝙚 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚𝙜𝙤 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙪 𝙯𝙬𝙖𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙨𝙖𝙙𝙣𝙞𝙚 "𝙢ó𝙯𝙜𝙞𝙚𝙢" 𝙯𝙖𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚 𝙬𝙮𝙘𝙝𝙬𝙖𝙡𝙖ć 𝙥𝙤𝙙 𝙣𝙞𝙚𝙗𝙞𝙤𝙨𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙖𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙨𝙠𝙪𝙧𝙬𝙮𝙨𝙮𝙣ó𝙬 𝙯 𝙂𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙣𝙫𝙤𝙡𝙠𝙪? 𝙊𝙣𝙞 𝙩𝙚ż 𝙬 𝙠𝙤ń𝙘𝙪 𝙤𝙠𝙖𝙯𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙞𝙚 𝙯 𝙎𝙤𝙬𝙞𝙚𝙩𝙖𝙢𝙞 𝙨𝙞ę ś𝙘𝙞𝙚𝙧𝙖𝙡𝙞. 𝙕𝙖𝙥𝙖𝙢𝙞ę𝙩𝙖𝙟𝙘𝙞𝙚 𝙨𝙤𝙗𝙞𝙚 𝙬𝙨𝙯𝙮𝙨𝙘𝙮 - 𝙠𝙖ż𝙙𝙮, 𝙠𝙩𝙤 𝙬𝙨𝙥ół𝙥𝙧𝙖𝙘𝙤𝙬𝙖ł 𝙯 𝙉𝙞𝙚𝙢𝙘𝙖𝙢𝙞 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙯𝙙𝙧𝙖𝙟𝙘ą. 𝙆𝙖ż𝙙𝙮 𝙗𝙚𝙯 𝙬𝙮𝙟ą𝙩𝙠𝙪. 𝘽𝙧𝙮𝙜𝙖𝙙𝙖 Ś𝙬𝙞ę𝙩𝙤𝙠𝙧𝙯𝙮𝙨𝙠𝙖 𝙉𝙎𝙕 𝙩𝙤 𝙯𝙬𝙮𝙠ł𝙚 𝙯𝙙𝙧𝙖𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙞𝙚 𝙨𝙠𝙪𝙧𝙬𝙮𝙨𝙮𝙣𝙮, 𝙠𝙩ó𝙧𝙮𝙘𝙝 𝙣𝙖𝙡𝙚ż𝙖ł𝙤 𝙧𝙤𝙯𝙨𝙩𝙧𝙯𝙚𝙡𝙖ć 𝙘𝙤 𝙙𝙤 𝙟𝙚𝙙𝙣𝙚𝙜𝙤. 𝙒𝙮𝙘𝙝𝙬𝙖𝙡𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙯𝙙𝙧𝙖𝙟𝙘ó𝙬.. 𝙉𝙤 𝙩𝙤 𝙟𝙪ż 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙠𝙪𝙧𝙬𝙖 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙮𝙩 𝙗𝙚𝙯𝙘𝙯𝙚𝙡𝙣𝙤ś𝙘𝙞.