Islam obnażony. Cytaty z Koranu, które mówią wszystko - zdjęcie
09.02.19, 11:14fot. Wikimedia Commons

Islam obnażony. Cytaty z Koranu, które mówią wszystko

29

Arabskie słowo dżihad znaczy „oddawać swe siły dla Allaha”. Rozumie się przez to całkowite zaangażowanie słowem i czynem, mobilizację swoich sił, swojego czasu, swojego mienia i stanowczo również broni. Dżihad jest też tłumaczony jako „święta wojna” ponieważ to Allah dał rozkaz do tej „misja miecza”, on jej towarzyszy i prowadzi do zwycięstwa. W islamskim prawie pojęcie to dotyczy walki przeciw niewiernym, nie-muzułmanom.

Koran zna wiele różnych pojęć na określenie walki i wojny. 33 razy mówi on o „qui tal” czyli „walce z bronią”. „Qui tal ma na celu rozprzestrzenianie przemocą islamu na cały świat. 95 wersów Koranu tworzy fundament islamskiego prawa wojennego:

„Ci, którzy wierzą (w Allaha), walczą (qui tal- z bronią) na drodze Allaha, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami Szatana.”(Koran 4,76)

„Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra.” (Koran 2,216)

„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Allaha gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał.” (Koran 22,78)

Dwanaście razy Koran przytacza stanowczy nakaz Allaha krwawej walki.

Wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy muzułmanin musi ją wspierać. Kto się nie udziela, nie wspiera wojny przynajmniej finansowo, ściąga na siebie gniew Allaha i będzie ukarany torturami i mękami w wieczności. Ponad 320 razy grozi się wygodnym muzułmanom ciężkimi karami, aby uczynić ich uległymi, posłusznymi. Muzułmanina, który nie walczy, ani nie zbroi wojowników, tego Allah dotknie nieszczęściem w Dniu Ostatecznym. (Hadis według Ibn Madża).

Sam Allah prowadzi walkę z przeciwnikami islamu: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).

Allah pomaga swoim wojownikom: „Oto mówiłeś do wiernych: ‘Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam Pan wasz trzema tysiącami zesłanych aniołów?’ Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam Pan wasz pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.”(Koran 3, 124-125)

Pięć razy nakazuje Allah w Koranie zabijać wszystkich nie-muzułmanów (dwa razy w 2,191; w 4,89; 4,91; 4,95). Ci muzułmanie, którzy poddają się woli Allaha i prowadzą nakazaną przez niego krwawą wojnę są prawdziwymi muzułmanami. Błędnym jest nazywanie ich islamistami, fundamentalistami lub ekstremistami.

Święta wojna przynosi muzułmanom wielką nagrodę.„Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”(Koran 4,74).

Dziewięć wersów Koranu dotyczy prawa łupu a trzydzieści wersów dotyczy zdobytych niewolników.Allah pozwala brać zakładników i wymuszać okup: „Allah obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie.”(Koran 48,20).

Mahomet w imieniu Allaha wysyłał drużyny śmierci, aby zabijały jego przeciwników i podpalały kraj wroga. (biografia wg Ibn Hischama).

To, że islam jest religią przemocy, widać nawet w nazwach poszczególnych sur Koranu:„Łupy” (8);„Zwycięstwo” (48);„Szeregi” (bojowe inaczej ordynki) (61).

Każdy muzułmanin, który zostaje zabity w świętej wojnie, jest uznawany za męczennika i otrzymuje w nagrodę raju wraz ze wszystkimi zmysłowymi rozkoszami (3,157; 3,169 i inne). Wiara w raj jest silną motywacją zamachowców samobójców:„Allah daruje mu jego grzechy przy pierwszej kropli jego krwi; jego mieszkanie w raju widać już z pola bitwy; będzie uwolniony od mąk grobowych i ochroniony przed wielkim strachem w Dniu Ostatecznym; będzie odziany w szaty wiary, poślubi rajskie dziewice i będzie mógł wstawiać się za siedemdziesięcioma osobami ze swojej rodziny” (Hadis wg Ibn Madża).

W rozdziale 22 Koranu, wers 78 widać, że wszystkie pokojowe wersy pochodzą z wczesnego okresu islamu: W Mekce Allah objawił ze względu na jeszcze małą i słabą społeczność:„Powstrzymajcie wasze ręce przed walką, módlcie się i płaćcie podatki religijne. Gdy im jednak (w Medynie) nakazano krwawą walkę, niektórzy obawiali się ludzi bardziej niż Allaha… Mówili; `Panie nasz! Czemu nakazałeś nam walkę z bronią`?”

Ponad 200 razy potępia Koran niewiernych (kafir), którzy nie chcą się poddać Allahowi jako „wrogów Allaha”:„Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!”(Koran 4,101).„I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Allaha” (Koran 2,193).„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi będzie tylko to, iż będą zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.”(Koran 5,33).

Muzułmanom nakazane jest mścić się:„Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!” (Koran 2,191)

”Jeśli karzecie, to karzcie tak, jakbyście sami byli karani” (Koran16,126)

Według biografów Mahometa „Prorok Islamu” wszczął 66 wojen, z czego w 29 był przywódcą. Do dziś „Misja miecza” przyniosła śmierć milionom nie-muzułmanów. Podstawowe znaczenie dla „Misji miecza” ma tzw. „wers miecza” (Koran 9,5): „A kiedy mina święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę.”

Według islamskiej wykładni „wers miecza” anuluje wszystkie pokojowe wersy Allaha: „Wszystkie wersy Koranu, które nawołują do wybaczania niewiernym, zawierania z nimi przyjaźni, albo powstrzymywania się od szkodzenia im, są zniesione przez wers miecza.”(Djalaladdin as Suynti, al-Itqan fihlum al.-Qur`an, I-Il, Kairo o.J.).

Według islamskiej nauki świat podzielony jest na dwa „domy”: W„domu pokoju”panuje islam. Do czasu, aż ten pokój Allaha będzie osiągnięty, muszą być wszystkie narody zwalczane w„domu wojny”. Pokój będzie dopiero wtedy osiągnięty, gdy królestwo islamu obejmie granice Ziemi. Tylko w takim sensie islam jest „religią pokoju”. Kto przesyła islamskie pozdrowienie : „al.-Salal alaikum” wyznaje islam jako „religię pokoju” w „domu wojny”.

Dziś próbują muzułmanie bezkrwawo zdobyć kraje zachodnie dużą ilością dzieci, poprzez wprowadzanie lekcji Koranu do państwowych szkół, przez budowę meczetów jako bazy „na drodze do Allaha”, infiltrację partii politycznych, zakładanie własnych partii, przez przedsięwzięcia dialogowe, święta ekumeniczne i zdobywanie wpływowych pozycji gospodarczych i społecznych. Są w tym wspierani przez „odrealnionych” (osoby nie zdające sobie sprawy z realiów) z kręgu Kościoła i polityki.

Obserwowani przez niemieckie służby bezpieczeństwa gotowi do przemocy muzułmanie mogą być zaktywizowani przez agitatorów w każdej chwili.

Na podstawie: „Islam von A bis Z – Ein Kurzlexikon” autor: Adelgunde Mertensacker, Wyd.: Christliche Mitte.

Komentarze (29):

Ks. ucho2019.02.10 9:04
(34) Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. (36)Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.
Stachu2019.02.9 17:38
Katolicyzm obnażony. Cytaty z Biblii, które mówią wszystko: https://rationalwiki.org/wiki/But_that_was_the_Old_Testament
andrzejhahn32019.02.9 15:34
poczytajcie sobie frondowskie nieuki ile w starym testamencie jest zla i przemocy jakie zsyla sam wasz bozek katoliccy sekciarze
Dzban2019.02.9 15:57
Ja to wiem, ty to wiesz, ale oni nie wiedzą i się nie dowiedzą. I to jest mój ulubiony paradoks, że ateista lepiej zna biblie od frondziarskiego katolika.
Quec.2019.02.9 20:29
(*_*) ?
Dzban2019.02.9 23:19
Bez takich, chyba nie wiesz jakiej emotki użyłeś?.
Quec.2019.02.9 20:13
A na ile TY UKU jesteśmądrzejszy od "frondowych" A po za tym, to co TY tu szukasz? Jakim prawem obrażasz bydlaku, razem z tym pedałem tam wyżej, NAS Polaków i katolików! - Pisz gnojku póki można, a ja Ci odpiszę!
Dzban2019.02.10 0:27
,, razem z tym pedałem tam wyżej'' Masz na myśli mnie czy ,,Polak Ateista Dumny Gej''?, bo się trochę pogubiłem.
Marek2019.02.9 13:30
POlak ateista durny gej..Głupi geju...Biblia opisuje zdarzenia..a Koran nawołuje nadal do zabijanie niewiernych Pokaz mi gdzie biblia każe ..zabijać teraz w imię wiary
Dzban2019.02.9 14:46
Księga Powtórzonego Prawa 13:7-12. i wiele wiele innych.
na pohybel!2019.02.9 14:46
zostałeś od urodzenia manipulowany propagandą sekty katolskiej pora przejrzeć na oczy
Quec.2019.02.9 20:17
na pohybel! 9.2.19 14:46/ jak drzewiej mówiono: diabłu na pohybel! - Trza być skończonym bydlakiem aby innych poniżać! Jezdeś tu jednym z kilku takich! Czyli piekło nie śpi a tylko judzi!
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.9 12:23
No to obnażajmy :) Poniżej jeden z największych "smaczków" biblii... "Człowiek ten zatem zabrawszy swoją żonę wyprowadził ją na zewnątrz. A oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero wtedy, gdy wschodziła zorza. Kobieta owa, wracając o świcie, upadła u drzwi owego męża, gdzie był jej pan, i pozostała tam aż do chwili, gdy poczęło dnieć. Pan jej, wstawszy rano, otworzył drzwi domu i wyszedł chcąc wyruszyć w dalszą drogę, i ujrzał kobietę, swoją żonę, leżącą u drzwi domu z rękami na progu. «Wstań, a pojedziemy!» - rzekł do niej, lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją przeto na ośle, zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, wziął nóż, i zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich." Sdz 19, 25-29 chore skkkuuurwwwyysyny
Marek2019.02.9 13:29
Głupi geju...Biblia opisuje zdarzenia..a Koran nawołuje nadal do zabijanie niewiernych Pokaz mi gdzie biblia każe ..zabijać teraz w imię wiary
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.9 14:24
koran i biblia zostały napisane TERAZ? Tępy PiSdzielec katolski....
Dzban2019.02.9 14:37
Marek, po twoim komentarzu jestem na 100% pewien, że biblie widziałeś tylko jeden raz na oczy, a nawet jej nie dotknąłeś, nie mówiąc już o przeczytaniu choćby ST. Więc proszę nie recenzuj książki, której nie czytałeś.
Stachu2019.02.9 17:46
Dwa wydania BT, "Brytyjka" , Gdańska, Gdańska uwspółcześniona - te mam na półce, w wersji papierowej. Też myślisz, że nie czytałem?
Quec.2019.02.9 20:09
No. Takiego sqrwesyna jak Ty, to tylko rozj...ć! Jeszcze raz twierdzę, że TWOJA chamie matka albo taka sama jak TY albo płacze z żalu, że takiego syna sqrwesyna porodziła. Cz Ty tutaj na swoim rodzonym diabłem wypisujesz? Nie spodziewam się po takim sq... jakieś mądrej uwagi, odpowiedzi! Diabeł jest diabłem. Chyba szaleje jak komuś w doopie kogel mogel zrobi a póżniej.... Idż precz stąd w IMIENIU JEZUSA CHRYSTUSA! W ogień, w ogień! Pal się!
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.9 22:21
Prawda w oczy kole smrodzie. Czytaj i sobie uświadamiaj w jakie gówno wdepnąłeś. Ponadto już ci wczoraj pisałem tępy katolski ćwoku, że w ten sposób jedyne co robisz to wystawiasz fatalne świadectwo swojej matce. Na szczęscie mam normalnych rodziców :)
Quec.2019.02.9 23:07
Prawda, w GÓWNO WDEPNĄŁEM!Ten wstrętny smród, daj mamusi do wąchania a może tyż i dla tete. Moja matka nie żyje już a była bardzo wierząca i wielbicielką Matki Bożej. I smrodu jak Twoja matka, smrodu z kogla-mogel, nigdy nie miała okazji wąchać. Feee, aleś parszywy obrzydliwy. Wielu już Ci to pisze! Idż precz stąd w IMIENIU JEZUSA CHRYSTUSA! W ogień, w ogień! Pal się!
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.10 11:02
Czy była też wielbicielką zwyrodniałych treści biblijnych? Jesteś psychiczny, a to co tu wygadujesz najlepszym dowodem twego zdegenerowania
Cipak2019.02.9 12:05
Ewangelia Łukasza 19 : 27 - "Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja nad nimi królował, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach" Psalm 137 : 9 - "BŁogosławiony kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę" V ks. Mojżeszowa - 20 : 13 - "I gdy pan twój, bóg wyda je w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem" 20 : 16 -Jednakże z miast tych ludów, które daje ci pan, bóg twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty". IV ks. Mojżeszowa 31 : 18 - Ale zostawcie przy życiu wszystkie małe dziewczęta, które jeszcze nie współżyły z mężczyznami" - Oto słowo pańskie - oto księga miłości.
Marek2019.02.9 13:26
Tylko ze muzułmanie..zabijaja za wiare..a My CHRZESCIJANIE w imie "wiary " tego nie robimy
Cipak2019.02.9 13:40
Łukasza 19 : 27 /i wiele, wiele innych/ - są właśnie za wiarę.
na pohybel!2019.02.9 11:30
...a kiedy obnażenie Biblii?
Marek2019.02.9 13:32
ZApomniał jak szedł do komuni?? a teraz nawoluje do nienawisci..Zapewniam ze niebawem bedziesz klękał i przepraszał Boga ZA Bluźnierstwa..
andrzejhahn32019.02.9 15:35
jakiego boga chlopczyku......w historii ludzkosci bylo ich setki....ogarnij sie chlopcze jest 21 wiek
Stachu2019.02.9 17:45
Uklęknę przed twoim bogiem, jeśli w imieniu twojego boga strzelisz mi w kolano. Wtedy i tylko wtedy.
anonim2019.02.10 11:08
Na co czekasz? Amputowano ci mozg? Zrob to!.