I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz - zdjęcie
22.03.21, 08:40Fot. via Wikipedia, CC 0

I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz

15

PIERWSZE CZYTANIE KRÓTSZE

Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie obwiniają

Dn 13, 41c-62

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela skazało na śmierć Zuzannę, fałszywie oskarżoną przez dwóch starców.

Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: «Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają».

A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: «Jestem czysty od jej krwi!» Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: «Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś?» On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: «Czy tak bardzo jesteście nierozumni, Izraelici, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili».

Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli: «Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa». Daniel powiedział do nich: «Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę».

Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: «Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących z sobą?» On zaś powiedział: «Pod lentyszkiem». Daniel odrzekł: «Dobrze! Skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje».

Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: «Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś, bojąc się, obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących z sobą?» On zaś powiedział: «Pod dębem». Wtedy Daniel powiedział do niego: «Dobrze! Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić!»

Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według Prawa Mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Chrystus ocala cudzołożnicę

J 8, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (15):

Jarek2021.03.22 10:34
Ten fragment Ewangelii wyrwany z ówczesnej rzeczywistości historycznej robi wiele szkody. W tamtych czasach samotna kobieta była skazana na żebractwo lub prostytucję, aby zwyczajnie przeżyć.
leszczyna2021.03.22 11:14
Wiele szkody robi też postawienie tego fragmentu poza prawem Mojżeszowych, o którego stosowanie w wykonaniu Jezusa chodziło uczonym w Piśmie i faryzeuszom.
Jarek2021.03.22 11:38
Teologicznie, jest to pułapka zastawiona przez faryzeuszy. Chcą go pochwycić na stwierdzeniu, że nie przestrzega prawa. Nie mógł wprost bronić tej kobiety, bo oskarżyli by go o łamanie prawa. Zrobił to w inny sposób.
leszczyna2021.03.22 12:57
Widzę to inaczej niż Ty. Pułapka jest, ale prawna, nie teologiczna. Wyraźnie powiedzieli, że Mojżesz kazał takie kamienować, a co Jezus na to? Jezus nie dyskutował z prawem Mojżeszowym, natomiast pisał coś na piasku i powiedział, żeby pierwszy rzucił kamieniem ten, kto jest bez grzechu. Nie, żeby nie rzucać kamieniem. Czyli nie podważał prawa Mojżeszowego. Ale żeby wykonać prawo Mojżeszowe, trzeba było ukarać obydwoje cudzołożników, a faryzeusze przyprowadzili Jezusowi tylko kobietę. A facet cudzołożny gdzie? Jezus nie musiał, nie mógł, a może nie chciał wprost bronić przyprowadzonej kobiety, bo przecież nie przedstawiono dowodów przeciw niej, więc formalnie nie była oskarżona. A w sprawie cudzołóstwa mogła być oskarżona razem ze współwinnym mężczyzną. "Nikt cię nie oskarżył?" - "Nikt, Panie". - "I Ja cię nie oskarżam, idź i więcej już nie grzesz". Nie wiadomo, czy kobieta była samotna. To dziwne by było w społeczenstwie patriarchalnym, gdzie duża rodzina była pod władzą, ale i opieką głowy rodziny, a uciskanie wdów i sierot było ciężką przewiną.
Jarek2021.03.22 14:11
Nie napisałem, że to pułapka teologiczna. Napisałem: teologicznie jest to pułapka ... A to nie jest to samo.
Jarek - cd2021.03.22 11:41
Istotne jest, co Jezus pisał na piasku. Pisał grzechy zebranych faryzeuszy.
leszczyna2021.03.22 12:37
Skąd wiesz, co Jezus pisał na piasku?
Jarek2021.03.22 12:54
Widzisz, wiem. Napisane w jednej z książek Wojtyły
Jarek2021.03.22 12:57
Oczywiście, to jedna z hipotez, ale chyba najbardziej prawdopodobna. Bo dlaczego odeszli?
leszczyna2021.03.22 12:59
Co Wojtyła napisał? Skąd to wiedział, przypuszczał?
Jarek2021.03.22 14:13
Wojtyła najpierw jako kardynał, a potem jako papież studiował apokryfy, czyli księgi nie włączone do Kanonu Biblii. Najwięcej z nich znajduje się w klasztorze Św. Katarzyny pod górą Synaj.
Polscy biskupi2021.03.22 10:28
zmodyfikowali sobie ten fragment Ewangelii. Obecnie mówią do księdza pedofila: "Ja Ciebie nie potępiam i przenoszę na inną parafię"
Grizzly2021.03.22 8:58
Jezus może i nie potępia, ale jego małostkowy ojciec tak. Jezus nie ma nic do gadania.
Grizzly2021.03.22 9:29
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu!
Grizzly2021.03.22 11:02
Mierny atencjuszu i złodzieju nicków, WON!