Hiszpański rząd zatwierdził program nauczania dzieci w wieku do 6 lat. Przewiduje on m.in. „odkrywanie seksualności” i „konstruowanie płci”.

Dziennik „El Mundo” zauważa, że państwo pierwszy raz reguluje edukację na tak wczesnym poziomie. Skąd taka decyzja?

- „W tym czasie szczególnie ważne jest towarzyszenie dzieciom w ich osobistym rozwoju, respektując różnorodność afektywno-seksualną i pomagając im w identyfikowaniu i eliminowaniu wszelkiej dyskryminacji”

- głosi dokument przygotowany przez rząd Sancheza.

Zabrakło w nim natomiast miejsca, aby wspomnieć o roli rodziców i prawnych opiekunów w wychowaniu dzieci.

„El Mundo” wskazuje, że cały program oparto na teorii „gueer”, w myśl której płeć nie jest zdeterminowana biologią, a buduje się ją i modeluje społecznie.

kak/PAP