Gdy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie - zdjęcie
02.06.21, 08:15

Gdy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie

6

PIERWSZE CZYTANIE

Modlitwa Tobiasza i Sary

Tb 3, 1-11a. 16-17a

Czytanie z Księgi Tobiasza

Ja, Tobiasz, zasmuciłem się, wzdychałem i płakałem, i zacząłem wśród westchnień tak się modlić:

«Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, Ty sądzisz świat. A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, nie karz mnie za grzechy moje ani za zapomnienia moje i moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa, i na wzgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane na mnie za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań ani nie chodziliśmy w prawdzie przed Tobą. Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania, pozwól duchowi mojemu opuścić mnie. Chcę odejść z powierzchni ziemi i stać się znowu ziemią, ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie. Albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli! Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu, nie odwracaj Twego oblicza ode mnie, Panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli mojego życia i słuchać szyderstw».

Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany w Medii, również usłyszała słowa obelgi od jednej ze służących swojego ojca, że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch, Asmodeusz, zanim byli razem z nią, jak to jest przeznaczone żonom.

Służąca mówiła do niej: «To ty zabijasz swoich mężów. Oto już za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałaś imienia. Dlaczego nas dręczysz z powodu twych mężów, dlatego że pomarli? Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego syna ani córki».

Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Poszła do górnej izby swojego ojca, chcąc się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się i rzekła: «Niechaj nie szydzą z mego ojca, mówiąc do niego: „Miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść się powiesiła”. Nie mogę w smutku doprowadzać do Otchłani starości ojca mego. Lepiej dla mnie będzie nie wieszać się, lecz błagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu». I wówczas, wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się.

I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga. I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Zmartwychwstanie umarłych

Mk 12, 18-27

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”.

Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».

Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (6):

rebeliant2021.06.2 15:51
A zatem nie będzie człowiekiem - czyli tak jak chciał Szatan. AVE SATAN, AVE SATAN, AVE SATAN.
astro2021.06.2 15:13
Czyli wynika z tego ,że w niebie nie będziemy uprawiać seksu? Rozumiem ,że ciała zmartwychwstaną, ale ciupciać nie będziecie mogli, bo tam się nie można żenić, a seks to tylko w małżeństwie? Co za straszny scenariusz. Im więcej czytam o niebie, tym bardziej mnie ono odstręcza, jawi mi się jako jakiś stan pustki - nirwany, gdzie nic się nie dzieje. Obłęd i coś strasznego! Wyprowadźcie mnie z błędu, bo naprawdę stracę wiarę. Czekam na wyjaśnienia od "uczonych w piśmie".
jajo2021.06.2 10:57
Czyli o seksie zapomnijcie, bo ten tylko w malżeństwie. Człowiek jest istotą seksualną, więc będzie cierpieć. Coraz bardziej mi się to nie podoba. To całe niebo jawi mi się jak jakaś pustka, jakiś stan nirwanowy.
Benedykt XVI to kurwa2021.06.2 10:43
nie będą się żenić ani za mąż wychodzić bo będą jako aniołowie w niebie tej dziwki Jezusa uprawiać pocałunki miłości w usta jak by byli kochankami - wszyscy ze wszystkimi starcy z młodymi, kobiety z każdym mężczyzną. ostatecznie wszyscy ze swoim panem - dziwką w szacie z brodą i wąsami.
Pusty Antychryst o dobrym wyglądzie2021.06.2 10:37
kolejny absurd Jezusa i jego jadu w starym przymierzu; Dekalog mówił nie cudzołóż! A za chwile wpierają że trzeba pojąć żonę martwego brata żeby dać bratu potomstwo - czyli czystość i wdowia cnota się nie liczą?! No i się dziwicie że wielu żydów jest rozwiązłych i ma gdzieś tą dziwkę Jezusa. Wszystko sprowadzają do ważności szerzenia się potomstwa - tak jak dzisiaj hasłem aborcji. Co mi odpowiecie zakłamane śmieci chrześcijańskie? Podacie mnie do sądu za obrazę tego gówna z brodą i wąsami w szacie?
rebeliant2021.06.2 15:55
Sprawa jest chyba jasna i prosta - otóż Kościół, który wszedł na tereny Europy to jest nic innego jak agencja windykacyjna zajmująca mienie. Zajęli wszystko opieczętowując nawet członki i pochwy hodowanych owieczek. Po co ? A no po to, aby w punktach strategicznych kontrolować populację, a także dając im śluby wiedzieć, gdzie i jak przykładać terror, aby wydusić zboże - dlatego tak bardzo nienawidzili dzikich plemion.