Egzorcysta obala największe mity o szatanie! - zdjęcie
10.10.20, 14:13Fot. screenshot - YouTube

Egzorcysta obala największe mity o szatanie!

100

W swojej książce „Będziemy sądzeni z miłości”, zmarły niedawno główny egzorcysta Watykanu, ks. Gabriele Amorth obala mity, jakie narosły wokół szatana. Czy boi się on człowieka? W jakim miejscu naszego ciała może się umiejscowić? I jak naprawdę wygląda? Skorzystanie z tej wiedzy może pomóc nam lepiej przygotować się na działanie osobowego zła oraz doskonalej się przed nim bronić.

Czy diabeł może czytać w naszych myślach?

Zacznijmy od razu od pierwszego pytania: czy diabeł może znać nasze myśli, może zrozumieć, co myślimy w danym momencie naszego życia? Odpowiedź jest prosta: absolutnie nie. Teologia jest co do tego zgodna. Tylko Bóg – który jest wszechwiedzący i zna tajemnice świata stworzonego, czyli aniołów i ludzi, oraz rzeczywistości niestworzonej, czyli samej istoty Boga – zna głębię myśli każdego człowieka. Demon natomiast, choć jest istotą duchową, nie może wiedzieć, co krąży w naszym umyśle i w naszym sercu, chyba że dotrze do tego drogą indukcji, czyli będzie wnioskował na podstawie obserwacji naszego zachowania. Ponieważ posiada on przenikliwą inteligencję, nie jest to dla niego trudne. Przykładowo: kiedy młody człowiek pali marihuanę, demon może założyć, że w przyszłości będzie stosował cięższe narkotyki. Słowem, na podstawie tego, co czytamy, oglądamy, mówimy i czego doświadczamy, obserwując towarzystwo, w jakim się obracamy, a nawet nasze spojrzenia – na podstawie tego wszystkiego demon może się domyślać, w którą stronę kieruje się nasze życie lub jego określona chwila, i kusić nas w tym kierunku.

Przypomina nam o tym pewien ustęp z Pierwszego Listu św. Piotra: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu” (1 P 5, 8–9). W moim rozumieniu (co do którego zgadzają się różni bibliści) ustęp ten oznacza: „Bracia, bądźcie zawsze czujni. Diabeł krąży wokół każdego z was i szuka, gdzie ugryźć”. Ważne jest owo „gdzie”: demon szuka w każdym człowieku jego słabego punktu i „pracuje” nad nim, stwarzając okazje do grzechu, które przygotowują grunt do jego popełnienia. Grzech popełnia jednak sam człowiek, z własnej woli, choć wcześniej odpowiednio przygotowany pokusą Szatana.

Jak świat światem, najczęściej występujące słabe punkty człowieka są te same: pycha, chciwość i rozwiązłość. Zwróćmy też uwagę na fakt, że nie ma ograniczeń wiekowych dla grzechu. Kiedy spowiadam, żartem często mówię moim penitentom, że pokusy skończą się dopiero pięć minut po wydaniu przez nich ostatniego tchnienia. Nie możemy zatem zakładać ani mieć nadziei, że w podeszłym wieku będziemy wolni od grzechu. Pokusa wyhodowana w młodości wcale nie znika na starość. Pomyślmy o lubieżności: nierzadko spowiadam starsze osoby, które oglądają filmy pornograficzne częściej niż młodzi. Chęć walki z grzechem należy pielęgnować aż po kres naszych dni.

Czy diabeł może się bać człowieka?

Przejdźmy do drugiej kwestii: kto powinien bać się bardziej – my czy diabeł? List św. Jakuba mówi wprost: „Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4, 7). Demon trzyma się z daleka od tych, którzy pielęgnują swoją wiarę, przyjmują sakramenty i chcą żyć w świętości. Dlaczego? Z prostego powodu: ponieważ nienawidzi Boga i boi się wszystkiego, co roztacza woń Pana, oraz świętości. Jeśli się głębiej zastanowimy, czyż nie przyjdą nam na myśl takie etapy egzystencji, kiedy to nasze życie wewnętrzne było bardziej intensywne i kiedy silniej opieraliśmy się pokusom? Z drugiej strony nie należy nigdy popadać w pychę, lecz trzeba pamiętać, że demon nigdy nie przestaje nas kusić, aż po kres naszych dni.

To samo odnosi się do miejsc świętych, zwłaszcza miejsc silnie rozwiniętego kultu maryjnego. Szatan żywi do nich silną awersję: Loreto, Lourdes, Fatima, Medjugorje – by wymienić te najbardziej znane. Wiele uwolnień następuje właśnie w tych miejscach.

Dodam, że diabeł może nękać w sposób nadzwyczajny również osobę, która pielęgnuje swoją wiarę. Będzie to jednak czynił niechętnie, tylko dlatego, że jest zmuszony mocą przekleństwa. On sam woli mieć do czynienia z ludźmi, którzy żyją z daleka od Boga – w przypadku takich osób ma wolność działania. Szatan obawia się dzieci Bożych, tych, którzy starają się wieść życie na wzór Jezusa: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 19–20). Diabeł ma świadomość, że jest silniejszy i bardziej inteligentny od nas, lecz wie dobrze, że nie jesteśmy samotni w walce przeciwko niemu. Wystarczy jeden przykład: ksiądz Bosko, jeden z największych świętych XIX wieku, pod koniec swojego życia uwolnił z opętania pewną dziewczynę, gdy tylko wszedł do kaplicy ubrany w szaty liturgiczne, gotowy do sprawowania mszy świętej. Diabeł panicznie boi się świętych i świętości.

Ludzie często pytają mnie, czy na drodze do uwolnienia warto odmawiać modlitwy wyrzeczenia się Szatana. Odpowiedź brzmi: oczywiście. Jest to wręcz niezbędne. Mówi nam to nasza liturgia: tak zwane „akty wyrzeczenia się Szatana” i pytania dotyczące wyznania wiary są przewidziane w rytuale chrztu, czyli sakramentu, wraz z którym rodzimy się do życia chrześcijańskiego. Wypowiadamy je również podczas paschalnego czuwania na potwierdzenie naszej wiary. Istotne jest wyrzekanie się Szatana i jego dzieła, ale równie ważne okazuje się częste odmawianie z wiarą formuły credo, którą recytujemy podczas niedzielnych i świątecznych mszy świętych. Podsumowując: doświadczenie mówi mi, że akt wyrzeczenia się Szatana oraz wyznanie wiary są niezbędne w przypadku osób, które miały do czynienia z okultyzmem. Modlitwy te pomagają w zerwaniu wszelkich więzów ze Złym.

 Gdzie w ludzkim ciele umiejscawia się Zły?

Ludzie często zwracają się do mnie z pytaniem o to, czy diabeł umiejscawia się w jakimś konkretnym miejscu ludzkiego ciała. Odpowiedź jest bez wątpienia przecząca. Demony – mówiąc zrozumiałym językiem – wpływają na nasze ciało lub na jego część, nie umiejscawiając się jednak konkretnie w jakimś narządzie bądź części ciała. Kiedy opętana osoba zapada w trans i zły duch przejmuje nad nią władzę, zmuszając ją do niekontrolowanych ruchów lub każąc jej mówić bądź przeklinać, to jest tak, jakby opanowywał całe ciało opętanego, który traci wówczas kontrolę nad sobą samym. Niekiedy wydaje się, jakby diabeł umiejscawiał się w gardle, w żołądku, w przewodzie pokarmowym lub w głowie, gdzie pojawiają się bóle bądź spazmy. W rzeczywistości demon nie znajduje się w tych częściach ciała, tylko w danym momencie wpływa na określone narządy.

Czy miałoby to wskazywać na fakt, że diabelskie opętanie i inne duchowe choroby wykluczają obecność Ducha Świętego? Otóż mówiąc o istotach duchowych, nie możemy rozumować na ludzki spo-sób. „Przestrzeni” ludzkiego ciała nie da się wypełnić tak, jak na przykład woda wypełnia szklankę.

W przypadku demona i Ducha Świętego mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi mocami, które mogą współistnieć – oczywiście w konflikcie – w jednym człowieku. Wiadomo zresztą, że również wielu świętych było opętanych przez złe duchy, chociaż oczywiście byli oni jednocześnie napełnieni Duchem Świętym. Oto dowód, że demon nie zajmuje fizycznej przestrzeni ciała. Oczywiście Duch Święty może wyrzucić demona, ale w swym działaniu respektuje wolny wybór człowieka.

W Ewangelii wg św. Marka czytamy, że „ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą” (Mk 9, 29). Demon stara się zawsze zamaskować, ukryć, ponieważ wie, że chwila, w której objawi się na zewnątrz widowiskowymi znakami, może oznaczać początek jego końca. Dręczony człowiek mógłby zacząć się intensywniej modlić, poddać się egzorcyzmom i modlitwom o uwolnienie, częściej uczestniczyć w mszy świętej itp. Diabeł może się oprzeć sile modlitwy i postu jedynie do pewnych granic. To jednakże tylko ogólna wskazówka – czasem bowiem jest on głęboko zakorzeniony i trudny do wyrwania, prawdopodobnie z powodu wyjątkowej skuteczności dokonanych wcześniej rytuałów lub z przyczyny tajemniczego Bożego przyzwolenia. Bywa, że egzorcyzmy trwają latami.

Kto powinien się modlić i pościć? Wszyscy – osoba dotknięta duchową chorobą oraz jej bliscy. Dla osoby cierpiącej jest to nadzwyczajny dowód wiary i jej odpowiedź na wyjątkowe wezwanie do świętości. Dla jej bliskich to ponaglenie do konkretnego uczynku miłosierdzia. W istocie bardzo skuteczne są modlitwy najbliższych członków rodziny, którzy swoją współpracą mogą w zasadniczy sposób przyczynić się do stworzenia pozytywnej atmosfery w domu. Do listy tych osób mogę dodać egzorcystę, proboszcza, przyjaciół i wszystkich, którzy udzielają swojej pomocy w uwalnianiu z diabelskiego owładnięcia.

Jak wygląda diabeł?

Wśród najczęściej powtarzających się pytań nie brakuje najbardziej sugestywnego: jak wygląda demon? Jest on duchem, nie posiada ciała, a zatem nie da się go przedstawić w postaci, jaką moglibyśmy w pełni pojąć. To samo odnosi się – z uwzględnieniem oczywistych różnic – także do aniołów, które kiedy chcą ukazać się ludziom, muszą przyjąć dostępne nasze-mu pojmowaniu cechy. Biblia pełna jest anielskich objawień. Przykładowo w Księdze Tobiasza Archanioł Rafał towarzyszy młodemu Tobiaszowi w jego misji pod postacią młodzieńca. W Ewangeliach klasyczny przykład to zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela (Łk 1, 26–38).

Wracając do wyglądu diabła, rzec można, że w swojej istocie jest dużo brzydszy od tego, co możemy sobie wyobrazić. Jego szkaradna postać jest bezpośrednią konsekwencją oddalenia od Boga, zdecydowanego i nieodwołalnego wyboru buntu. Możemy to wywnioskować na podstawie logicznej argumentacji: skoro Bóg jest nieskończonym pięknem, to ten, kto decyduje się na oddalenie od Niego, musi być Jego dokładnym przeciwieństwem. Naturalnie jest to tylko argumentacja o teologicznej na-turze, opierająca się na Objawieniu, przyjmowana przez rozum oświecony wiarą.

Jeśli jednak mimo to chcielibyśmy wyobrazić sobie wygląd diabła? Najpierw należy odsunąć na bok postać z rogami, ogonem, skrzydłami nietoperza, szponami i oczami pałającymi ogniem znaną z tradycyjnej ikonografii. Jako duch diabeł nie może przybierać takich cech. Jeśli jednak tego typu wyobrażenia mają nam pomóc w tym, abyśmy się bardziej oba-wiali jego działania na nas – a mamy czego się bać! – niech i tak będzie. Z drugiej strony istnieje jednak ryzyko – dla zlaicyzowanych i wykształconych ludzi naszych czasów – że diabeł będzie postrzegany jako spuścizna średniowiecza, relikt przeszłości, idea dla łatwowiernych. To duże ryzyko i jednocześnie wielka przysługa dla diabła! Należy przyznać, że owszem, w swojej zdegenerowanej wolności demon może ukazać się człowiekowi pod postacią potwornej bestii lub osoby o mefistofelicznym wyglądzie. Przychodzą mi na myśl rysunki odrażających postaci drukowane na sprzedawanych wszędzie koszulkach dla młodzieży (zachęcam do pozbycia się ich). Jako istota wyjątkowo przebiegła diabeł może przyjmować również postaci pozornie niewinne. Za przykład może tu posłużyć przypadek św. ojca Pio z Pietrelciny. Demon ukazywał mu się czasem jako wściekły pies, czasem pod postacią Jezusa lub Matki Boskiej, innymi razy jako jego spowiednik lub ojciec gwardian z klasztoru, którzy rozkazywali świętemu podjęcie jakichś działań. Konfrontacja otrzymanych poleceń z przełożonym wykazywała, że ojciec Pio miał wizję diabła. Nierzadko diabeł ukazywał mu się również jako piękna naga dziewczyna.

Demon może objawić swoją obecność również nieprzyjemnymi zapachami, takimi jak zapach siarki lub zwierzęcego nawozu (zdarza się to często podczas błogosławieństwa domu) bądź też – w przypadku wyjątkowo wrażliwych osób – nieznośnymi dźwiękami, wyraźnie odczuwalnymi podmuchami wiatru czy nękającymi doznaniami dotykowymi.

o. Gabriele Amorth

Komentarze (100):

Kacaw Zaw2020.10.13 19:21
U mnie ślązoki gdy im powiedzieć,że szwagocą i sprowadzjąbłędy z Reichu i misjonarzy z marichuaną-przykładają sobie zapałkę do nosa,spaloną, -ex definicione satanam Sw Michale broń przed idiotami w sutannach ze Śląska i klika górnika
Anonim2020.10.13 23:39
czy jesteś z Sosnowca!
espada2020.10.12 17:42
http://www.duchprawdy.com/niezamierzone_pouczenia_zlego_ducha_ks_bamonte.htm
Joanna2020.10.12 16:42
Z wieloma "prawdami" egzorcysty się nie zgadzam. Po przeczytaniu fragmentu jego książki dalej nie wiadomo czy szatan odczytuje myśli człowieka czy nie bo w jednym przypadku - tak a w innym już nie. No i że szatan jest bardzo inteligentny...Proszę podać przykład bardzo inteligentnego, który "postawił" się Bogu - znając Go!!! Dużo słów - mataczących postać szatana i jego demonów. A prawda jest taka jak powiedział Jezus: "Tak-tak, nie - nie, a co ponadto od złego pochodzi". Szatan atakuje tego, na ile mu Bóg pozwoli. Jeśli człowiek chce z nim wejść w działanie to ma taką wolę i Bóg mu jej nie zabiera choć upomina. Jeśli człowiek trzyma się Boga i niszczy zło diabelskie na wszelkie sposoby to Bóg posługuje się człowiekiem i razem z nim - go niszczy. Innej opcji nie ma.
prawy2020.10.12 15:20
wg egzorcyst dla niewiernych to wspaniała wiadomość hulaj dusza piekła diabła nie ma wg DEKALOGU kazdy człowiek niech Zyje,pracuje i postępuje i nie musi słuchac POdszeptów szatana w chwilach zwatpienia,niepowodzen,choroby itd.......!!!!
qwerty2020.10.12 14:36
Egozrcysta za niecałe 300.
Paradek2020.10.12 13:35
Największym mitem o szatanie jest mit o jego istnieniu.
Sylwester 1232020.10.12 12:58
W drugiej częsci wypowiedzi ( moim zdaniem ) powiedziana jest cała prawda. Dodam tylko, że doskonale zna psychologię każdego człowieka. Czeka okazji aby móc "zaatakować".
Zygfryd2020.10.11 14:02
Świetny wywiad i sporo ciekawych wniosków i spostrzeżeń egzorcysty polecane niedowiarkom ateistom itd. na egzorcyzmy i zniewolenia zła nie ma usprawiedliwień i że nie istnieją? a wiec jeśli jest zło ? wiec musi być i dobro rozszerzając to o moc Bożą .
keeff2020.10.11 13:05
szatan mówi prawdę w przeciwieństwie do Boga...Adami i Ewie że są nadzy powiedział szatan a Bóg przed nimi to ukrywał...i w moim życiu Bóg zatajał pewne sprawy a nieszczęście, które przyniósł szatan odsłoniło kłamstwo Boga..np. chodzi o moje zdrowie
WIKTORIA2020.10.11 13:36
keeff-Ty jak coś chlapniesz, to wszyscy spadają ze stołków!
rebeliant2020.10.12 13:12
A zatem wszyscy mają coś nie tak ze stołkami albo z du... Jak Ty Wiktoria siedzisz ?! Czy to przypadkiem ta siarka poleciała ? Brawo keeff wypędziłeś siarkę u wielu, aż im stołki pod tyłkami spaliło. Niech ci wielkie dzięki będą.
WIKTORIA2020.10.12 23:24
rebeliant-Oj! Nie Bądź Taki Szybki Bill !
WIKTORIA2020.10.12 23:28
rebeliant- i nie wiem czy ci to już pisałam ale tak dla przypomnienia! idź i odśwież móżdżek , przestań siedzieć na necie , bo się zmienisz w mumię internetową!
rebeliant2020.10.13 1:41
Pragmatyka twojego postępowania wyraźnie wskazuje na tkwiącą u Ciebie potrzebę otrzymania ode mnie dawki moich słów. No i proszę: Czy siarka wywietrzona ? Stołek wymieniony, czy wymaga egzorcyzmów ?
WIKTORIA2020.10.13 11:02
rebeliant- tak tak oczywiście, a świstak siedzi i zawija je w te sreberka?
jak mógł!2020.10.11 11:05
a ksiąc na ogłoszeniach nawet o Idze świątek nie wspomniał! WIĘCEJ DO KOŚCIOLA NIE PÓJDĘ!
VIKTORIA2020.10.11 12:41
Chodzi się do kościoła dla Boga, nie dla księdza!
A2020.10.11 13:06
Jak cię wikary dyma, też sobie to mówisz?
VIKTORIA2020.10.11 13:24
idź i odśwież móżdżek , przestań siedzieć na necie , bo się zmienisz w mumię internetową!
droma2020.10.11 9:49
w rosji-kaput na kremlu odprawiane sa obrzedy sataniczne ich wladza to slugusy czarta ,dlatego nigdy nie zaprosili zadnego papieza do moskwy ...
Karin2020.10.11 21:55
heh, śmiechłem. Po co mieliby zapraszać papieża skoro są prawosławni i mają Bartłomieja I jako zwierzchnika cerkwi? Zresztą naczelnego rabina Izraela też nie zapraszali tak jak przywódców duchowych hinduizmu, islamu, buddyzmy, shinto... Zresztą jakby teraz zaprosili Franciszka to konserwatywni katolicy by się może tylko najedli wstydu bo by chlapnął coś o wolności, równości i LGBT...
Roman2020.10.11 9:43
Ten Amorth to nie był normalny. Szatan, to człowiek, który został potępiony!!!! My ludzie również jak umrzemy i zostaniemy potępieni, będziemy w pierwszej osobowości a więc duchowej. I te dusze potępione w związku z tym, że od 5702 lat piekło jest otwarte, krążą po naszej ziemi!!! - żyją tu z nami, bo człowiek jak już żyje, to nigdy nie umiera. Od 5702 lat, toczy się na naszej ziemi równolegle życie! - życie duchowe. A że ciała tych ludzi potępionych nie żyją, więc te duchy potępione szukają duchów w ciałach, a więc naszych duchów które są w nas, i jeżeli się te duchy dogadają z naszym duchem, w nas, razem z naszym duchem, mieszkają. Może ich nawet mieszkać legion w jednym człowieku. I tak na przykład: umiera homoseksualista, to jego duch na pewno skuma się z duchem homoseksualisty cielesnego i razem będą sobie mieszkać w jednym ciele. A człowiek zbawiony, trafia do nieba - powraca do nieba, z którego jako anioł został wyrzucony do piekła - stał się aniołem upadłym - aby następnie być powołanym na pielgrzymkę przez naszą ziemię z szansą powrotu do nieba, z którego jak dziś wszyscy żyjący w ciałach zostaliśmy wyrzuceni. I taka jest prawda biblijna!!!! I duchy wyglądają najpiękniej, najładniej - tak, jak zostaliśmy stworzeni, Tylko że ducha zobaczyć nie można. Najpiękniej wyglądają duchy zbawione! Potępione coraz gorzej - zależy od człowieka jak żył na naszej ziemi. To proste jak budowa cepa, tylko Kościół zniekształcił naukę Chrystusa.
Katecheta2020.10.11 10:45
Jesteś tu jedyny, który nie wie kim jest diabeł i bajki opowiadasz.
ech2020.10.12 12:46
Szatan nigdy nie był człowiekiem większych sorry, idiotyzmów nie czytałam. Nie wiem czy jesteś muzułmaninem, czy fantastą wierzącym w równoległe światy. Tak się kończy wychowanie na twórczości fantastyczno-pseudo naukowej.
Roman2020.10.12 14:18
ech Ja jestem rzymskim katolikiem czytającym Pismo Święte, a tam jest wszystko napisane, jednak od księży tego się nie dowiesz. A jest napisane: Ez 28.2 - akcja dzieje się w niebie, gdzie wszyscy ludzie byli stworzeni: "Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy. Mieszkałeś w Edenie (czyt. w niebie), w ogrodzie Bożym. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności. Rzuciłem cię na ziemię." Koniec cytatu. I nas ludzi w ilości 1/3 mieszkańców ogrodu Eden, wielbicieli człowieka szatana, Człowiek Chrystus wraz z nim wyrzucił nas na ziemię (czyt. pod ziemię, czyli do Tartaru, do Szeolu, do piekła). I teraz pielgrzymując przez naszą ziemię, musimy uwierzyć Chrystusowi, żeby powrócić do nieba. To jest pełna Prawda!!! Tak mówi Słowo Boże.
Roman2020.10.12 14:08
Katecheta. Ja wiem kim jest szatan, bo czytam Pismo Święte. Ty nie czytasz, więc nie wiesz, a nazwałeś siebie katechetą. A jak jesteś katechetą i tego nie wiesz, to właśnie tacy ludzie prowadzą Kościół do ruiny. A teraz Ez 28, gdzie jest mowa o szatanie. Ez 28.2 mówi tak - akcja dzieje się w niebie, gdzie wszyscy ludzie byli stworzeni - jest napisane: "Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy. Mieszkałeś w Edenie (czyt. w niebie), w ogrodzie Bożym. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności. Rzuciłem cię na ziemię." Koniec cytatu. I nas ludzi w ilości 1/3 mieszkańców ogrodu Eden, wielbicieli człowieka szatana, Człowiek Chrystus wraz z nim wyrzucił nas na ziemię (czyt. pod ziemię, czyli do Tartaru, do Szeolu, do piekła). I teraz pielgrzymując przez naszą ziemię, musimy uwierzyć Chrystusowi, żeby powrócić do nieba. To jest pełna Prawda!!! Tak mówi Słowo Boże.
Katecheta2020.10.12 15:15
Pokaż przyjacielu gdzie jest napisane że szatan to człowiek? Podaj proszę księgę, rozdział werset?
Roman2020.10.12 17:09
Katecheta Ez 28.2 - jest napisane: "a przecież ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem."
Katecheta2020.10.12 18:20
To są słowa do władcy Tyru który uważał ze jest bogiem, dokładnie cały cytat jest następujący: "Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: "Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz" - a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu." Romanie po co kłamiesz?
Roman2020.10.12 18:51
Katecheta A wiesz, kto to jest władca Tyru? Ja wiem! - a mimo tego o Tyrze nic nie pisałem. Ty nie wiesz, a poruszasz ten temat zarzucając mi kłamstwo. Jest to wyjątkowa bezczelność. Jak czegoś nie rozumiesz, nie powinieneś nawet słowem tego tematu poruszać, bo ośmieszasz się. Podpowiem Ci chociaż coś, o co chodzi z tym władcą Tyru. Chodzi o władcę zasiadającego wśród ośmiu mórz, między innymi nad Morzem TYRreńskim. Bóg mówiąc o szatanie, mówi o każdym szatanie w jakby jednym rozdziale: m.in. o szatanie nad Morzem TYTreńskim. Trzeba zrozumieć styl, w jakim Pismo Święte zostało napisane. Katecheto! Potrafisz chociaż sobie resztę dośpiewać?
Katecheta2020.10.12 19:15
Jeśli gdzieś Pismo Święte mówi od diable czy szatanie to tak go nazywa np. tu "Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»" Mt 4. 8-10 Romku nie pogrążaj się ubzdurałeś coś sobie i piszesz głupoty. Gdyby diabeł był tylko człowiekiem to nie było by się kogo bać, demon jest duchem super inteligentnym służącym złu i w tym jest problem, bo wielu na swoją zgubę w niego nie wierzy.
Roman2020.10.12 22:36
Co jest bzdurą!!! Myśmy diabła się przecież nie bali!!! Wręcz przeciwnie. On nas w niebie ujął swoją mądrością, pięknem. Chciał zasiąść na Boskiej stolicy. Chciał objąć władzę. Nam się spodobał. Za to został z raju, z nieba, wyrzucony! - wraz z nami. Co w Ez 28 Ci nie pasuje? Z czym się nie zgadzasz? Co jest głupotą? Ez 28 mówi o dwóch ludziach: o człowieku papieżu, i o człowieku, który był w ogrodzie Bożym Eden. I oboje są dziś złymi ludźmi. Mają cechy wspólne, albo różne i one są wyszczególnione, ale wszystkie cechy charakteryzują człowieka zwanego szatanem. I o tym mówi Ez 28. Matka Boska, która jest Matką Kościoła, też pokazała, gdzie jest Bestia. Usiadła na siedmiu wzgórzach! Wskazała więc Rzym!!!
rebeliant2020.10.12 14:41
Jaki jedyny ?! A co ze mną ?!
ref2020.10.11 19:01
Romanie jak będzie kasting do filmu "Głupi i głupszy" to się zgłoś.
Roman2020.10.12 14:15
ref Nie będę oceniał Twego zdrowia psychicznego, bo nie jestem psychiatrą, ale przywołam Ci cytat z Pisma Świętego Ez 28.2 - akcja dzieje się w niebie, gdzie wszyscy ludzie byli stworzeni - jest napisane: "Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy. Mieszkałeś w Edenie (czyt. w niebie), w ogrodzie Bożym. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności. Rzuciłem cię na ziemię." Koniec cytatu. I nas ludzi w ilości 1/3 mieszkańców ogrodu Eden, wielbicieli człowieka szatana, Człowiek Chrystus wraz z nim wyrzucił nas na ziemię (czyt. pod ziemię, czyli do Tartaru, do Szeolu, do piekła). I teraz pielgrzymując przez naszą ziemię, musimy uwierzyć Chrystusowi, żeby powrócić do nieba. To jest pełna Prawda!!! Tak mówi Słowo Boże.
Art2020.10.13 12:19
Wiesz, ja bym raczej na Twoim miejscu nie wspominal o zdrowiu psychicznym. Ty bierzesz na powaznie bajki dla pastuchow sprzed 2 tysiecy lat.
Roman2020.10.13 14:13
Art. Ty nie wiesz, co mówisz. Pismo Święte mówi o Polakach jako narodzie wybranym, gdzie biblijna historia Izraela, ściśle pokrywa się z historią Polski! Ten fakt obala Twoje twierdzenie, że to są bajki dla pastuchów sprzed 2 tysięcy lat, bo dotyczy ona naszych czasów! - i przyszłych - bo historię Izraela do Chrystusa znamy. Oznacza to też, że Polacy są drugim narodem wybranym! I właśnie na podstawie historii Izraela, można się dowiedzieć, co czeka Polskę. Zatem dotyczy to i przyszłości Polski, choć nie koniecznie dokładnie historie Polski i Izraela się pokrywają! - bo ludzie różne podejmują decyzje.
Drugi Bóg2020.10.13 20:46
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Lekarz2020.10.12 9:20
Я изгоняю тебя, нечистый дух, каждое вторжение врагов, все фантом, каждый легион, во имя Господа нашего Иисуса Христа, уходят и исчезают из этого существа Бога. Он приказывает тебе, Который вывел тебя из высоты небес в нижние части земли тонуть, он приказал его. Он принадлежит вам, тот, кто правит на море, ветры и бури, impersvit. Поэтому, слышать, и страх, сатана, враг веры, враг человеческого рода, приносящий смерти, жизни, отклонение от нормы, справедливость, корень всякого зла, искра порока, соблазнителя людей, предатель народов, подстрекателя зависти, происхождения сребролюбия, причиной раздора, скорбей: Почему вы стоите, и сопротивляться, когда вы знаете. Христос Господь, пути Твои, чтобы проиграть? Бойтесь его, который был принесен в жертву Исаака, в Иосифе продал, в sgno был убит, был распят, замирает, а затем над преисподней. Которые следуют прослеживаются на челе осажденных. И с духом твоим. Аминь.
Ela2020.10.11 2:23
Obalić to może Głodź flaszkę
violencja2020.10.11 0:33
Dobry tekst!
Roman2020.10.12 14:32
violencja Wygląd autora tego tekstu mówi, co wart jest ten tekst
rebeliant2020.10.10 20:47
Po bąkach ich poznacie. Gdy dobrotliwy Bóg spalił ludzi siarczystym deszczem, to śmierdziało siarką. Gdy diabeł wylazł z opętańca, to na do widzenia siarką się zbączył. A skoro z tym samym bąkiem mamy do czynienia, to i d..a ta sama. Wniosek jest prosty: Bóg i Diabeł to jedna i ta sama osoba.
VITORIA2020.10.10 23:46
rebeliant - Do głupoty dochodzi, kiedy ktoś swoją wiedzę i inteligencję uznaje za wystarczającą, pomimo różnych sygnałów, że jest ona zbyt mała u Ciebie!
rebeliant2020.10.10 23:55
A jednak ta "głupota" zmusiła cię do odpowiedzi. Taka durna i głupia głupota z 20:47 zmusiła cię do pisania wielkich mądrości.
VIKTORIA2020.10.11 0:21
dziadku kisiel masz w głowie! idź i nakarm gołębie!
rebeliant2020.10.11 1:48
A jednak tym kisielem napchałeś jamę po brzegi.
VIKTORIA2020.10.11 12:36
rebeliant- pleciesz jakby ukończenie czwartej klasy szkoły podstawowej było największym twoim wyczynem.
rebeliant2020.10.11 14:51
Nie ukończyłem czwartej klasy podstawowej. Z resztą szkoły nie kończy się dla wyczynu, bo wyczyn czyni się dla publiczności, a ja nie lubię być ani idolem, ani fanem.
VIKTORIA2020.10.11 21:18
rebeliant-a to wszystko wyjaśnia te Twoje mądrości ! tak mi przykro!
rebeliant2020.10.11 21:52
Po tylu godzinach te głupoty Cię znurtowały.
VIKTORIA2020.10.12 0:41
nie chce Cię urazić ale naprawdę nasz coś z głową! NAPRAWDĘ WSPÓŁCZUJE !
rebeliant2020.10.12 0:50
I kto za to odpowie ?
VICTORIA2020.10.12 2:55
Może komuniści
rebeliant2020.10.12 11:51
Są za słabi.
VIKTORIA2020.10.12 23:19
no to nic na to nie poradzę
rebeliant2020.10.14 0:14
Dziękuję za zdanie relacji w tej sprawie.
Ela2020.10.11 2:25
Victoria: Problem widzę bardzo Cię uciska. Puść bąka to Ci ulży.
VIKTORIA2020.10.11 12:32
Ela- a Ty z Rzeszowa jesteś, bo pleciesz jakbyś wróciła z dalekiej wyprawy .
NaWidokMordyPanaAmorthaSzatanZawyłBoleśnie2020.10.10 20:12
Natomiast na widok gęby Sasina, wizażystką zaczęło miotać o meble i puszczała siarczyste gazy, od których zapaliły się firany!
rebeliant2020.10.10 19:23
Jednego i drugiego do wora i niech się tam tłuką !!! Za naszą krzywdę !!!
Roman2020.10.12 23:09
rebeliant Ty się tłuczesz za krzywdę wyrządzoną komuś wraz z nami wszystkimi innymi żyjącymi na tej naszej ziemi. Inaczej przecież być nie może, bo jak mówi Łk 6.38: "Odmierzę wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie." Ciesz się, że jeszcze jest super! Zobaczysz, co będzie!!!! Mt 10.34 mówi: "Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię."
Katecheta2020.10.10 19:10
Tytuł książki nie najlepszy, powinno być będziemy sądzeni z wypełnienia Woli Bożej w swoim życiu i przeciwstawieniu się woli swojej, innych ludzi i demona.
jasko2020.10.11 9:51
Jezus streścił obowiązki człowieka względem Boga tymi słowami: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem"
Katecheta2020.10.11 10:38
To przykazanie ze Starego Testamentu, Pan Jezus powiedział nowe: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się WZAJEMNIE miłowali" Wcześniej Jezus Bóg bierze ręczni i myje uczniom nogi. Trzeba rozumieć czym miłość wzajemna jest, aby głupot nie pisać. Powiedz "Jasko" na czym miałoby w praktyce polegać wypełnianie Woli Boga jeśli nie kochaniu Go z całego serca, a innych w Nim?
rebeliant2020.10.10 18:17
Nie zaistniał człowiek z własnej woli w narzuconej mu rzeczywistości. " Grzech popełnia jednak sam człowiek, z własnej woli" - narzucona rzeczywistość łamie brednie o własnej woli , także tej która jest obecna przy popełnianiu grzechu. Kościół naucza, że Bóg narodził się tak jak każdy człowiek... Tylko, że to nie prawda, gdyż żaden człowiek nie jest w stanie przygotować swoich narodzin, a także ustalić swoich talentów. Może doczekamy momentu, w którym ludzie wezmą za fraki tych, którzy ich wtrącili w taką rzeczywistość. Do jednego wora Diabła i Boga za naszą krzywdę !!!
Katecheta2020.10.11 9:38
O Synu Bożym mówimy "zrodzony a nie stworzony" więc nawet na moment On nie przestał być Bogiem. Celem jego pojawienia się na ziemi było ODKUPIENIE człowieka z mocy złego ducha w którą z własnej woli człowiek oddaje się przez grzech. Jeśli nie rozumiesz Bożej miłości, nie zrozumiesz po co żyjesz.
rebeliant2020.10.11 14:46
Nie chcę być dokuczliwy, ale jeśli człowiek mówi, że rozumie po co tu żyje, to tylko mu się wydaje po co tu żyje. Nigdy nie będę uważać istoty, która jest wyższa ode mnie i trzyma mnie w garści za kogoś kto mnie miłuje, nawet za kogoś kto nie jest mi wrogiem nawet, gdyby przed mną zamanifestował obdarciem się ze skóry i posypywaniem solą. Zadałbym pytanie: po co to czynisz człowieku ? przestań, to nie jest ze świata ludzi. Najpierw diabłem w człowieka, aby go wybawiać. A daj wszechmocny świat nieskończony i zdrowe silne ciało, a zobaczymy czy ktokolwiek będzie żebrał klęczenia, batów i szlochów.. Jedno tylko co faktycznie ja w dziele Jezusa upatruję, to połamanie czci oddawanej bałwanom, które człowieka doją i nakazują się bać. Jezus pokazał kto może być Bogiem człowieka - ten co się oddał i wysoko podniósł poprzeczkę, bo jeszcze w tym wszystkim miłował.
Katecheta2020.10.11 16:07
To nie miejsce aby wszystko wyjaśnić. W tym sęk że Bóg nie ma Cię w garści, a raczej trzyma Cię kto inny. Wybór Boga, jest wyborem ŻYCIA i WOLNOŚCI. Miłość, którą Bóg kocha człowieka nie mieści się w głowie. Polecam https://www.youtube.com/watch?v=9vyPisg87nc
rebeliant2020.10.11 17:36
Kto inny też pochodzi od Boga. No chyba wyraźnie jest napisane, kto wszystko stworzył. To jak to - my ludzie uczeni jesteśmy ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane inwestycje, a Wszechmocny tą odpowiedzialność zrzuca na upośledzonych ? Bóg i Diabeł okazuje się być tą samą ręką. A człowiek pod okupacją (- nie mam tu na myśli "ziemskiego" kleru).
Katecheta2020.10.11 19:01
Nie rozumiesz Bożej miłości. Jest wprost przeciwnie do tego o czym Jesteś przekonany. To Bóg został wydany w ręce człowieka i człowiek dokonał zbrodni na Bogu. Bóg w Chrystusie został zabity przez człowieka. To ty swoim zachowaniem zabijasz Boga przez grzech. Każdy grzech buduje potęgę i władzę diabła na tym świecie.
rebeliant2020.10.11 22:06
No trudno - takiego sobie mnie Bóg wymarzył.
Katecheta2020.10.12 7:42
Lada moment zobaczysz jakiego Cię Bóg wymarzył i co Ty z tym zrobiłeś. Największym szokiem dla każdego człowieka po tamtej stronie jest zobaczenie WSZYSTKICH straconych możliwości. Człowiek zobaczy siebie takim jakim jest naprawdę i dla większości będzie to widok przerażający. Tam nie będzie żadnego tłumaczenia, tylko jedno stwierdzenie dlaczego ja byłem taki głupi. Masz chwilę czasu aby coś dobrego zrobić ze sobą i swoim życiem.
rebeliant2020.10.12 10:48
A to dlaczego tu teraz wszystkiego nie widzi ? Co ? Załóżmy komuś opaskę na oczy, niech się poobija, a następnie miejmy do niego pretensję, że nie widział. A ja tobie powiem tak Przyjdzie czas, że Człowiek pozbawi Boga wszechwładzy i mocy stwórczej, Diabła pojmie i wygasi jego piekło. Bóg za karę będzie wtrącony w bezradność, lecz pozostanie mu Diabeł na pocieszenie. Wówczas Bóg rzeknie do Diabła: "Diabeł weź tam, któremuś człowiekowi podstaw nogę, to ja mu wmówię, że musi skakać jak ja mu zagram, aby był zbawiony." A Diabeł na to: "A sam se weź im nogę podstaw. Tak mi ryj obili, że nie mam odwagi kombinować". Po tych wydarzeniach każdy człowiek stanie się bytem niezależnym i w ramach siebie wszechmogącym i wszechwiedzącym - tak by w pełni dopełniło się pojęcie wolnej woli. W wieczności piekło zostanie wygaszone, a byty, które wyniosły się ponad Człowieka zostaną wrzucone w stan bezradności.
Katecheta2020.10.12 15:25
Jak jesteś ochrzczonych to idź do spowiedzi, dobrze ci radzę, nie pisz więcej głupot bo się ośmieszasz. Pozdrawiam
rebeliant2020.10.12 10:52
Co to będzie jak to Ja wezmę za kołnierz Boga i pokarzę mu ile on miał możliwości... Sam stwierdził, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.
rebeliant2020.10.12 10:53
Aaa... i jeszcze dopisz mi tu natychmiast: straconych możliwości na co ?
Roman2020.10.12 22:50
Syn Boży nie był zrodzony. No jak mógł być zrodzony!!! My też nie byliśmy zrodzeni. I Chrystus, i my wszyscy, zostaliśmy stworzeni!!!!!! Chrystus i my wszyscy jesteśmy synami Boga.
O to moi adwokaci2020.10.10 17:37
Ten król jest potężny bo ma pakt z diabłem - powiedziała świątobliwa kobieta. Chłopiec zdziwił się a po jakimś czasie gdy jechał do miasta usłyszał: wszystkie te ziemie należą do jednego pana. To na pewno diabelska sztuczka. Któregoś wieczoru przechodziła piękna kobieta. Ta niewiasta jest na usługach diabła - krzyknął wzburzony kaznodzieja. Chłopiec postanowił poszukać diabła. Czy to prawda, że dajesz ludziom władzę, bogactwo i urodę -spytał? Niezupełnie - odparł diabeł - Usłyszałeś tylko opinię ludzi, którym zależy na mojej sławie.
Po 11 ...2020.10.10 17:25
"Demon ukazywał mu się (...) pod postacią Jezusa lub Matki Boskiej." ups, to naprawdę trzeba zachować czujność :)) A tak poważnie, robicie sobie jaja z Wiary. Profanujecie dziedzictwo Jezusa. Sprowadzacie katolicyzm do intelektualnego szamba. Przez takie frondy, Jezus przegra na ziemi.
Styki2020.10.10 18:10
Garabandal i wszystko sie zgadza. Pelna racja o. Gabriele.
Topek2020.10.10 16:57
Istnienie diabła jest faktem, mamy przecież niezaprzeczalny na to dowód, pojawienie się diabła na Nowogrodzkiej pod postacią prezesa opętało prawie połowę polskiego społeczeństwa
Total Mayhem2020.10.10 16:45
Egzorcysta obala mity - samo to stwierdzenie jest już dość paradne.
Artur2020.10.10 16:38
Doświadczenia osób opętanych są straszne. Każdy kto to widział wie, że to ogromne cierpienie. Ciemność jaka zapada w duszy dręczonej osoby jest straszliwa. A przecież dręczenie to jeszcze nie opętane - mroku opętania nie sposób sobie wyobrazić choć wiele osób które z własnej woli oddają się złu zapewne za życia nie doświadcza pełni tej ciemności. Słyszałem osoby dręczone lub opętane - w chwili manifestacji złego ducha wiele widzących to osób ulega strachowi a przecież ujawnienie się jest porażką zła. Wtedy właśnie widać wielką moc z nieba; egzorcyzmy to wielki znak miłosierdzia okazywanego ludziom.
Art2020.10.13 12:27
Czlowieku, czy Ty slyszysz, co Ty pleciesz? W takich przypadkach psychiatra jest potrzebny, a nie kolejny nawiedzony w postaci egzorcysty. Co jest z Wami ludzie nie tak, ze wierzycie w takie glupoty. Naprawde Wasza wiara jest tak prostacka? Bedziecie dobrymi ludzmi, bo boicie sie diabla i piekla? A nie dlatego, ze macie empatie i jakies uczucia wzgledem bliznich? Co za infantylizm.
Torchwood2020.10.10 16:27
Jedynym mitem o szatanie jest jego istnienie. Z tytułu wnioskuję, że książka dokładnie opisuje, że jest to postać fikcyjna - podobnie jak jednorożce, wróżki, smoki, i wszelkie wersje bogów.
Lekarz2020.10.12 9:23
Я изгоняю тебя, нечистый дух, каждое вторжение врагов, все фантом, каждый легион, во имя Господа нашего Иисуса Христа, уходят и исчезают из этого существа Бога. Он приказывает тебе, Который вывел тебя из высоты небес в нижние части земли тонуть, он приказал его. Он принадлежит вам, тот, кто правит на море, ветры и бури, impersvit. Поэтому, слышать, и страх, сатана, враг веры, враг человеческого рода, приносящий смерти, жизни, отклонение от нормы, справедливость, корень всякого зла, искра порока, соблазнителя людей, предатель народов, подстрекателя зависти, происхождения сребролюбия, причиной раздора, скорбей: Почему вы стоите, и сопротивляться, когда вы знаете. Христос Господь, пути Твои, чтобы проиграть? Бойтесь его, который был принесен в жертву Исаака, в Иосифе продал, в sgno был убит, был распят, замирает, а затем над преисподней. Которые следуют прослеживаются на челе осажденных. И с духом твоим. Аминь.
Diabeł imieniem jezus2020.10.10 16:15
Ale macie pier-dol-ca
Styki2020.10.10 16:05
Abbun Dbashmayo Abbun dbashmayo, netquadash shmokh, titeh malkutock; nehweh sebyonokh, aykano dbasmayo of baro hab lan lahmc dsunquonan yawmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano dofhan shbaqn lhayobayn. wlo telan lnesyuno, elo fason men bisho; metul dilokhi malkuto whaylo wteshbuhto lolan olmin. Amen
SZATAN BOI SIE KONSEKROWANEGO NAPLETKA2020.10.10 15:42
DLATEGO NASIENIE KLECHY JEST SWIENTE I WPUSZCZONE DO ODBYTU 5 LATKA MA MOC NAWRUCENIA. TO NIE JEST WTEDY GRZECH TYLKO OFIARA KAPUANA
Wyjście2020.10.12 9:24
Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi eradicare, et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus impersvit. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum: quid stas, et resistis, cum scias. Christum Dominum vias tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in joseph venumdatus, in sgno occisus, in homine cruci- fixus, deinde inferni triumphator fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae Cruci Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, Per omnia saecula saeculorum. Et cum spiritu tuo. Amen.
Głowa mi się kręci2020.10.13 21:38
płoną pentagramy, Z ust mi leci ta cuchnąca żółta ciecz. Parzy mnie różaniec, chyba mam stygmaty, Egzorcyzmy, trzy-dwa-jeden, sześć-sześć-sześć!
test2020.10.10 15:31
https://postimg.cc/r06pZCmf
Jest Fronda? Jest sobota? Jest LOLcontent!2020.10.10 15:12
j.w.
BogaNIEMA2020.10.10 14:26
https://imgur.com/a/1FOHnx5
BogaNIEMA2020.10.10 14:17
Odwrócony egzorcyzm: demon prosi księdza by wyszedł z dziecka...
10/102020.10.10 15:12
j.w.
mistrzostwo!2020.10.10 15:43
sama prawda
Jest2020.10.12 9:25
Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi eradicare, et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus impersvit. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum: quid stas, et resistis, cum scias. Christum Dominum vias tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in joseph venumdatus, in sgno occisus, in homine cruci- fixus, deinde inferni triumphator fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae Cruci Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, Per omnia saecula saeculorum. Et cum spiritu tuo. Amen.