Dziś urodziny Bł. Ks Jerzego Popiełuszko, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego! - zdjęcie
14.09.16, 22:00Bł. Ks Jerzy Popiełuszko

Dziś urodziny Bł. Ks Jerzego Popiełuszko, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego!

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ......., o którą z ufnością Ciebie proszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Oto nagranie ostatniego kazania Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki