Drastyczny wzrost przemocy wobec dzieci - zdjęcie
18.08.19, 13:39

Drastyczny wzrost przemocy wobec dzieci

2

Znacząco pogorszyła się sytuacja dzieci w Mali. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku ponad 150 zostało zabitych, a 75 rannych w różnego rodzaju zamachach i atakach zbrojnych. W tym zachodnio-afrykańskim kraju konflikt trwa nieprzerwanie od 2012 r. Wielu bojowników jest rekrutowanych spośród najmłodszych.

Dyrektor generalna UNICEF zwraca uwagę, że dzieci powinny iść do szkoły oraz móc bawić się ze swoimi rówieśnikami, a nie lękać się ataków, czy wręcz samemu być zmuszanymi do walki. Organizacja współpracuje z władzami lokalnymi oraz z innymi instytucjami, aby zapewnić opiekę medyczną oraz psychologiczną dzieciom, które stały się ofiarami przemocy szczególnie w strefie ogarniętej konfliktem. Szacuje się, że w Mali blisko 400 tys. dzieci potrzebuje różnorodnej pomocy, wiele z nich zostało oddzielonych od rodzin. Poddane są wielorakim formom przemocy, co prowokuje straszliwą traumę psychologiczną.

Z kolei, niepewność spowodowana toczącymi się walkami, przedłużająca się susza i w konsekwencji brak żywności stają się przyczyną wzrostu przypadków niedożywienia dzieci. Tysiące rodzin ucieka ze stref konfliktu. Agencja Fides zwraca uwagę, że w ostatnim roku liczba ewakuowanych z regionów Mopti oraz Ségou wzrosła czterokrotnie. W regionie Mopti blisko 180 tys. dzieci jest pozbawionych podstawowego prawa do edukacji, a prawie tysiąc szkół zostało zamkniętych. Tymczasem UNICEF informuje, że działania pomocowe na rzecz ludności Mali są jednymi z najgorzej wspieranych ekonomicznie przez wspólnotę międzynarodową. W ciągu ostatnich trzech lata programy ochrony zostały sfinansowane jedynie w 26 procentach.

Źródło: VaticanNews.va

Komentarze (2):

Ryszard Olejniczak2019.08.18 18:21
Chora cywilizacja była zawsze początkiem barbarzyństwa.
tt: @PromocjaPWS2019.08.18 17:19
Proszę zapoznać się z esejem komunisty (ex - Związek Spartakusa) Herberta Marcuse'go z 1965 r. pt. "Tolerancja represywna" - wygłoszony na Brandise University. Przedstawia on wykładnię pojęcia tolerancja we współczesnym znaczeniu, które lansują ośrodki lewicowo-liberalne. Cyt. ze strony historiasztuki.com.pl : "Jego myśl jest prostym rozwinięciem teorii krytycznej. Tradycyjna tolerancja dominującej większości dla mniejszości wymusza tolerancję tych mniejszości dla dominacji większości, a tym samym utrwala status quo, które jest genetycznie wadliwe. Tradycyjna tolerancja jest więc sprzeczna z ideą postępu i nie może być tolerowana. Musi ją zastąpić nowa tolerancja - tolerancja represywna, która toleruje postępową lewicę, ale nie toleruje reakcyjnej prawicy. Postawa konserwatywna jest faszystowską psychopatologią, nie zasługuje więc na tolerancję. Teoria Marcusego jest w ostatecznej perspektywie teoretycznym uzasadnieniem fizycznej eksterminacji prawicy, a przynajmniej jej eliminacji z życia publicznego. W perspektywie bliższej uzasadnia prawo mniejszości do narzucania reguł życia społecznego większości - a więc jest uzasadnieniem rządów totalitarnych i likwidacji demokracji. Problemem technicznym, którego Marcuse nie rozwiązał było znalezienie metody, dzięki której mniejszość mogłaby zmusić większość do posłuszeństwa. Na rozwiązanie tego problemu antykultura potrzebowała dziesięciu lat". Akapit ETAP VI historiasztuki.com.pl/strony/021-00-00-ANTYKULTURA.html