COVID-19: dziesięciokrotny spadek śmiertelności w Belgii, Danii, Francji i Holandii - zdjęcie
17.03.21, 10:02Fot. via: Pixabay

COVID-19: dziesięciokrotny spadek śmiertelności w Belgii, Danii, Francji i Holandii

2

Według analizy matematycznej dokonanej przez naukowców z Chin i Australii, śmiertelność w drugiej falii koronawirusa była mniejsza niż w pierwszej w północno-wschodnich stanach USA oraz bogatszych krajach Europy Zachodniej. Wśród przyczyn naukowcy wskazują czynniki demograficzne oraz, w odniesieniu do Europy, powszechność opieki zdrowotnej.

Zauważyć trzeba jednak, że wyjątkiem od opisywanej wyżej tendencji były Niemcy i Szwecja.

Autorami opisywanego opracowania byli naukowcy z University of Sydney (Australia) i Tsinghua University (Chiny)

Jako przyczyny tego stanu rzeczy wskazuje się również niedoszacowanie liczby przypadków zachorowań w czasie pierwszej fali, to, że zgony w pierwszej fali w nieproporcjonalny sposób dotknęły osoby starsze oraz to, że w czasie drugiej fali infekcja dotykała głównie młodsze osoby.

W badaniu zaakcentowano również rolę powszechnych systemów opieki zdrowotnej, charakterystycznych dla krajów europejskich.

- Możliwe, że bardziej społeczne i sprawiedliwe systemy opieki zdrowotnej w bogatych europejskich krajach posłużyły populacjom swoich mieszkańców lepiej, niż w Stanach Zjednoczonych, przekładając się na większą redukcję śmiertelności, niż nawet w północno-wschodnich stanach USA.

Przy wykorzystaniu modeli matematycznych badacze przypisali krajom wskaźnik śmiertelności.

Spośród krajów europejskich jedynie na Białorusi wyniósł on 0,72, co oznacza, że śmiertelność w drugiej fali koronawirusa wzrosła.

Z kolei przy uwzględnieniu wskaźników dla takich krajów Belgia (11,25), Dania (14,28), Francja (13,67) i Holandia (16,17) odnotowano, że śmiertelność w tych krajach zmalała aż dziesięciokrotnie.

jkg/dorzeczy

Komentarze (2):

Banda 4 do lamusa!!!!2021.03.17 10:41
https://www.youtube.com/watch?v=qVeEuNvalvg
T2021.03.17 10:28
Bo wszyscy słabi wymarli. Proste.