Amerykańska ambasador głównym ideologiem LGBT w Polsce? - zdjęcie
28.09.20, 11:08Pracownicy warszawskiej ambasady USA na paradzie równości 2019/ fot. Jan Bodakowski

Amerykańska ambasador głównym ideologiem LGBT w Polsce?

77

Znana z wielokrotnego plucia Polakom w twarz i traktowania naszego kraju jak amerykańskiej kolonii, ambasadorka USA w Georgetta Mosbacher, po raz kolejny poparła tęczową rewolucję w naszym kraju.

Mosbacher, która powinna dostać od Moskwy całą kolekcję medali, za skuteczne wzbudzanie nienawiści Polaków do USA na swoim Twitterze pisząc „Prawa człowieka to nie ideologia — są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza” przedstawiła list poparcie dla tęczowej rewolucji w Polsce podpisany przez „ambasadorów Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Dominikany, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii i Delegata Generalnego Rządów Walonii-Brukseli oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji. Sporządzanie niniejszego listu koordynowała Ambasada Królestwa Belgii w Polsce”.

W liście tym Mosbacher wraz z innymi ambasadorami stwierdziła, że „pomimo odwołania tegorocznej Warszawskiej Parady Równości, która ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne nie mogła odbyć się w przewidzianym terminie, chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze”.

Dyplomaci USA, Izraela, Wenezueli i innych krajów stwierdzili; „uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności, aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać”.

Reinkarnacja Nowosilcowa pełniąca obowiązki ambasadorki USA, a mająca zakusy być kolonialnym nadzorcą naszego kraju, Georgette Mosbacher, znowu straciła okazję, by siedzieć cicho i kolejny raz udowodniła, że powinno się ją wyrzucić z naszego kraju.

Niedawno Mosbacher sprzeciwiła się repolonizacji mediów w Polsce, czyli temu by rynek medialny w Polsce był taki sam jak w krajach zachodu. Wcześniej ambasadorka Stanów wspierała bezpodstawne roszczenia żydowskie wobec Polski (których realizacja doprowadziłaby do uczynienia z Polaków niewolników) i tęczową demoralizację w naszej ojczyźnie.

To kolejny powód do uznania ambasador USA w Polsce za persona non grata. W czerwcu, miesiącu dumy gejowskie, ponownie na ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie wisiały tęczowe szmaty — był to wyraz poparcie amerykańskiej dyplomacji dla demoralizacji w ramach tęczowej rewolucji. Amerykański gest pogardy dla katolickiej Polski.

Na Twitterze US Embassy Warsaw można przeczytać, że „warszawska Parada Równości odbywałaby się dziś, gdyby nie #COVID19. Przedstawiciele naszej Ambasady dołączyli do Parady w ubiegłym roku. Dziś jesteśmy myślami ze środowiskiem LGBTI+. Prawa człowieka są uniwersalne!”

Za akt wrogości wobec Polski należy uznać wywieszanie na budynkach ambasad innych krajów w Warszawie gejowskich szmat. Zachowania homoseksualne są szkodliwe dla zdrowia. W wyniku relacji homoseksualnych rośnie prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową, pasożytami i uszkodzeń odbytu (prowadzących do nietrzymania stolca). Promocja homoseksualizmu to promocja zachowań szkodliwych dla zdrowia, prowadzących do większej zachorowalności, zwiększenia wydatków państwa na leczenie, osłabienia państwa i narodu. Szkodliwe dla zdrowia zachowania nie powinny być promowane (choć każdy dorosły ma prawo szkodzić swojemu zdrowiu). Wspieranie przez obce państwo zachowań szkodliwych dla zdrowia publicznego w naszym kraju powinno być oceniane jako akt agresji.

Wywieszanie tęczowych flag to nie jedyny wrogi akt obcych ambasadorów wobec naszego kraju. W zeszłym roku ambasador USA i 53 innych dyplomatów poparło postulaty Parady Równości.

Poparci przez ambasadorów (w tym i ambasadora USA) uczestnicy parady gejów żądali „aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości […], wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym, [...] rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji, [...] pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań”.

Wspierani przez ambasadorów (w tym i ambasadora USA) uczestnicy parady domagali się: likwidacji wykluczenia przestrzennego, otwierania i udostępniania „przestrzeni miejskiej społeczeństwu”, „skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski, […] ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce, [...] poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski, […] wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki, […] wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności".

Uczestnicy parady, z poparciem ambasadorów (w tym i ambasadora USA) opowiadali się za: „wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futro, występów zwierząt w cyrkach, polowań rekreacyjnych, oraz przedmiotowego i okrutnego traktowania zwierząt w chowie przemysłowym”, walki z wewnętrznymi uprzedzeniami w tęczowych środowiskach, niedopuszczanie do mediów przeciwników ideowych, równości „w każdej sferze życia, […] języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach”.

Celem parady równości, wspieranym przez ambasadorów, w tym i ambasadora USA, było „zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. [...] poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. [...] zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego, […] zaprzestanie niszczenia środowiska, odejście od technologii zatruwających planetę oraz wyzyskiwania słabszych”.

Również w zeszłym roku ambasadorzy w tym i ambasadorka USA wystosowali list poparcie dla tęczowej rewolucji w Polsce. W liście tym rok temu stwierdzili: „z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami”.

Ambasadorzy (w tym i ambasador USA) w zeszłym roku wyrazili „uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze”.

W zeszłorocznym liście można przeczytać, że zdaniem ambasadorów (w tym i ambasador USA) „aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów”.

Ambasadorzy (w tym i ambasador USA) rok temu wyrazili „uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową”.

Jan Bodakowski

Komentarze (77):

wasalstwo PiSu przewyższyło2020.10.1 12:20
wasalstwo PO i komuchów.! Polska sciekiem i smietnikiem szwabów!ABW ściga patriotow a zołnierze amer. moga gwalcić , zabijac bezkarnie!Kaczyński8 knuje z korporacjami od krzywej gęby MM: https://www.youtube.com/watch?v=r1QBiBBVwAo
weri2020.09.28 20:22
jeżeli katolicy nie uspokoją się z nienawiścią to Biblia powinna być zakazana bo głosi śmierć homoseksualistom
Darek2020.09.29 6:32
Biblia głosi śmierć nie tylko homoseksualistom, ale każdemu kto nie jest żydem, albo goli się, albo założy sztruks do dżinsu. Generalnie głosi śmierć 99,9% ludzkości. Ale czemu tego zakazywać?
Po 11 ...2020.09.28 19:34
To PiS wpuszcza pederastów, zboczeńców (wojska USA) na teren umiłowanej przez Matkę Przenajświętszą naszej katolickiej Ojczyzny. PiS won za Don, razem z genderowymi pacynkami z USA :)
Lewak2020.09.28 19:23
pudernica won
Glaudiusman2020.09.28 18:40
Należy uzgodnić z Trumpem, aby znalazł dla niej miejsce gdzieś na antypodach, byle daleko stąd. Przykre słuchać i oglądać. po prostu won.
da da towariszcz durak2020.09.28 19:28
da da
klaus2020.09.28 18:31
proszę zauważyć kto podpisał się pod tym listem ,a więc wszyscy którzy nigdy nie życzyli Polsce dobrze a najlepiej gdyby tych Lachów trafił szlak , a więc Ukraina, Ukraińska Kanada, Izrael,Niemcy, oraz nasz najlepszy sojusznik USA, tylko czyha jak wydutkać głupich Polaków, mamy takiego sojusznika , jakie władze , tu chodzi o USA jak wszystkich sojuszników w trakcie drugiej wojny swiatowej, dziwne że pod tym nie podpisała się tak nie dobra Rosja , tak totalitarny reżim jak Chiny
Jakub2020.09.28 21:33
To jest te 50 państw? Żartujesz chyba.
Janusz2020.09.28 18:22
A mnie najbardziej bawi jak Pan Prezydent zakochany w największym sojuszniku już ma trzęsawke ze strachu
Anonim2020.09.28 17:36
wiele rzeczy jest tworzone pod praworęcznych, np otwieracz do konserw, skrzynie biegów. Martwicie się że geje nie mogą ruchać dzieci jak w Amsterdamie (były różne afery) a pozwalacie na dyskryminację mańkutów?
Anonim2020.09.28 16:21
Za to tego bezczelnego i bezprawnego listu nie podpisały m.in.:Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Bułgaria, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny, Ekwador, Egipt, Emiraty Arabskie,Estonia, Etiopia,Filipiny, Ghana, Gwatemala Honduras,Hong Kong, Indonezja , Jordania, Kamerun, Kazachstan,Kenia,Kirgistan,Korea Płd, Kongo i drugie Kongo, Kolumbia, Kuba,Kuwejt, Liban, W. K. Lichtenstein, Malezja,Mołdawia,Mongolia, Nigeria, Nowa Gwinea, Pakistan, Paragwaj, Peru, Słowacja, Singapur, Tajlandia,Tajwan, Turcja, Turkmenistan, Wenezuela, Wietnam plus ok. 50-80 państw. Martwi mnie tylko , ze podpisaly takie mocarstwa jak Malta i San Marino
yorg2020.09.28 15:00
pogonic ta ruda malpe wstyd przynosi donaldowi.
Kampania Przeciw Homoterrowi2020.09.28 14:26
Nie ma ANI JEDNEGO dowodu że homoseksualizm nie jest chorobą. Uczucia, miłość? Odpowiadam - większość z nas kocha zwierzęta ale prawie nikt z nimi nie kopuluje. Jest za to szereg dowodów że ............ 1Homo to dezorientacja i choroba psychiczna tak jak ch.fizyczna jest impotencja i bezpłodność oraz tak samo jak ch.psychiczna są nałogi 2transwestyci z rozdwojeniem jaźni to ich bracia, podobnie jak transseksualiści którzy leczą się u psychiatry lub chirurga z pomocą hormonów 3)do 46% było molestowanych(wiki) 4choroba to opinia prześladowanej części lekarzy 5byli są i będą chętni do leczenia się także w Holandii 6częsty jest późny wiek rozwoju choroby 7nagminne są paranoidalne gadki o niepewności orientacji 8pasywni są NIEPODWAŻALNYM dowodem na różnorodność choroby 9często występują inne zaburzenia umysłowe 10nierzadkie są erekcje na płeć przeciwną przy niemocy w kontakcie bezpośrednim 11jest ogromna nadreprezentacja w środowiskach artystów, więźniów, duchownych z wybujałą wyobraźnią 12nadproporcjonalnie wielka liczba hiva i pedofilii 13fobia-paniczny strach utrudn normalne funkcjon, homofobia NIE ISTNIEJE ............................................. Choćbyście stanęli na głowie to osoby homo nadal będą się użalać jak na zachodzie. Zamiast leczyć własne zaburzenia, m.in. fobie to wmawiają je osobom zdrowym. Sam mam lęk wysokości ale wg klasyfikacji nie załapuje się na akrofobie bo to ekstrema zaburzeń. Homofobia to najwyżej lęk przed wyleczeniem z homoseksualizmu. Fobia – zaburzenie nerwicowe, którego objawem osiowym jest uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem przyczyn go wywołujących i utrudniający funkcjonowanie w społeczeństwie. Stopień lęku jest różny, a pojęcie fobii jest zarezerwowane dla skrajnych przypadków spektrum. Co do analogii mowy potocznej fobii przypomnę że nikt nie nazywa drugiego idiotą robiąc zarzuty co do nadzoru szkół specjalnych, czy kaleką np za powolną budowę udogodnień dla osób niepełnosprawnych ............ Pojęcie choroby psychicznej nie musi wykluczać się z pojęciem grzechu, przykład kleptomania lub uzależnienia (nieumiarkowanie) ........Twierdzenie że zboczenia są wrodzone brzmią śmieszne jak preferencja wielu Włochów wyłącznie do blondynek rdzennie u nich nie występujących.Jak stwierdza włoski ekonomista Paolo Manasse, w artykule dla włoskiego „Metro”, Włosi wolą blondynki, a nawet wręcz preferują blond piękności, od Włoszek......Gdyby zboczenia były rzeczą jedynie wrodzoną to była by ich taka sama ilość w każdym państwie, każdej aglomeracji, grupie społecznej, przedziale wiekowym, płci i każdego roku. Wszyscy wiedzą że to bzdura
psychoza zwana orientacją2020.09.28 14:25
Czesi wpadli na pomysł by wyłudzającym status uchodźcy "na geja" zrobić badania czy tak jest w istocie, pokazując im filmy pornograficzne z kobietami. Strach zajrzał im w oczy bo problem polega na tym że geje to nie orientacja tylko choroba psychiczna, a erekcje, do wychwycenia przez pletyzmograf, to częste zjawisko. Tak, pedał na badaniach nawet nie udowodni że jest pedałem.,.. Dowody? Ano są w postaci słów Legierskiego gdy ksiądz go uwiódł puszczając film i trzepiąc mu gruche, Biedronia co generalnie lubi takie filmy, albo Jacykowa co czasem lubi skok w bok z kobietami i mówił o tym u Wojewódzkiego....................Biedroń nie wyklucza, że w przyszłości może jeszcze będzie heteroseksualny. "Może się to zmieni. Mam czasami takie marzenia erotyczne" - wyznawał. Jakie? "Na przykład nie oglądam homoseksualnych filmów pornograficznych, tylko hetero, bardziej mnie podniecają... Wydaje mi się, że takie łatki homo, hetero to mogą być jakieś 'nalepki', które dajemy, a które wcale nie muszą się zawsze sprawdzać, natura seksualności może być dość płynna" - mówił. Biedroń wyjawił, że próbował wiele razy "leczyć się" z homoseksualizmu dziewczynami. Te próby skomentował krótko: "Fuj!". I zaraz dodawał: "Kiedy próbowałem, musiałem się najpierw porządnie upić, a następnego dnia czułem straszny niesmak, pewnie taki niesmak czułbyś, gdybyś próbował robić to z facetem. Czułem takie obrzydzenie, taką niechęć, bo próbowałem wiele razy". Od jednej z tych kobiet usłyszał kiedyś: "Jesteś dobry w łóżku". "To chyba najbardziej oryginalny komplement, który mogłem usłyszeć w moim przypadku!" - śmiał się w rozmowie z jednym z portali.
kxtolickx derxtytyzxcjx Polski2020.09.28 14:05
Popisy Mosbxcher pokxzujx,ze nxjbxrdziej wierni ludzie Trumpx juz przechodzx nx drugx strone.
Spierrdalaj parchu kremlowski2020.09.28 14:07
prowokatorze!
Agnieszka2020.09.28 13:36
Obiema rękami podpisuję się pod komentarzem autora tekstu - Jana Bodakowskiego. Ten tekst trafnie ocenia bezczelne nadużycia wobec Polski tego wynaturzonego, obrzydliwego amerykańskiego babska, które hańbę przynosi Ameryce nawet jako zwykły obywatel USA a co dopiero ambasador. I niestety, ale Putin na jej tle wiele zyskuje, bo ostatnio chociaż wie, że milczenie jest złotem i człowieka nie wkurza. Jak tak dalej będzie to nie tylko Polacy Amerykę znienawidzą, ale i Rosję pokochają.
Agnieszka, parchata pisda Keller-Krawczyk2020.09.28 14:06
Nie martw si pisdo parchata o USA i jej obywateli, bo to nie twój kraj, nie twój problem. I naucz się parchata pisdo Keller-Krawczyk wypowiadać się TYLKO i WYŁĄCZNIE we własnym parchatym imieniu!
Jahu🐟2020.09.28 13:28
Jeśli prawa człowieka są uniwersalne to chyba każdy człowiek ma prawo się urodzić.. więc dlaczego nie każdemu na to pozwalacie? Tylko pozwalacie mordować nienarodzonych milionami na całym świecie? taka hipokryzyjka co nie pani ambasador?
DOBRE STRONY EPIDEMII.2020.09.28 12:55
Miejsca publiczne są wolne od starych skürwysynów jak Woleński, Hartman, Passent, Urban, Keller-Krawczyk, itp. Siedzą parchy w domach i srrają ze strachu w nieprane gacie. Boją się te stare, zwiędłe chüje, że pozdychają. Świat jest przyjemniejszy bez ich obecności w życiu publicznym. Nie pierdzą tramwajach, autobusach, nie czuć ich odoru z gęby i smordu niewypranej odzieży. Niech gniją w swych norach, jedynie co im pozostało to plucie jadem w mediach. A TO NIE MA NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA!
Samogon2020.09.28 12:33
"…ambasadorka USA w Georgetta Mosbacher, po raz kolejny poparła tęczową rewolucję w naszym kraju”. Teraz pani Georgetta Mosbacher tylko ‘poparła’, a jak poparcie nie pomoże, to będzie ‘nakaz’. PiSiakom zachciało się flirtowania z wariatami (z amerykancami) to teraz się narobiło. A inni ostrzegali, żeby trzymać się z daleka od wariatów, bo ‘siła i głupota’ to wybuchowy koktajl.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 12:28
Odbytnice z HIV i COVID są NAJSMACZNIEJSZE!
michal2020.09.28 12:19
soros płaci soros wymaga
Przeczytajcie jej CV, Bodakowski2020.09.28 12:12
Trudno żeby z takim dorobkiem została rzeczniczką ideologii leni i nierobów.
Olej2020.09.28 12:10
ms. ambasadoressa go home !!!!!!!!
"ms. ambasadoressa..."2020.09.28 14:09
"Ynglysz" w wykonaniu ostatniego dumnego zomowca - Olej!
Portofino2020.09.28 12:10
Celem żydów jest totalna demoralizacja ludzkości. Mosbacher jest żydowką i działa w interesie swojej nacji. Trump nie raz się wypowiadał że ma inne zdanie w tych sprawach. Gdyby MSZ postawiło sprawę ostro to by ją odwołał. Ambasador nie powinien mieszać się w wewnętrzne sprawy kraju który go gości.
Wojtek Polak2020.09.28 12:09
normalny Polak zdrowo myślący nie będzie akceptował takiego debilizmu pic.twitter.com/2Zy3TGdW7F. nie pozwolimy aby lewackie oszołomy homo-terroryści zrobili nam burdel jak na "zachodzie" nie pozwolimy aby lewackie oszołomy z homo-terrorystami napadali na normalnych ludzi terroryzując ich i zmuszania do gloryfikacji upadku moralnego i chorych zdziczałych zachowań.
znowu się, sukinkocie, podszywasz?2020.09.28 13:03
Taką pluskwę ci zaserwuję, że z twojego sprzętu zrobi się kupa złomu.
Wojtek Polak2020.09.28 13:58
rzygać mi się chce jak czytam takich zboczonych wymoczków. paszła won na onety !
Anonim2020.09.28 12:07
Życzę pani ambasador by w armii amerykańskiej było przynajmniej 50% homoseksualistów a vice prezydent lub prezydent zgodnie z parytetem był z kręgu LGBT. Wasza wartość niewątpliwie wzrośnie.
Anonim2020.09.28 12:13
Idę o zakład ,że całe KC Chin łącznie z Putinem modlą się by Armia USA składała się z żołnierzy LGBT.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:50
Odbytnica Bodakowskiego MOJE MARZENIE!
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:53
podróbko tylko się nie zezraj z pampersa, a jeśli to zrobiłeś poproś babcię, żeby ci zmieniła :)
Po polskiemu pisz Alosza,2020.09.28 12:26
popracuj nad polskom jazykom. Jazyk jest NIE tylko do lizania odbytnic!
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:49
Odbytnice smaczniejsze od pisdy!
Lepszy już bezrobotny Bodakowski2020.09.28 12:15
niż niezrealizowany życiowo fizjoterapeuta.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:48
ODBYTNICE WSZYSTKICH HOMO JEDNOCZCIE SIĘ!
Beno2020.09.28 11:46
Jest wolność zgromadzeń, więc czas na pikietę przed ambasadą USA. Trzeba pokazać, że nie zgadzamy się z takimi opiniami i pokazać, że zachowanie pani Mosbacher nie do zaakceptowania i jest osobą non grata w Polsce. Czas na działania społeczne. W krajach zachodniej Europy właśnie tak by zareagowano na działania i wypowiedzi jakiegoś ambasadora.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:39
UWAGA APEL DLA AKTYWISTÓW LGBT oraz wszystkich hetero sojuszników: Jak tylko zobaczycie morde bodakowskiego na wiecach, manifestacjach, zgromadzeniach, na które osobnik przyłazi nas nagrywać wyciągajcie swoje smartfony i nagrywajcie spaślaka, a potem wrzucajcie do neta. Niech każdy zobaczy tego oblecha w akcji wystarczą dwa zdania, żeby zrobił się malutki i uciekał w popłochu :)
Beno2020.09.28 11:49
Hej dumny, a raczej durny - za głupi jesteś na to jak i ci twoi oblubieńcy z LGBT. Na tych filmikach to się tylko ośmieszacie.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:52
Spoko my zadbamy o to, żeby było więcej filmików z bodakowskim. Skoro przyłazi nas zaczepiać to zasługuje na należytą reklamę :)
Maria Błaszczyk2020.09.28 11:39
Doczytałam do drugiej linijki lidu i już wiedziałam, że to pan bezrobotny redaktor. Otóż imię pani ambasadorki pisze się inaczej. Takie niechlujstwo to tylko pan Bodakowski... No a twierdzenie, że ludzie LGBT+ to też ludzie i w związku z tym należy ich tak traktować, to nie ideologia. Tylko fakt.
Steve2020.09.28 11:54
Jeśli chcesz być szanowanym to nie obnoś się ze swoimi zboczeniami i nie narzucaj ich innym.
Gość2020.09.28 11:59
Tak, a jak cię Sebek skopie na chodniku bo np. idziesz pod rękę z chłopakiem, to jeszcze mu buty ucałuj i przeproś że żyjesz.
Ninel2020.09.28 12:58
Może po prostu niech geje nie łażą pod rękę po ulicach? Uszanujcie prawo normalnych ludzi do niedostrzegania was. Nie jesteście normalni i trzeba przed waszą ekspresją chronić dzieci i młodzież.
Gość2020.09.28 13:06
Kto dalej? Grubi? Łysiejący? Biedni? Kto jeszcze ma się chować przed wzrokiem, aby nie gorszyć odczuć wielkiego pana?
Anonim2020.09.28 13:15
Kto? Tylko ci, którzy są przykładem demoralizacji i swoim przykładem narzucają zmianę (niszczenie) wzorców kulturowych. Sprawdzona ewolucyjnie kultura zakazuje wywlekania swoich problemów intymnych na forum publiczne. To jedna z różnic między ludźmi a zwierzętami - zwierzę nie zna pojęcia wstydu, intymności, zażenowania.
Wojtek Polak2020.09.28 14:06
wystarczy jak wszelkiej maści zboczeńcy nie będą nas zmuszać do gloryfikowania ich upadku moralnego. nie będą nas terroryzować latać po ulicach szczekać i obsikiwać słupków i latarni a wszystko wróci do normalności.
Maria Błaszczyk2020.09.28 12:33
Eeeee... No niby dlaczego? Nie wiem, o jakich moich "zboczeniach" mówisz, ale niby czemu miałabym nie móc wyjść z mężem na ulicę? A nawet z dziećmi, dowodem w zasadzie nie do podważenia, że zdarza nam się seks uprawiać? Bo co? I niby w jaki sposób ja to komukolwiek narzucam? To, że sama żyję w związku heteroseksualnym i mam dużo dzieci i tego nie ukrywam, nie jest "narzucaniem" czegokolwiek. Podobnie jak fakt, że jestem blondynką z kręconymi włosami i wystawiam je na widok publiczny nie oznacza, że to komuś narzucam. Każdy ma prawo żyć jak chce, a jak ma ciemne włosy i mu się nie kręcą, to tym bardziej nie musi ich farbować i robić trwałej, bo ja tak się pokazuję w przestrzeni publicznej. Serio, to tak nie działa.
Anonim2020.09.28 12:44
Otóż nikt nie ma prawa żyć tak jak chce. Nawet zwierzęta nie żyją jak chcą, tylko jak im instynkt nakazuje. Ludzie zaś żyją jak im nakazuje kultura. Ci którzy nie żyją jak im kultura nakazuje, powinni być odpowiednio karani - na początku wykluczeniem społecznym, ostracyzmem, a w skrajnych przypadkach grzywnami (np za chuligaństwo, włóczęgostwo, uchylanie się od alimentowania), więzieniem a nawet i karą główną. Jak widzisz, ludźmi uczyniła nas Kultura, bez ograniczającej etyki i kultury niczym nie różnimy się od zwierząt, a każda kultura i każda etyka to zakazy, rygory, nakazy i OBOWIĄZKI moralne, a nie życie jak tam kto chce. Agresja Sekty LGBT polega na ataku na kulturę (kulturkampf) oraz agresywnej i przymusowej indoktrynacji i zniszczeniu w ten sposób praw normalnych ludzi. Szantaż moralny to też agresja i przemoc.
Anonim2020.09.28 14:18
"Ci którzy nie żyją jak im kultura nakazuje…”. Anonim, trochę się pogubiłeś w swoich argumentach, bo każda kultura (idee, zwyczaje i zachowania społeczne określonych ludzi lub społeczeństwa) ma jeszcze subkultury, i nie myślę żeby np. przeciętny warszawiak chciał uczyć się kultury od jakiegoś polskiego wieśniaka.
Anonim2020.09.28 14:29
Subkultury, czyli co? Pancury, depesze, metale i skinole? A może uważasz, że Człowiek z Wawra jest jakoś lepsiejszy od człowieka z Kaczych Dołów?
Maria Błaszczyk2020.09.28 19:42
Lepsiejszy to może nie. Ale po prostu wychowany w innej kulturze. Trochę innej, w tym wypadku. Ale już inni ludzie - np. północnoamerykańscy Indianie - mieli kulturę otwartą zarówno na homoseksualność, jak i transpłciowość. Inne kultury - w ogóle się tym nie zajmowały, bo nie wpadły na pomysł, że jest jakiś powód, by wyróżniać zachowania homoseksualne spośród innych. Ot, jedne z wielu form ekspresji seksualnej. I traktowały to w sposób naturalny... Więc argument ma równie dużo sensu co twierdzenie, że kobieta nie może mieć włosów takiej długości, jakiej zechce, bo kultura nakazuje, by były długie. No nie. Kultur jest wiele i co więcej - cały czas one ewoluują. Właśnie przez to, że ludzie robią, co chcą.
Anonim2020.09.28 20:06
Poza hivem, pedofilią, wzrostem ilości hospitalizacji oraz przepełniania zakładów karnych nie widzę żadnych korzyści by promować dewiacje. A jak pokazuje przykład więżniów, eks hetero, potencjał zboczeńców w społeczeństwie jest niemały. Czy to dziwne że 91% kobiet deklaruje aborcje gdyby miał się urodzić pedał?
Maria Błaszczyk2020.09.29 19:17
Tak, w ogóle to 9100% kobiet deklaruje aborcję w takiej sytuacji... Gdzieś Ty zrobił to badanie, u pani Godek i swojego psa Gucia?
Ninel2020.09.28 20:47
Nie wiem dlaczego powołujesz się na kultury prymitywne, bliskie raczej neolitowi niż kulturom znającym już słowo pisane? Chyba nie chcesz (a może właśnie chcesz) sprowadzić ludność europy do poziomu prymitywnych plemion ameryki północnej, nieznających wynalazku pisma, algebry i koła? Można łatwo wykazać, że poskromienie prymitywnych instynktów (zboczeń seksualnych, poligamii) jest konieczne do stworzenia cywilizacji technicznej. Hasło "precz z tęczową zarazą" oznacza dokładnie to samo, co hasło "nauka i rozwój to przyszłość" oraz "precz z ciemnotą i zabobonami"
Maria Błaszczyk2020.09.29 19:15
Taaaak... Bo poligamia to w Europie nie istniała... Ty to sam zaczynasz wierzyć we własne ideologie, co? Europejscy męzczyźni tradycyjnie mieli po jednej kobiecie, co? Serio, Ty w to wierzysz? Jakiś kolega prezydenta Trumpa, co się wypowiada o historii, a ani jednej książki historycznej nie przeczytał? Nie moiwąc już o tym, że chińska czy indyjska na pomysł monogamoczności jakoś nie wpadły... A plemiona środkowoamerykańskie i południowoamerykańskie również miały sensowne podejście do nieheteronormatywności, na ile możemy stwierdzić, co jest trochę utrudnione, bo je zniszczyliśmy. A przynajmniej cywilizacja inkaska i Majów pod wieloma względami były wyżej rozwinięta od naszej w tamtym momencie. A pismo, koło i algebra powstały w miejscu i czasie gdzie pomysł monogamicznego małżeństwa i poskromienia prymitywnych instynktów byłby równie absurdalny, co dla Ciebie pomysł bycia miłym dla ludzi myślących inaczej od Ciebie. Serio...
Cool2020.09.29 20:13
Chyba Ci umkneło, że z poligamii, rytualnych mordów, czy konibalizmu, Europejczycy już dawno wyrośli.
Anonim2020.09.28 20:12
Zboczeńcy w PL mają prawo do wszystkiego poza adopcjami, gwałtami i indoktrynacją dzieci w szkołach. I na kazdym kroku wszyscy mają wysłuchiwać ich użalania się. Jak zdiagnozował ich holenderski dr van den Aardweg ten typ tak ma i to warto leczyć. Na klientele nie narzeka i nikt mu siłą pacjentów nie przyprowadza,
Ninel2020.09.28 11:58
I co z tego że to "ludzie"? Skoro głoszą zbrodniczą, antyludzką i totalitarną IDEOLOGIĘ, to nie można traktować ich jak ludzi godnych szacunku, tylko jak wrogów. NICZYM nie różnią się od agitatorów bolszewickich, urabiających narody Rosji aby nie broniły się przez nadciągającą hekatombą, kierowaną i finansowaną w IDENTYCZNY sposób przez zbrodniczy Międzynarodowy Kapitał, z siedzibą w USA. Jak widać, sto z hakiem lat minęło a Rewolucja nadal groźna.
Gość2020.09.28 12:00
Wam to już serio się zwoje poprostowały. W każdym musicie widzieć wroga? Kto nie z wami ten przeciwko wam?
Anonim2020.09.28 12:28
Dlaczego w każdym? Wróg to wróg. Skoro Sekta LGBT występuje przeciwko nam, to jest naszym wrogiem. Proste i logiczne.
MaxFiend2020.09.28 11:38
PiS dostał kolejnego kopa w zęby od Mosbacher? No to teraz do budy i siedzieć cicho! :-D
Wojtek Polak2020.09.28 11:32
to jest chore babsko. Mosbacher jesteś tu ambasadorem USA a nie członkiem rządu więc milcz. my Polacy nie chcemy takiego burdelu jaki robią w USA lewackie oszołomy z lewackimi zboczeńcami i lewackimi czarnoskórymi debilami czyli BLM. a jak się pani przejmuje prawami wszelkich zboczeńców to proszę sobie ich zabrać do USA na swoją prywatną posiadłość.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:26
Ojeeeej smuteczek katoprawacka fronda już nie kocha Moschaber pani ambasador nie będzie wiedziała co teraz począć :D
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:26
errata: a nie to tylko póki co jedynie wieprzek no name bodakowski....
Gość2020.09.28 11:20
Ja się w sumie nie dziwię tej fiksacji Bodakowskiego na punkcie seksualności innych. W końcu opisuje siebie jako "starego kawalera", więc te wszystkie lata nieruchania musiały poczynić straszliwe spustoszenie w delikatnym umyśle Jasia. Skoro Jasio nie jest żonaty, to pewnie dalej jest prawiczkiem, no bo w końcu na pewno nie jest hipokrytą i czeka z seksem do ślubu.
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 11:27
Wystarczy na niego spojrzeć, żeby wszystko stało się jasne :)
Gość2020.09.28 11:35
Ja w jakiś sposób rozumiem tę jego nienawiść do ludzi, zwłaszcza takich, którzy się kochają. No bo co mu w życiu pozostało?
Anonim2020.09.28 12:33
Nie odnotowano ANI JEDNEGO przypadku "kochania się" (w sensie emocjonalnym of coz) zboczeńców seksualnych. To są uczucia dla nich niedostępne z fundamentalnych powodów.
Gość2020.09.28 12:37
Tak, tak. Mówią o tym badania przeprowadzone przez niezawodny IDzD (Instytut Danych z D*py).
Anonim2020.09.28 12:55
Piszesz o Instytucie twierdzącym, że homoseksualizm jest "wariantem normy"? XD
Polak Ateista Dumny Gej2020.09.28 14:16
a ta wiedza wprost z kakaowego Oka niejakiego ksiunda
Anonim2020.09.28 11:17
Haha, wystarczy rzut oka na tytuł i już wiadomo, że to wysryw bodakowskiego xD Masz taki niepodrabialny styl pier*olenia głupot, że nie da się tego z nikim pomylić.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱 i spółka2020.09.28 11:16
Jak ja nienawidzę tej katolickiej Polski! Jak ja nienawidzę Kościoła, Krzyża, Eucharystii, Bożego Miłosierdzia! Nie dziwcie mi się, nie oburzajcie. To mój pan, szatan, przegrany na całą wieczność anioł zła i kłamstwa, który nie chciał służyć Bogu, tak mi każe... Dzięki Kościołowi tyle dusz unika w Polsce piekła! A ja tak się staram… I wszystko to na nic!