Abp Jan Pawłowski do prześladowców Kościoła: Nawróćcie się! - zdjęcie
15.08.19, 13:15screenshot Youtube - Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów

Abp Jan Pawłowski do prześladowców Kościoła: Nawróćcie się!

42

Na Jasnej Górze trwają obchody największej w roku uroczystości - Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Każdego roku na to święto wędrują na Jasną Górę dziesiątki tysięcy pielgrzymów - według ostatnich statystyk, przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę przybyły 64. piesze pielgrzymki, a w nich 70 tys. osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła zarówno liczba pieszych pielgrzymek, jak i idących w nich pątników.

Centralnym punktem dnia dzisiejszego jest uroczysta Suma Pontyfikalna, która rozpoczęła się o godz. 11.00 na Szczycie. Mszy św. z udziałem ponad 60 tys. wiernych przewodniczy abp Jan Pawłowski delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Główne uroczystości odpustowe są bowiem dziękczynieniem za wznowienie 100 lat temu relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.

Jasna Góra jest domem Matki Boga i naszej najdroższej Matki, Królowej Nieba i naszej ziemskiej Ojczyzny - podkreślił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów - Pielgrzymka jest znakiem wędrówki przez ziemskie życie do domu naszego Ojca, który jest w Niebie. Chcemy, aby nasze oczy były utkwione przede wszystkim w Niebo, Naszą przewodniczką na tym szlaku jest Maryja wzięta do Nieba z ciałem i duszą. Tradycja Kościoła przyrównuje Ją do Gwiazdy Morza, która wskazywała niegdyś żeglarzom właściwy kierunek żeglugi. Również nasza najdroższa Matka z największą troską prowadzi nas do Boga i Jego domu w Niebie, a także na tym szlaku nieustannie wspiera nas swymi modlitwami przed tronem Bożym”.

Dzisiejszy dzień przez pobożne pokolenia czcicieli Maryi został nazwany Uroczystością Matki Bożej Zielnej – przypomniał o. Chrapkowski - W tym dniu poświęcamy kwiaty i zioła na znak tego, że Bogu i naszej ukochanej Matce pragniemy oddać to, co najpiękniejsze i najcenniejsze. Dlatego stojąc przed cudowną ikoną Jezusa i Maryi chcemy oddać nasze życie, wszystko to, co się na nie składa, naszych najbliższych, a także z wielką troską pragniemy złożyć jeszcze jeden, przeogromny skarb, jakim jest nasza Ojczyzna”.

40 lat temu po raz pierwszy staną tu, na Jasnej Górze, następca św. Piotra, św. Jan Paweł II. Właśnie stąd wołał: ‘Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi’ – cytował generał Zakonu - Te słowa pozostają do dzisiaj aktualne, bo właśnie dziś mamy wiele powodów do niepokoju wobec ideologii, które nie tylko sprzeciwiają się prawu i porządkowi Bożemu, który jest najwyższą normą ludzkiego życia i postępowania, ale wręcz chcą wmówić nam, że zaprzeczenie Bożego ładu jest czymś normalnym i nowoczesnym. Czyni się to w imię wolności i tolerancji rozumianej po ludzku. My jednak, ufając w pomoc Bożą i wstawiennictwo Maryi, chcemy zawsze być wierni prawu i wolności, której uczy Jezus Chrystus w Ewangelii”.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, które miało miejsce po odzyskaniu przez naszą Ojczyznę niepodległości. Wspominając ten akt dyplomatyczny jesteśmy wdzięczni Bogu za dar wiary przekazywanej w Kościele, która zawsze była dla narodu polskiego ostoją w najtrudniejszych momentach dziejowych i mamy nadzieję, że taką pozostanie obecnie oraz w przyszłości” – zaznaczył o. Chrapkowski.

*

„’Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna’. Gdy dzisiaj tutaj na Jasnej Górze świętujemy uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny potrzeba, aby w sercach, w obliczu Królowej Polski zabrzmiało znowu to stwierdzenie ‘Polska wierna’ – podkreślał w homilii abp Jan Pawłowski – Na przestrzeni wieków wielu było złych ludzi, którzy próbowali nas Polaków od tej wierności odwieść, próbowali oderwać Polskę od wiary, jaką przyjęła ponad 1000 lat temu, próbowali ograbić ją z tych wartości, jakie wypracowała, próbowali poniżyć tych, którzy trwali wierni Chrystusowi, Jego Matce i Rzymskiemu Kościołowi Katolickiemu. Byli nawet tacy, którzy skreślili Polskę z mapy świata, wepchnęli do groby nieistnienia, takie były i są trudne dzieje tej ziemi. I nie będziemy wyliczać, pod jakimi flagami chodzili w marszach i pochodach, jakimi ideologiami się posługiwali i posługują, aby omamić, oszukać, stłamsić wiarę, połamać nadzieję i poniżyć prawdziwą miłość. Aale oprócz ludzi niedobrych, złych, pogubionych i wydających się na służbę rozmaitych ideologii, ludzi sprzedających swą ludzką godność za pozorny blichtr nowoczesności i pseudo-wolności, która zawsze jest zniewoleniem, byli i są także na tej ziemi ludzie dobrzy, i tych na szczęście jest większość. Tak, bo dobro jest zawsze większe niż zło, dobra jest więcej na świecie, bo dobro jest drogą miłości, a miłość jest z Boga, a Bóg jest miłością. I dlatego dobrze, że tu jesteśmy siostro i bracia dzisiaj w Domu Matki. Przychodzimy tacy jacy jesteśmy, z pięknem naszego dobra, z naszym uśmiechem, z otwartym sercem. Wielu z nas przyszło tu dzisiaj pieszo z różnych stron kraju, a nawet spoza jego granic, bądźcie wszyscy pozdrowieni święci pielgrzymi, ludzie dobra, bądźcie pozdrowieni tym pielgrzymim i staropolskim pozdrowieniem ‘Szczęść Boże’”.

Dzisiaj pozdrawiam nade wszystko was, nas, święci pielgrzymi, nie wstydzimy się tego, że chociaż grzesznicy, idziemy do świętości. I po to tutaj jesteśmy w Domu Matki, w Jej święto. Do Matki przychodzi się takim, jakim się jest, bo Ona rozumie, jak trzeba, to skarci, pocieszy, pobłogosławi na drogę, otrze łzy, i nagrodzi uśmiechem i całusem. Po to tu u Niej jesteśmy, bo jesteśmy grzeszni, ale z Maryja jesteśmy w drodze do świętości. Przychodzimy, aby tu w Jasnogórskiej Ikonie ujrzeć ten wielki znak na Niebie ‘Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu’. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny jest dogmatem, czyli prawdą naszej wiary, zawsze obecną w tradycji naszego Kościoła, a ogłoszoną w sposób uroczysty 1950 r. przez Papieża Piusa XII” – mówił kaznodzieja.

Jasna Góra zawsze gromadziła Polaków, jest duchowym tronem Królowej Polski, narodowym Sanktuarium, duchową stolicą. Jak mawiał święty Jan Paweł II, wielokrotny Pielgrzym do tego miejsca: ‘Przyzwyczaili się Polacy przychodzić na Jasną Górę, bo ‘tu bije serce Narodu w sercu Matki’. I tutaj zawsze byliśmy wolni. I trzeba dodać i tutaj dzisiaj wolni jesteśmy! – powiedział abp Pawłowski.

W 1919 r. ks. Achilles Ratti został ustanowiony pierwszym Nuncjuszem Apostolskim w odrodzonej Polsce, a Warszawskiej Katedrze otrzymał konsekrację biskupią. I tak na nowo nawiązano formalnie relacje dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską, relacje, które istniały już w XVI w., potem przerywane wojnami i rozbiorami Polski. Zatem pośród dziękczynienia, jakie przynosimy na Jasną Górę jest także dziękczynienia za 100-lecie tych odnowionych relacji dyplomatycznych” - przypomniał abp Jan Pawłowski.

My – a Kościół to my wszyscy – my, Kościół Chrystusowy będziemy bronić prawdy, miłości, piękna, rodziny, życia ludzkiego i naszej wiary za wszelka cenę. Nie możemy się dać zastraszyć, nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Tworzyć dobro, dobrze działać, dobrze żyć, choćby nas mieli wyśmiać, wytknąć palcem, ukarać, to my będziemy czynić dobro, bo dobro, piękno, miłość to są nasze drogi ziemskiego pielgrzymowania ku niebu” - podkreślił ks. arcybiskup.

Pozdrawiamy wszystkie matki, zwłaszcza te, co pod sercem noszą cud życia, co jak Maryja, jak Elżbieta, pielęgnują cud życia w sobie i kochają swoje dzieci, pozwalają im przyjść na świat, nie boją się bólu rodzenia i trudu wychowania. Wy, tutaj wszyscy młodzi, jesteście takimi cudami miłości waszych rodziców. Wy będziecie tworzyć jutro. Tu, na tej ziemi będziecie o tym jutrze decydować, nie gdzieś w Brukseli, czy w innych stolicach, tutaj nad Wisłą i Odrą, tu, gdzie żyją i biją polskie serca. I chcę Wam powiedzieć, wam młodym, a poprzez was także tym, którzy myślą, że jak wszystko rozwalą, wyśmieją, popsują, to będzie dopiero wow, cool, to będzie postęp, chcę powiedzieć słowami polskiego poety: 'Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć!'”

Arcybiskup Pawłowski dodał: „Pan Jezus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, w konkretnym kraju, wszedł w naszą ludzką historię. Nie wstydź się twojej rodziny, Twoich rodziców, dziadków, nie wstydź się tej polskiej ziemi, naszej biało czerwonej i tego orla białego”.

Chcemy z tego miejsca powiedzieć także tym, którzy nas prześladują, którzy pozwalają sobie na świętokradzkie niszczenie naszych wartości, na obrażanie i wyśmiewanie Matki Najświętszej, Eucharystii, Kościoła, tym pseudoartystom, pseudopolitykom, chcemy im powiedzieć, także parafrazując mocne słowa Jana Pawła II, powiedziane kiedyś do ludzi uwikłanych w zło: Nawróćcie się! Przyjdzie dzień sądu, staniesz przed Bogiem, chcesz czy nie chcesz, wierzysz czy nie, staniesz przed Bogiem. Oby się nie okazało, żeś swoimi postępkami tak Go obraził, że będziesz na wieki potępiony. Bo Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy” – powiedział abp Pawłowski.

Jesteśmy i zawsze będziemy przeciwni złu, ale zawsze otwarci na człowieka, na każdego człowieka. Bo chcemy dobra, wiecznego dobra wszystkich ludzi, także tych co nam źle życzą i nas obrażają” – dodał homileta.

Arcybiskup Pawłowski apelował: „Niechaj od jasnogórskiego Tronu Królowej Polski popłynie dzisiaj znak pokoju, wielki znak pokoju do wszystkich Polek i Polaków. Spróbujmy odłożyć na bok te wszystkie egoistyczne antagonizmy, te podziały na ty i ja, spróbujmy poczuć się znowu polską rodziną, gdzie każdy ma miejsce i godność, i własne zdanie respektujące drugiego. Czasem łączy nas piłka nożna, czasem siatkówka, skoki narciarskie i inne sporty, gdzie nasi odnoszą sukcesy, to czyż nie może i nie powinna nas połączyć Polska, jej dziś i jutro?”.

Na Eucharystii obecni są m.in.: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Benjamin Ndiaye, metropolita Dakaru; abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański; bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP; abp senior Stanisław Nowak, abp senior arch. częstochowskiej; ks. Daniel Tumiel z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej; ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski; księża przewodnicy pieszych pielgrzymek oraz przedstawiciele władz i samorządowych różnych szczebli.

Podczas Eucharystii tradycyjnie poświęcone zostaną zioła i kwiaty, z racji przypadającego dziś tradycyjnego świata Matki Bożej Zielnej.

Ze względu na stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską Ojciec Święty Franciszek udzielił na dzień 15 sierpnia na Jasnej Górze błogosławieństwa Papieskiego, udzielanego na wszystkich Mszach św. Błogosławieństwo można uzyskać również uczestnicząc nabożnie we Mszy św. przez odbiorniki radiowe i telewizyjne. Do błogosławieństwa dołączony jest również odpust zupełny. 

o. Stanisław Tomoń, BPJG

jasnagora.com

Komentarze (42):

Allah 2019.08.16 7:46
Zrobię co w mojej mocy żeby starcy z młodymi i dziwki nie istnieli w nieskończoność. To będzie moje miłosierdzie w nieskończoność bez cierpienia - bez istnienia. Mężczyzna może pojąć dowolną ilość kobiet do pięciu lat młodszych później zaczynają się setki lat katuszy za każdy rok. I musi mieć siłę i znać swoją siłę żeby je utrzymać - nie chodzi o pieniądze, powtarzam musi mieć siłę. Nie ma tak silnych wojowników.
Allah 2019.08.16 7:52
Oczywiście inne zboczenia zostaną wytępione bez możliwości pokuty ale młody facet który z nie własnej winy został porzucony przez kobiety lub nawet poszedł do prostytutek pod warunkiem że jest młody i jego twarz przypomina jeszcze kobietę tak około do 25 lat - jemu też zostanie wybaczone, kobietom nie nie mają przymierza.
marianl2019.08.15 18:08
Żadnych mądrych komentarzy ,same inwektywy...Ale nasza Matka Boska kocha wszystkie swoje dzieci nawet te najbardziej pogubione.Pomodlę się za Was...
Brexit2019.08.15 18:10
Nie życzę sobie.
anonim2019.08.15 18:19
To jest forum katolickie i modlimy się jak nie chcesz to tu nie wchodź to nie będziemy modlić się za ciebie ,a jak wchodzisz to zaczy ,ze chcesz.
aaa_kotki_dwa2019.08.15 18:23
Niechaj Niosący Światło ma Cię w swej opiece na wieki wieków dobry człowieku!
anonim2019.08.15 20:56
Mnie ma Bóg w swojej opiece to najlepsza opieka jaka moze być .
Brexit2019.08.15 18:32
Wchodzę i nie chcę. Nie rozumiesz? Wiara jest złem przez to i dokładnie przez to, że nie wymaga uzasadnienia i nie toleruje sprzeciwu.
anonim2019.08.15 20:45
Jak wchodzisz to nie masz nic do chcenia ,bo ja mam obowiązek modlić się za nieprzyjaciół i robię to ,a ty albo tolerujesz to ,albo nie wchodzisz ,proste chyba.?
Urszula2019.08.15 18:43
Moja koszatniczka, zakała rodziny, spadła ze schodów i coś niedomaga. Pomodlisz się za nią? Może wydobrzeje. To jest samczyk, ma na imię Maciuś i lubi obgryzać kable. Może pomodlisz się żeby tego nie robił?
xx2019.08.15 19:14
:D Trzymam kciuki za Maciusia. Słodkie stworzenie. :)
anonim2019.08.15 20:37
Uleńko szkoda mi Maciusia ,lubię zwierzątka ,ale za nie się nie modlę kochana ,ale za Ciebie z wielką przyjemnością .;)
Brexit2019.08.15 17:50
Ciekawe. Ktoś stanął na drodze tych pielgrzymów (z zarazkami nad głową)? Ktoś rzucał w nich kamieniami? Ktoś krzyczał je.ać katoli? Gdzie ci prześladowcy biskupie?
tt: @PromocjaPWS2019.08.15 16:13
Polecam Program Wiedzy Społecznej K. Karonia - na youtube.com/HISTORIASZTUKI2011 i jego stronę historiasztuki.com.pl. Zbiór wszystkich jego prelekcji na wiedzaspoleczna.pl. Polecam też codzienne komentarze Mariana Kowalskiego na jego facebook'u. https://pl-pl.facebook.com/Kowalski.Marian Archiwumna jego kanale yt. https://www.youtube.com/channel/UC_CRcV582XczvHzpLceKFJw/featured
ds12019.08.15 15:56
To niech on się nawróci na ateizm
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.15 15:29
Normalni do arcybiszkopta Pawłowskiego - ODPIIERDOL SIĘ od ludzi
Zimne oko2019.08.15 17:46
Dlaczego jednokomórkowy zboku używasz angielskiego słowa gej. Używaj polskiego pederasta, które pięknie definiuje twoje śmierdząco - brązolubne zboczenie. Widocznie sperma, którą systematycznie pompują ci od tylca dotarła w końcu do twojego łba i uszkodziła ci tą jedyną komórkę, którą posiadasz, ty głupia amebo. Brzydzę się tym, że muszę dzielić z taką kreaturą jakiekolwiek wspólne mianowniki, jak chociażby Polski język,którego choć trochę się wstydzisz. Dla mnie jesteś pedalskim trollem, śmierdzącym ruskimi onucami.
Boholt2019.08.15 18:09
Ksiądz Oko?
Urszula2019.08.15 18:40
I to jest wszystko co tępy katol ma do powiedzenia - bluzgi i wyzwiska. No i tradycyjnie - bara, bara i te rzeczy. :D Wstydzę się, że w Polsce mieszka takie coś.
anonim2019.08.15 14:40
Zaznaczam odpowiedź NIE
aaa_kotki_dwa2019.08.15 14:33
Nie masz, drogi kościele uczciwemu człowiekowi NIC do zaoferowania. Tylko pazerność, zboczenia i nienawiść owinięte w portret zbawiciela, a gówno już tak przesiąkło przez płótno, że nawet patrzeć się na to nie da- nie mówiąc nic o podążaniu. Nie krzycz, nie szczekaj, nie ciskaj się. Po prostu odejdź w pokoju gasnący starcze.
Reytan2019.08.15 14:21
A komunistow,po odebraniu bezprawnie nadanego obywatelstwa polskiego,sprzedamy na roboty do Polnocnej Korei. Niech pracuja na siebie u siebie..
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.08.15 15:19
Lepiej katolików, po odebraniu im bezprawnie nadanego obywatelstwa, wysłać do Watykanu.
Urszula2019.08.15 18:37
Można komunistów wysłać do Korei Płn, ale na ich miejsce przyjdą muzułmanie. I co wtedy? Będziecie sie modlić i błagać: kochani komuniści, wróćcie. :D
Albert2019.08.15 14:16
Aa ͏t͏e͏m͏u ͏z͏n͏o͏w͏u ͏s͏ię ͏z ͏c͏z͏a͏r͏n͏e͏j ͏d͏u͏p͏y ͏c͏oś ͏w͏y͏r͏w͏ał͏o.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.08.15 14:04
To wy się nawróćcie, koloratkowi, błagając społeczeństwo o wybaczenie za popełnione przez was czyny pedofilskie.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.08.15 13:59
Złodziej krzyczy "łapać złodzieja"! To rzymscy katolicy w tym kraju prześladują i uciskają, a pier.dolona bezczelnością z ich strony jest kreowanie się na "ofiarę". Szkoda tylko, że w tej swojej zakłamanej historyjce brakuje im prześladowcy. Biedny prześladowany Kościółek. Hahaha! Tak naprawdę to banda pedofilów i innych kryminalistów. Nie warto wierzyć w ich farmazony!
Polak2019.08.15 13:56
MY NIKOGO NIE PRZEŚLADUJEMY, MY SIĘ BRONIMY. CZY WIDZICIE BY KTOKOLWIEK ŹLE MÓWIŁ O PRAWOSŁAWNYCH, CZY ZIELONOŚWIĄDKOWCÓW W POLSCE? NIE, BO CI LUDZIE ŻYJĄ W SPOKOJU, W ZACISZU WŁASNEGO DOMU PRAKTYKUJĄ SWOJE RELIGIE, NIE ZAŚMIECAJĄ NIĄ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIE NARZUCAJĄ INNYM SWOICH ZABOBONÓW. ZA TO TALIBAN SPOD ZNAKU KOLORATKI CHCE NARZUCAĆ WSZYSTKIM SWOJĄ WIZJĘ ŚWIATA, OKRADA PAŃSTWO, OGŁUPIA SPOŁECZEŃSTWO I KAŻDĄ PRÓBĘ ODEPCHNIĘCIA ZABORCY WATYKAŃSKIEGO NAZYWA ATAKIEM NA KOŚCIÓŁ. OGARNIJCIE SIĘ.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.08.15 14:01
Ja mam bardzo złe zdanie o zielonoświątkowcach, może nawet gorsze niż o rzymskich katolikach. Ale zielonoświątkowcy nie mają aż takiego zaplecza, aby skutecznie zwykłemu człowiekowi w tym kraju zatruwać życie, tak jak robi to KRK.
Urszula2019.08.15 14:17
KK niech przestanie zaśmiecać przestrzeń publiczną, niech sie nie wtrąca we wszystko, niech nie żyje na koszt podatników. Wymagajcie, katolicy, najpierw od siebie, a potem od innych.
bezlitosny internauta2019.08.15 16:13
A świadkowie Jehowy? Czy widzieliście, żeby ktokolwiek w Polsce źle mówił o świadkach Jehowy? https://www.fronda.pl/a/swiadkowie-jehowy-to-zakamuflowana-sekta-satanistyczna-mocne-swiadectwo-1,86993.html
Iza2019.08.15 13:54
To Wy, biskupi przestańcie prześladować ateistów, LGBT, dzieci niechodzące na religię, dzieci urodzone dzięki in vitro, WOŚP. Odczepcie się z WASZĄ wiarą, dajcie ludziom żyć.
anonim2019.08.15 18:13
Biedna Iza prześladowana .
Urszula2019.08.15 13:54
Pycha przez księdza przemawia. Wyrzuć, księże, tę belkę z oka swojego, a potem ewentualnie zajmij się źdźbłem u innych.
Mikrus2019.08.15 13:41
Idzie żołnierz lasem, borem A podpiera się toporem
fdf2019.08.15 13:37
Tu już nawet i nie chodzi o moditwę i wiarę to jest walka metodami ziemskimi żeby było tak jak było.
Hak Ci w smark2019.08.15 13:33
Nie opłaca się. No chyba, że się straszy piekłem ale to na małe dzieci tylko działa. Kościół nie zasłużył na mój szacunek.
Oświecony w wierze Mega Węża 92019.08.15 13:30
A kiedy Wy sie nawrócicie pedofile i złodzieje?
FlubberShy2019.08.15 13:29
Prześladowcy Kościoła do arcyoszusta Pawłowskiego: Jesteś śmieszny!
anonim2019.08.15 13:24
Nie.