Na Jasnej Górze trwają obchody największej w roku uroczystości - Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Każdego roku na to święto wędrują na Jasną Górę dziesiątki tysięcy pielgrzymów - według ostatnich statystyk, przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę przybyły 64. piesze pielgrzymki, a w nich 70 tys. osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła zarówno liczba pieszych pielgrzymek, jak i idących w nich pątników.

Centralnym punktem dnia dzisiejszego jest uroczysta Suma Pontyfikalna, która rozpoczęła się o godz. 11.00 na Szczycie. Mszy św. z udziałem ponad 60 tys. wiernych przewodniczy abp Jan Pawłowski delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Główne uroczystości odpustowe są bowiem dziękczynieniem za wznowienie 100 lat temu relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.

Jasna Góra jest domem Matki Boga i naszej najdroższej Matki, Królowej Nieba i naszej ziemskiej Ojczyzny - podkreślił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów - Pielgrzymka jest znakiem wędrówki przez ziemskie życie do domu naszego Ojca, który jest w Niebie. Chcemy, aby nasze oczy były utkwione przede wszystkim w Niebo, Naszą przewodniczką na tym szlaku jest Maryja wzięta do Nieba z ciałem i duszą. Tradycja Kościoła przyrównuje Ją do Gwiazdy Morza, która wskazywała niegdyś żeglarzom właściwy kierunek żeglugi. Również nasza najdroższa Matka z największą troską prowadzi nas do Boga i Jego domu w Niebie, a także na tym szlaku nieustannie wspiera nas swymi modlitwami przed tronem Bożym”.

Dzisiejszy dzień przez pobożne pokolenia czcicieli Maryi został nazwany Uroczystością Matki Bożej Zielnej – przypomniał o. Chrapkowski - W tym dniu poświęcamy kwiaty i zioła na znak tego, że Bogu i naszej ukochanej Matce pragniemy oddać to, co najpiękniejsze i najcenniejsze. Dlatego stojąc przed cudowną ikoną Jezusa i Maryi chcemy oddać nasze życie, wszystko to, co się na nie składa, naszych najbliższych, a także z wielką troską pragniemy złożyć jeszcze jeden, przeogromny skarb, jakim jest nasza Ojczyzna”.

40 lat temu po raz pierwszy staną tu, na Jasnej Górze, następca św. Piotra, św. Jan Paweł II. Właśnie stąd wołał: ‘Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi’ – cytował generał Zakonu - Te słowa pozostają do dzisiaj aktualne, bo właśnie dziś mamy wiele powodów do niepokoju wobec ideologii, które nie tylko sprzeciwiają się prawu i porządkowi Bożemu, który jest najwyższą normą ludzkiego życia i postępowania, ale wręcz chcą wmówić nam, że zaprzeczenie Bożego ładu jest czymś normalnym i nowoczesnym. Czyni się to w imię wolności i tolerancji rozumianej po ludzku. My jednak, ufając w pomoc Bożą i wstawiennictwo Maryi, chcemy zawsze być wierni prawu i wolności, której uczy Jezus Chrystus w Ewangelii”.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, które miało miejsce po odzyskaniu przez naszą Ojczyznę niepodległości. Wspominając ten akt dyplomatyczny jesteśmy wdzięczni Bogu za dar wiary przekazywanej w Kościele, która zawsze była dla narodu polskiego ostoją w najtrudniejszych momentach dziejowych i mamy nadzieję, że taką pozostanie obecnie oraz w przyszłości” – zaznaczył o. Chrapkowski.

*

„’Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna’. Gdy dzisiaj tutaj na Jasnej Górze świętujemy uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny potrzeba, aby w sercach, w obliczu Królowej Polski zabrzmiało znowu to stwierdzenie ‘Polska wierna’ – podkreślał w homilii abp Jan Pawłowski – Na przestrzeni wieków wielu było złych ludzi, którzy próbowali nas Polaków od tej wierności odwieść, próbowali oderwać Polskę od wiary, jaką przyjęła ponad 1000 lat temu, próbowali ograbić ją z tych wartości, jakie wypracowała, próbowali poniżyć tych, którzy trwali wierni Chrystusowi, Jego Matce i Rzymskiemu Kościołowi Katolickiemu. Byli nawet tacy, którzy skreślili Polskę z mapy świata, wepchnęli do groby nieistnienia, takie były i są trudne dzieje tej ziemi. I nie będziemy wyliczać, pod jakimi flagami chodzili w marszach i pochodach, jakimi ideologiami się posługiwali i posługują, aby omamić, oszukać, stłamsić wiarę, połamać nadzieję i poniżyć prawdziwą miłość. Aale oprócz ludzi niedobrych, złych, pogubionych i wydających się na służbę rozmaitych ideologii, ludzi sprzedających swą ludzką godność za pozorny blichtr nowoczesności i pseudo-wolności, która zawsze jest zniewoleniem, byli i są także na tej ziemi ludzie dobrzy, i tych na szczęście jest większość. Tak, bo dobro jest zawsze większe niż zło, dobra jest więcej na świecie, bo dobro jest drogą miłości, a miłość jest z Boga, a Bóg jest miłością. I dlatego dobrze, że tu jesteśmy siostro i bracia dzisiaj w Domu Matki. Przychodzimy tacy jacy jesteśmy, z pięknem naszego dobra, z naszym uśmiechem, z otwartym sercem. Wielu z nas przyszło tu dzisiaj pieszo z różnych stron kraju, a nawet spoza jego granic, bądźcie wszyscy pozdrowieni święci pielgrzymi, ludzie dobra, bądźcie pozdrowieni tym pielgrzymim i staropolskim pozdrowieniem ‘Szczęść Boże’”.

Dzisiaj pozdrawiam nade wszystko was, nas, święci pielgrzymi, nie wstydzimy się tego, że chociaż grzesznicy, idziemy do świętości. I po to tutaj jesteśmy w Domu Matki, w Jej święto. Do Matki przychodzi się takim, jakim się jest, bo Ona rozumie, jak trzeba, to skarci, pocieszy, pobłogosławi na drogę, otrze łzy, i nagrodzi uśmiechem i całusem. Po to tu u Niej jesteśmy, bo jesteśmy grzeszni, ale z Maryja jesteśmy w drodze do świętości. Przychodzimy, aby tu w Jasnogórskiej Ikonie ujrzeć ten wielki znak na Niebie ‘Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu’. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny jest dogmatem, czyli prawdą naszej wiary, zawsze obecną w tradycji naszego Kościoła, a ogłoszoną w sposób uroczysty 1950 r. przez Papieża Piusa XII” – mówił kaznodzieja.

Jasna Góra zawsze gromadziła Polaków, jest duchowym tronem Królowej Polski, narodowym Sanktuarium, duchową stolicą. Jak mawiał święty Jan Paweł II, wielokrotny Pielgrzym do tego miejsca: ‘Przyzwyczaili się Polacy przychodzić na Jasną Górę, bo ‘tu bije serce Narodu w sercu Matki’. I tutaj zawsze byliśmy wolni. I trzeba dodać i tutaj dzisiaj wolni jesteśmy! – powiedział abp Pawłowski.

W 1919 r. ks. Achilles Ratti został ustanowiony pierwszym Nuncjuszem Apostolskim w odrodzonej Polsce, a Warszawskiej Katedrze otrzymał konsekrację biskupią. I tak na nowo nawiązano formalnie relacje dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską, relacje, które istniały już w XVI w., potem przerywane wojnami i rozbiorami Polski. Zatem pośród dziękczynienia, jakie przynosimy na Jasną Górę jest także dziękczynienia za 100-lecie tych odnowionych relacji dyplomatycznych” - przypomniał abp Jan Pawłowski.

My – a Kościół to my wszyscy – my, Kościół Chrystusowy będziemy bronić prawdy, miłości, piękna, rodziny, życia ludzkiego i naszej wiary za wszelka cenę. Nie możemy się dać zastraszyć, nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Tworzyć dobro, dobrze działać, dobrze żyć, choćby nas mieli wyśmiać, wytknąć palcem, ukarać, to my będziemy czynić dobro, bo dobro, piękno, miłość to są nasze drogi ziemskiego pielgrzymowania ku niebu” - podkreślił ks. arcybiskup.

Pozdrawiamy wszystkie matki, zwłaszcza te, co pod sercem noszą cud życia, co jak Maryja, jak Elżbieta, pielęgnują cud życia w sobie i kochają swoje dzieci, pozwalają im przyjść na świat, nie boją się bólu rodzenia i trudu wychowania. Wy, tutaj wszyscy młodzi, jesteście takimi cudami miłości waszych rodziców. Wy będziecie tworzyć jutro. Tu, na tej ziemi będziecie o tym jutrze decydować, nie gdzieś w Brukseli, czy w innych stolicach, tutaj nad Wisłą i Odrą, tu, gdzie żyją i biją polskie serca. I chcę Wam powiedzieć, wam młodym, a poprzez was także tym, którzy myślą, że jak wszystko rozwalą, wyśmieją, popsują, to będzie dopiero wow, cool, to będzie postęp, chcę powiedzieć słowami polskiego poety: 'Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć!'”

Arcybiskup Pawłowski dodał: „Pan Jezus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, w konkretnym kraju, wszedł w naszą ludzką historię. Nie wstydź się twojej rodziny, Twoich rodziców, dziadków, nie wstydź się tej polskiej ziemi, naszej biało czerwonej i tego orla białego”.

Chcemy z tego miejsca powiedzieć także tym, którzy nas prześladują, którzy pozwalają sobie na świętokradzkie niszczenie naszych wartości, na obrażanie i wyśmiewanie Matki Najświętszej, Eucharystii, Kościoła, tym pseudoartystom, pseudopolitykom, chcemy im powiedzieć, także parafrazując mocne słowa Jana Pawła II, powiedziane kiedyś do ludzi uwikłanych w zło: Nawróćcie się! Przyjdzie dzień sądu, staniesz przed Bogiem, chcesz czy nie chcesz, wierzysz czy nie, staniesz przed Bogiem. Oby się nie okazało, żeś swoimi postępkami tak Go obraził, że będziesz na wieki potępiony. Bo Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy” – powiedział abp Pawłowski.

Jesteśmy i zawsze będziemy przeciwni złu, ale zawsze otwarci na człowieka, na każdego człowieka. Bo chcemy dobra, wiecznego dobra wszystkich ludzi, także tych co nam źle życzą i nas obrażają” – dodał homileta.

Arcybiskup Pawłowski apelował: „Niechaj od jasnogórskiego Tronu Królowej Polski popłynie dzisiaj znak pokoju, wielki znak pokoju do wszystkich Polek i Polaków. Spróbujmy odłożyć na bok te wszystkie egoistyczne antagonizmy, te podziały na ty i ja, spróbujmy poczuć się znowu polską rodziną, gdzie każdy ma miejsce i godność, i własne zdanie respektujące drugiego. Czasem łączy nas piłka nożna, czasem siatkówka, skoki narciarskie i inne sporty, gdzie nasi odnoszą sukcesy, to czyż nie może i nie powinna nas połączyć Polska, jej dziś i jutro?”.

Na Eucharystii obecni są m.in.: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Benjamin Ndiaye, metropolita Dakaru; abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański; bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP; abp senior Stanisław Nowak, abp senior arch. częstochowskiej; ks. Daniel Tumiel z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej; ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski; księża przewodnicy pieszych pielgrzymek oraz przedstawiciele władz i samorządowych różnych szczebli.

Podczas Eucharystii tradycyjnie poświęcone zostaną zioła i kwiaty, z racji przypadającego dziś tradycyjnego świata Matki Bożej Zielnej.

Ze względu na stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską Ojciec Święty Franciszek udzielił na dzień 15 sierpnia na Jasnej Górze błogosławieństwa Papieskiego, udzielanego na wszystkich Mszach św. Błogosławieństwo można uzyskać również uczestnicząc nabożnie we Mszy św. przez odbiorniki radiowe i telewizyjne. Do błogosławieństwa dołączony jest również odpust zupełny. 

o. Stanisław Tomoń, BPJG

jasnagora.com