Ubiegły rok był kolejnym, w którym do Polski napłynęła znaczna liczba muzułmańskiej ludności. W roku 2022 średnio każdego dnia przybywało do naszego kraju ponad 372 wyznawców islamu.

Jak wykazują dane Departamentu Rynku Pracy MRPiPS największa ilość muzułmanów, niespełna 34 tys. przyjechała do Polski z Uzbekistanu. Ponad 25 tys. z Turcji a ponad 13,5 tys. z Bangladeszu.

Istotnymi kierunkami napływu do naszego kraju wyznawców islamu były również: Turkmenistan,  Indonezja, Kirgistan, Azerbejdżan, Tadżykistan czy Pakistan.