Państwowa komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022 jest potrzebna w ocenie 43,4 proc. respondentów. Przeciwne zdanie wyraziło 37,6 proc. badanych. 19 proc. ankietowanych nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tej sprawie.

Co ważne, aż 48,9 proc. respondentów zadeklarowało chęć śledzenia prac komisji.