Im wyraźniej zdajemy sobie sprawę np. z siły Polski, tym pewniejsza jest determinacja do obrony samych Estończyków” - powiedział Reisner.

Dyrektor wchodzącego w skład ministerstwa obrony Estonii departamentu ds. determinacji obronnej podkreślił również, że estońscy żołnierze rezerwy muszą być gotowi do udziału w obronie kraju, a całe społeczeństwo - w tym sektor prywatny - wspierać siły zbrojne i zbrojny opór w obliczu potencjalnego zagrożenia.

„Świadomość zagrożenia wśród społeczeństwa Estonii wzrosła dramatycznie w związku z wojną przeciwko Ukrainie. 86 proc. populacji popiera obecnie opór zbrojny przeciwko agresji, 66 proc. jest gotowa do bezpośredniego udziału w obronie kraju” - oznajmił Helmuth Martin Reisner.