Według szacunków, w ramach programu może zostać udzielonych 75 tys. kredytów do roku 2027.

"Zwiększamy budżetowanie, a więc limity w poszczególnych latach. Cały program był zaplanowany na ponad 11 mld zł, dzisiaj będzie to ponad 16 mld zł" - powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej.

Jak doprecyzowano w komunikacie resortu, kwota z budżetu państwa przeznaczona na bezpieczny kredyt 2% ma wzrosnąć z ok. 11,3 do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032. Według szacunków, ze zwiększenia limitów może skorzystać dodatkowo 35 tys. osób.

Jak informowała w tym tygodniu wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka jeśli dotychczasowe tempo zawierania umów o kredyt hipoteczny w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" utrzymałoby się, to środki przewidziane w tym programie łącznie na lata 2023-2024 (941 mln zł) mogą wyczerpać się do końca tego roku.

Według stanu na 23 listopada 2023 r., liczba zawartych umów kredytowych przekroczyła 40,8 tys. Złożono ok. 90,3 tys. wniosków, z czego ponad 69,3 tys. stanowią wnioski zweryfikowane. Łączna kwota bezpiecznych kredytów to ponad 16,5 mld zł. Bezpieczny kredyt 2% oferuje 13 banków.

Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła z 13,5 tys. we wrześniu 2022 r. do 36,6 tys. we wrześniu 2023 r.

Pierwszy kwartał funkcjonowania programu Pierwsze Mieszkanie był okresem spiętrzenia wniosków o preferencyjny kredyt. W pierwszych miesiącach działania programu, większość wniosków kredytowych złożono przez osoby, które czekały na wprowadzenie instrumentu wsparcia przez kilka kwartałów, w których rynek kredytów mieszkaniowych uległ załamaniu, w tym z uwagi na utratę zdolności kredytowej części gospodarstw domowych wnioskujących obecnie o bezpieczny kredyt 2% (pozwalający uzyskać tą zdolność), podano w komunikacie MRT.

Maksymalny limit finansowania z budżetu państwa bezpiecznego kredyty 2% po zmianach może wynieść:

- 1 824 mln zł (z 941 mln zł) w 2024 r.

- 1 760 mln zł (z 1 107 mln zł) w 2025 r.

- 2 114 mln zł (z 1 432 mln zł) w 2026 r.

- 2 431 mln zł (z 1 725 mln zł) w 2027 r.

- 1 959 mln zł (z 1 581 mln zł) w 2028 r.

- 1 716 mln zł (z 1 301 mln zł) w 2029 r.

- 1 532 mln zł (z 1 152 mln zł) w 2030 r.

- 1 411 mln zł (z 1 054 mln zł) w 2031 r.

- 1 351 mln zł (z 1 010 mln zł) w 2032 r.

W projekcie przewidziano również tryb dla ponownego uruchomienia przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt 2% na wypadek wstrzymania działania programu przed zasileniem o dodatkowe środki. Ponowne uruchomienie następować będzie na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, będącego dysponentem środków zasilających fundusz.

Bezpieczny kredyt 2%, który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, którą stanowi różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł).