Prezydent podkreślił, że większość odwiedzających dziś wojskowe Powązki to żołnierze, którzy przychodzą, „by pochylić głowę nad grobami swoich poprzedników”.

Dowódcy przyprowadzają tutaj żołnierzy także po to, żeby zobaczyli, jaka jest cena wolności i niepodległości, żeby to nie było tylko abstrakcją – że żołnierz służy po to, by bronić ojczyzny – mówił Andrzej Duda.

Jak zapewnił Prezydent, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że „również dzisiaj polski żołnierz służy z pełną odpowiedzialnością i gotowością obrony każdej piędzi polskiej ziemi, gotowością niesienia także pomocy naszym sąsiadom, jeżeli wezwie go ojczyzna”.

Apel ku czci żołnierzy poległych w polsko–bolszewickich walkach w 1920 r. odbywa się rokrocznie w przeddzień Święta Wojska Polskiego. W poniedziałek 15 sierpnia Prezydent Andrzej Duda z Małżonką wezmą udział m.in. w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Również dziś na Cmentarzu Prawosławnym na Woli Prezydent oddał hołd żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, broniącym wolności Ukrainy i Polski w latach 1918–1920.