Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce 

w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, 

spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – 

przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen.