"Kwestia tej ustawy nazywanej ustawa wiatrakową zostanie przepracowana w tym tygodniu w Sejmie" - powiedział Hołownia w Polsat News.

W jego ocenie w przypadku tego projektu istnieją dwie możliwości: rozdzielenie części dotyczącej mrożenia cen i części dotyczącej budowy wiatraków i przygotowanie dwóch odrębnych projektów bądź też utrzymanie jednego projektu i wprowadzenie autopoprawek.

"Możliwości są w mojej ocenie dwie. Pierwsza taka, że te dwa tematy zostaną rozdzielone. […] Natomiast druga opcja jest taka, że ta ustawa w takim kształcie, w jakim jest, dozna autopoprawek" - podkreślił marszałek.

Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, został wniesiony do Sejmu przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w ubiegłym tygodniu. Określa on odległość wiatraków od rezerwatów przyrody czy parków narodowych na nie mniej niż 300 metrów.

Z kolei - zgodnie z projektem - odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych ma zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej ma podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna ma obejmować teren 400 m.