W towarzystwie swoich zwolenników zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych sędzia Igor Tuleya zjawił się dziś przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie, aby poinformować o decyzji nowej prezes tego sądu, która przywróciła go do pracy.

Interweniował jednak prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który opierając się na prawomocnym postanowieniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, uchylił tę decyzję. O przywróceniu sędziego do orzekania może obecnie zdecydować jedynie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.